Historik Bjärsjölagård
Leif Nyström, uppdaterad 2013-06-30, 2014-04-14, 2014-12-13, 2016-04-11 (2, 7, 15, 19, nya 21, 27, 28, 29, 30, 32, 44)
I övrigt korrigeringar även i andra artiklar. Alla artiklar omnumrerad.
Uppdaterad 2017-07-25 Nr 12 kartläggning vykort. Uppdaterad 2018-03-13 Nr 35. 
Förutom under respektive menyrubrik finns här artiklar som beskriver Bjärsjölagårds utveckling fram till nuvarande förhållande.
Klicka på respektive artikel.
Ortsnamn 1. Varifrån härstammar ortsnamnen? (Uppdateras efter hand).
Bjärsjölagård
 och Bjärröd
2. Bjärsjölagård (Bjerröd) 1768-1830.
3. Bjärsjölagård (Kärrstorp) 1816.
4. Bjärsjölagård (och Beritzholm), skriven 1855-1860.
5. Bjärsjölagård 1851 och 1875 (Beskriver vilka hus som fanns).
6. Bjärsjölagård  1915 (Beskriver vilka hus som fanns).

7. Bjärsjölagård efter 1915 fram till ca 1950  (Nu vilande, ej klar).
8. Bjärsjölagårds posthistoria fram till 1975.
9. Riksantikvarieämbetets kartläggning av fornlämningar.
10. Torpen under Bjärsjölagård 1774-1894.
11. Hälsovårdsordning för Bjärsjölagårds Stationssamhälle.
(Tryckt 1932 på Nordvalls i Sjöbo).
      12. Kartläggning av vykort utgivna över Bjärsjölagård.
      13. Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad.
      14. Bjärsjölagårds Ortens Frivilliga Brandkår 1926-1973.
  15. Telefonens ankomst till Bjärsjölagård.
    16. Bjärröds Småskola 1896-1911.
17. Bjärsjölagårds Gatubelysningsförening u.p.a. 1938-1950.
18. Några tidiga tidningsartiklar 1886-1917.
19. Före TV'ns tid, 1865-1958.
20. Smeden Frans Molins Kundunderlag 1921-1922.
21. Skräddare Herman Andersson Kundunderlag 1923-1942.
 (Det finns även en Inventariebok 1923-1954).
22. Bjärsjölagårds Kristidsnämnds protokoll.
23. Minnen från Bjärsjölagård.(pdf).
(Författare Per Johansson vice kommunalordförande, skriven ca 1954).
24. Bjärröds Byalag 1856.
25. Bjärsjölagårds erkända sjukkassa.
26. Bjärröds Folkets Parks Förening UPA. (Utan Personlig Ansvarighet).
27. Artikel om Bjärsjölagård i Ystad Allehanda 1886-09-29.
28. Artikel om Bjärsjölagård i Mellersta Skåne 1931-12-14.
29. Artikel om Bjärsjölagård i Mellersta Skåne 1936-10-21.
30. Artikel om Bjärsjölagård i Arbetet 1948-02-22.
31. Något mer om BIF. (Utöver vad som står i Jubileumsskriften 1931-1971).
32. Artiklar om Bjärsjölagård skrivna av Alfred Bjerkén 1947-1965.
Beritzholm 33. Viktiga referenser om Beritzholm (pdf).
34. Riksantikvarieämbetets beskrivning av Beritzholm (pdf).
Uppd. 35. Ägarbeskrivning m.m.
Slottet 36. Bjersjölagårds slott under Kammarherre Adolf Bϋlow (pdf).
(Källmtrl: Hans egen nerskrivna berättelse. Ref: ARKIVCENTUM SYD, Porfyrvägen 20, 22478 LUND.
Arkiv: Bjärsjölagårds Gårdsarkiv.
Volymsignum: H1:1).
  37. Bjersjölagårds slott under Ryttmästare greve Fredrik Bonde (pdf).
 
(Källmtrl:Svenska Slott och Herresäten vid 1900-talets början)
 (Skåne IV Bjersjölagård, Tjugofemte häftet)
38. Det Hedbergska hemmet och dess samlingar (pdf).
  (Källmtrl: Svenska Hem i Ord och Bilder. Årgång XXII. N:r 8. Augusti 1934).
39. Bjärsjölagårds Corps de Logi (pdf).
 (Författare Bernard Willbrand sadelmakare, ej daterad men före 1974).
Kalkbrottet 40. Gångna tiders kalkindustri, skriven 1986.
41. Fossiler i kalkbrottet.
42. Kalkbrottets fauna. (Utgår t.v.).
(Vem kan och vill skriva denna? Det lär också finnas sällsynta växter här).
Järnvägen 43. Järnvägen i Bjärsjölagård 1865-1911.

44. Järnvägsolyckan i Bjärsjölagård 1950-10-28.
Annat 45. Borst, med anknytning till Bjärsjölagård.
46. Riksantikvarieämbetets utredning om Borst.
(Ny länk där slagfältsarkeologin är samlad i ett dokument. RIÄ's nya hemsida).

Referenser: Se under respektive artikel