Bjärsjölagård - Vykortsutgivare
Leif Nyström, uppdaterad 2011-10-06 (Nr 63), 2014-04-14 (Nr 14, 38), 2017-07-26 (Nr 19, 21, 33, 38, 52)
Helt omarbetat 2020-02-02 inkl. några nya kort.
    Vykortshistoria
Heinrich Lange i Göttingen anses vara den som först producerade vykort för allmänheten 1872.
Världsutställningen i Paris 1889 innebar det internationella genombrottet för vykort.
Brevkort med portot 12 öre införs i Sverige 1872, det äldsta svenska vykortet är från 1882. Lägre taxa ”brefkort med vyer” införs 1891.
Det svenska genombrottet för vykort kom i samband med Stockholmsutställningen 1897.
De första vykorten var oftast tecknade och trycktes i litografier.
Kring sekelskiftet började man framställa vykort med ljustryck.
1904 sändes 48,5 miljoner brevkort och vykort vilket blev kulmen i Sverige samtidigt sänds 7 miljarder vykort i hela världen.
1905 delas sidan i två delar för meddelande till vänster och adress på höger sida.
Korten från Bjärsjölagård
Redovisning av förlag etc som gett ut Vykort över Bjärsjölagårds samhälle, järnväg och slott och med några omgivningskort.
Klicka på Vykortet för att se både fram- och baksidan. Där kort saknas = reservplatser
Blå Text= angiven utgivare etc på fram eller baksidan av kortet.
Foto = Fotograf, vem tog kortet.
Korttext = Vad som står på framsidan.
Korttext bak =Vad som står på baksidan.
Kortnr = ev. nummer som anges på kortet.
Årtal = kortets beräknade tillverkningsår.
 
Rad  Vykort   Utgivare  

 Kortnr.

Årtal

1   Förlag: Inte angivet på kortet
Foto:
Inte angivet på kortet
Bjärsjölagårds gamla station byggd 1865. Korttext: Saknas
  1899
2   Import ch.
Foto:
C. J. B. G. 13,159.
Korttext: Bjersjölagård
159 1900
3   Import ch.
Foto:
C. J. B. G. 13,162.
Korttext: Jernvägsstationen Bjoersjölagårds
162 1900
4 P.A. Peter Alstrups Kunstforlag i Köpenhamn
Foto:
Lina Jonn. Lund. 1901. Imp No. 4.
Korttext: Bjersjölagård i vinterskrud
No.4 1901
5 P.A. Peter Alstrups Kunstforlag i Köpenhamn
Foto:
Lina Jonn. Lund.
Korttext: Bjersjölagård(Kortet troligen utgivet betydligt senare än 1901 dock samma motiv)
5047 1901
6   Förlag J.A. Rosell Bjersjölagård
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Bjersjölagårds Gård
Mellan slottsflyglarna
K 2863 1906
7   Förlag J.A. Rosell Bjersjölagård
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Bjersjölagård
"Textilboden" på 60-talet. Rosell och frun står utanför affären.
2919 1906
8   Förlag J.A. Rosell Bjersjölagård
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Tulesbo, Skåne.
3999 1906
9   Förlag J.A. Rosell Bjersjölagård
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Tulesbo, Skåne.
3997 1906
10 Förlag: Saknas på kortet
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Motiv fr. Skåne, Ahlestad, Färs härad
Korttext bak: Brevkort
3952 1910
11 Förlag: Saknas på kortet
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Motiv fr. Skåne, Ahlestad, Färs härad
Korttext bak: Brevkort
3952 1910
12 Förlag: N E Nilsson, Rönås
Foto:
N:o 44 Aug.Ekensteen, Eslöf. (Foto. Maja Svensson)
Korttext: Motiv fr. Skåne, Ahlestad, Färs härad
Korttext bak: Brevkort
  1910
13   Förlag: K.G Persson Alestad
Foto:
Axel Träff Lund, 1886 (eller 1986)
Korttext: Motiv från Alestad
1910?
14 Förlag: Saknas på kortet
Foto:
Axel Träff, Lund
Korttext: Bjersjölagårds Gård
  1910
15   Aug. von Ekensteen, Eslöf.
Foto:
Maja Svensson
Korttext: Folkskolan Rönås     Förlag: N E. Nilsson, Rönås
N:o 42 1910
16   Aug. von Ekensteen, Eslöf.
Foto:
Maja Svensson
Korttext: Järnvägsstationen. Bjärsjölagård
N:o 45 1910
17     Förlag: H. Nordvall & C:O, Sjöbo
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Bjersjölagårds Gård( med e)
  1910
18 Förlag: H. Nordvall & C:O, Sjöbo
Foto: Inte angivet på kortet
Korttext: Bjärsjölagårds Gård ( med ä)
 
1913
19 Förlag: H. Nordvall & C:O, Sjöbo
Foto:
Inte angivet på kortet
Ingen flaggstång i takfönster huvudbyggnad. Korttext: Bjärsjölagårds Gård
1913
20   Förlag: H. Nordvall & C:O, Sjöbo
Foto: Inte angivet på kortet
Troligen ca 1910.
Korttext: Bjärsjölagårds Järnvägsstation
1913
21   FA.B. W.H.Nordvall & Co, Sjöbo
Foto: ÄKTA FOTOGRAFI
Troligen omkring 1960. Ny utgåva på gammalt foto.
Korttext: Bjärsjölagård
1913

(1960)

22   Förlag: Nordvall & C:O, Sjöbo (Import)
Foto:
Inte angivet på kortet
Flaggstång i takfönster huvudbyggnad.
Korttext: Bjärsjölagårds Slott
1913
23 Svenska Litografiska AB Stockholm
Foto: Frans Ekdahl, Sjöbo. (Etablerad 1903-04-01, filial i Vollsjö)
Carl Nilssons Ljustrycksanstalt (C. N:s Lj.) i Stockholm, som 1911-29 gick under namnet Svenska Litografiska AB.
Korttext: Parti från Bjerröd
1913
24 Svenska Litografiska AB Stockholm
Foto:
Inte angivet på kortet (Frans Ekdahl, Sjöbo???)
Korttext: Bjärsjöladugård

(kortet är utgivet 1914)

16057 1913
25 Svenska Litografiska AB Stockholm
Foto:
Frans Ekdahl, Sjöbo
Korttext: Järnvägsstationen Bjersjölagård
? 1913
26   Förlag: Inte angivet på Kortet
Foto:
Inte angivet på Kortet
Korttext: Inte angivet på Kortet
  1918
27     Privatproducerat
Foto:
Inte angivet på kortet
Ägare John Ivar Johnsson mellan 1921 och 1925.
Sonen Ivar föddes 1922.
Korttext: Bageri & cafe Bjärsjölagårdsvägen 4.
  1922
28   Herman Andersson, Bjäesjölagård, import
Foto: Inte angivet på kortet
De tre husen som syns på höger sida är alla byggda 1923.
Korttext: Parti av Bjärsjölagård
24651

O6335

T75

1925
29 Förlag: Edvard Nilsson, Svalöv
Foto: Inte angivet på kortet
Korttext: Bjärsjölagårds Järnvägsstation
1925
30   Förlag: Edvard Nilsson, Svalöv
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Bjärsjölagård
  1925
31 Saknat vykort
Foto: Otto Ohm, Malmö

Korttext: Saknas
Detta foto finns ej med i Otto Ohms fotosamling på nästan 8000 kort hos www.ibl.se (Kortet finns hos Aina Gustafsson, Sjöbo)
1925
32 Bjärsjölagårds Kemikalie & Kortvaruaffär
Foto: Inte angivet på kortet
De tre husen som syns på höger sida är alla byggda 1923.
Det byggdes ett hus på vänster sida 1929.
Korttext: Bjärsjölagård, Gatuparti
1926
33 Bjärsjölagårds Kemikalie & Kortvaruaffär
Foto:
Inte angivet på kortet
Parken öppnades 1919. (1917 enligt vissa noteringar)
Korttext:Bjärsjölagård. Folkets Park
1926
34 Bjärsjölagårds Kemikalie & Kortvaruaffär
Foto:
Inte angivet på kortet
Stationen byggdes 1911. Hotellet i bakgrunden byggdes 1924.
Huset bakom hotellet till höger byggdes 1928.
Korttext: Bjärsjölagård. Järnvägsstationen
1926
35 Bjärsjölagårds Kemikalie & Kortvaruaffär
Foto:
Inte angivet på kortet
Troligen från 1925-1929.
Korttext: Bjärsjölagårds slott
1926
36     Privatproducerat
Foto:
Inte angivet på kortet
Folkskollärare Karl Mattias Steen i Skartofta byggde huset 1924.
Korttext: Saknas
  1926
37 Med ensamrätt N. Nilsson & Son, Bjärsjölagård
Foto:
Inte angivet på kortet (med flaggstång)
Korttext: Bjärsjölagård
1928
38 Med ensamrätt N. Nilsson & Son, Bjärsjölagård
Foto:
Inte angivet på kortet
Bilen inregistrerades i feb. 1925 och avreg. sep 1932.
Huset till vänster ("Konsum") byggdes 1924.
Korttext: Bjärsjölagård
1928
39 Med ensamrätt N. Nilsson & Son, Bjärsjölagård
Foto:Inte angivet på kortet
Troligen samma årtal som kort nr 12.
Korttext: Bjärsjölagårds Kalkbrott
1928
40

Ensamrätt Almquist & Cöster, Hälsingborg
Foto:
Liljeqvist, Ahrenbergsflyg
Korttext: Flygfoto över Bjärsjölagård
  1935
41 Axel Eliassons Konstförlag A/B, Stockholm
Foto:
Svensk Tillverkning?
Korttext: Skåne. Bjärsjölagård.
96/92 1935
42 Förlag: N.A. Mårtensson, Hörby E. 39/96
Foto:
Otto Ohm (Äkta fotografi)
Korttext: Bjärsjölagård, Skåne
E 39/96 1935
43 Pressbyrån
Foto:
Otto Ohm
Korttext: Skåne. Bjärsjölagård.
38273 1935
44 Förlag:Ensamrätt T. Trulsson, Bjärsjölagård
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Troligen 1935.
Korttext:Bjärsjölagård
Kortet poststämplat 8-5-36.
1935
45 Förlag:Torsten Trulsson, Bjärsjölagård
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Troligen 1946.
Korttext: Parti av Bjärsjölagård
1946
46 Förlag: Torsten Trulsson, Bjärsjölagård
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Troligen samma år som kort nr 16.
Korttext: Parti av Bjärsjölagård
1946
47 Förlag: Berndt Johsson, Malmö Nr. S. 106
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Bjärsjölagård, Skåne
S 106 1940
48 Förlag: Saknas på kortet
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Bjärsjölagård, Skåne
  1940
49     Ensamrätt: Fru Marja Hedberg, Bjärsjölagård
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Fru Marja Hedberg i Bismarksrummet på Beritzholms slott, Bjärsjölagård
  1950
50 Ensamrätt: Fru Marja Hedberg, Bjärsjölagård
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Fru Marja Hedberg och sonen i vapensalen på Beritzholms slott, Bjärsjölagård
1950
51 Foto AB, Stockholms Aero
Godkänt av Försvarsstaben
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Vången, Bjärsjölagård
F312-33 1955
52 Foto AB, Stockholms Aero
Godkänt av Försvarsstaben
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext: Flygfoto över Rönås
196-32 1956
53 Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed Frigiven av Försvarsstaben H 617
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Flygfoto över Bjärsjölagård
H617 1946
54 Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben H 619
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Bjärsjölagårds Slott, Skåne
H619 1946
55 Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben M 158
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Flygfoto över Bjärsjölagård
M 158 1951
56   Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben M 159
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Flygfoto över Bjärsjölagård
N 159 1952
57     Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed Frigiven av Försvarsstaben N160
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Flygfoto över Bjärsjölagård
N 160 1952
58 Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben N 161
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Bjärsjölagårds Slott, Skåne
N 161 1952
59 Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben N 162
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Flygfoto över Bjärsjölagård
N162 1952
60 Ensamrätt & Foto: O.Liljeqvist Konstförlag, Dals Långed
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Bjärsjölagård Järnvägsstation
P155 1956
61 Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben 1548/1958
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Flygfoto över Bjärsjölagård
1548 1958
62 Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben 1549/1958
Foto:
ÄKTA FOTOGRAFI
Korttext: Flygfoto över Bjärsjölagård
1549 1958
63   Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben 406/1972
Korttext bak:
 Bjärsjölagårds Egendom.
Malmöhus läns hushållningssällskaps kurs- och försöksgård.
406 1972
64 Foto: A/B Flygtrafik, O.Liljeqvist, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben 407/1972
Korttext bak:
 Flygfoto över Bjärsjölagård
407 1972
65 Foto: A/B Flygtrafik, O.Liljeqvist, Dals Långed
Frigiven av Försvarsstaben 13/1979
Korttext bak:
 Bjärsjölagårds Egendom.
Malmöhus läns hushållningssällskaps kurs- och försöksgård.
13 1979
66 Förlag: Saknas på kortet
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext bak: Bjärsjölagårds egendom, Bjärsjölagård.
Malmöhus läns hushållningssällskaps kurs- och försöksgård.
1960
67 Förlag: Saknas på kortet
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext bak: Bjärsjölagårds egendom, Bjärsjölagård.
Malmöhus läns hushållningssällskaps kurs- och försöksgård.
1960
68 Förlag: Saknas på kortet
Foto:
Inte angivet på kortet
Korttext bak: Bjärsjölagårds egendom.
Malmöhus läns hushållningssällskaps kurs- och försöksgård.
1965
69 Förlag: E.Danielson AB, Genevad 0430/70218
Foto:
Svensk tillverkning
Korttext bak: Bjärsjölagårds egendom.
Malmöhus Läns Hushållningssällskaps Kurs- och Försöksgård.
1569 1990
70 Förlag: E.Danielson AB, Genevad 0430/70218
Foto:
Kronocrom
Korttext bak: Bjärsjölagårds egendom.
Malmöhus läns hushållningssällskaps kurs- och försöksgård.
1569 1995
71   Förlag: E.Danielson AB, Genevad 0430/70218
Foto:
Svensk tillverkning
Korttext bak: Bjärsjölagårds egendom.
Malmöhus läns hushållningssällskaps kurs- och försöksgård.
 14912 1990
72   Förlag: E.Danielson AB, Genevad 0430/70218 Kronocrom
Foto:
Anders Pålsson Sjöbo
Korttext: Bjärsjölagårds egendom
Malmöhus läns hushållningssällskaps
kurs och försöksgård
9076 2000-
talet
73   Förlag:  E.Danielson AB, Genevad 0430/70290
Foto:
Inte angivet på Kortet
Korttext: Morgonbestyr / Mats Helmesjö, Bjärsjölagård
6304 2000-
talet
74   Utgiven av Skåne, Blekinge Ardennerklubb
Foto:
ArkivBild Sövde, Sjöbo
Korttext bak: Vagnkavalkad Bjäresjölagård 1988
1988
75   Förlag: Inte angivet på Kortet
Foto:
Akvarell, Mårten Hultenberg, Bjärred
Korttext: Bjärsjölagård, M Hultenberg 1989
  1989
76   Förlag: HB Liab, Ystad
Foto:
1254 Ingvar Berg, troligen 1990
Korttext: Skånska Slott. Ellinge, Hjularöd, Snogeholm, Bjärsjölagård.
  1990
77   Grako (Köptes av Esselte på 1950-talet och blev Esselte grako)
Foto: printed by giovanni trimboli
Korttext bak: Kursgården Bjärsjölagård
Malmöhus läns hushållningssällskap
9992 2000
78 Förlag: Grako (Köptes av Esselte på 1950-talet)
Foto:
printed by giovanni trimboli
Korttext bak: Kursgården Bjärsjölagård
Malmöhus läns hushållningssällskap
9993 2000