Skräddare Herman Anderssons kundunderlag 1923-1944
Leif Nyström, 2016-04-27 (Ny)
Anderssons Hatt & Manufaktur, låg på Bjärsjölagårdsvägen 22.


Huset stod inflyttningsklart i mars 1923. Affären låg i högra delen av huset och skrädderiet på övervåningen. Affären upphörde 1967, skrädderiet 1942.
Tomten inköpt av skräddarmästare Herman Andersson Brunslöv 1922-06-14 av Fredrik Bonde för 1400 kr vilket är 2 kr/m2. Huset byggdes 1922 av byggmästare Herbin Roos. Skräddaren Herman Andersson, son till banvakten Anders Andersson, inflyttad från Östraby, Brunslöv 7, 1922-09-15, gift med Ester Frid 1922-10-22. De flyttade då in i det nybyggda huset. Verksamheten startade här 1923-03-20
Sonen Karl Arne föddes 1923-07-09 och dottern Inger Eva Marie 1931-01-18.
Herman skötte själv skrädderiet och hade alltid några lärningar till hjälp ända till fram sin död 1936-03-18, då endast 41 år gammal. Därefter fortsatta skräddaren Nils Edvin Nilsson verksamheten som arrendator fram till 1942. Han hade tidigare varit lärling här hos Herman. Nils Edvin öppnade sedan eget skrädderi på Brunnslövsvägen 5.
Var bosatte sig Herman Andersson och hustrun Ester Frid när de flyttade till Bjärsjölagård. På samma sida i Husförhörsboken finns ytterligare en skräddare 1924 till 1927 samt 5 skräddarlärlingar mellan 1926 och 1930.
1931 flyttade, enligt Husförhörsboken, Herman Andersson med hustru och två barn samt två skräddarlärlingar och två "pigor" till ny bostad????
Det var nog ingen verklig flytt utan prästen fick inte plats med mer folk på första sidan så han flyttade några till en annan sida, alltså inte till ny bostad.
Huset står idag (2016-04) tomt men när den danska familjen flyttade ut 2014 hade de hittat  en igenspikad del på vinden. När de bröt upp denna hittades ett stort antal galjar samt ett antal hattar och en Reskontra bok och en Inventarie bok. Innan familjen lämnade Sverige fick jag överta böckerna.
Reskontra I som boken benämns, omfattar alla kunder fr.o.m. 1923-03-20 fram till ca 1940 då en ny bok började användas, denna finns tyvärr inte. Här finns noterat alla köpta varor, som rubrik, dock ej detaljerat vad det var, samt priset. Det gäller enbart de som fick faktura på beloppet. Direktbetalande kunder i affären finns inte registrerade.
Först i boken finns ett kundregister i bokstavsordning samt på vilken sida deras köp finns noterat.
De två första kunderna är från Brunnslöv, på sida 1, Hjalmar Andersson 1923-03-20 som handlade för 11,50 kr och på sida 2, Erik Nilsson 1923-03-20 som handlade för 41 kr.
På sidan 475, sista sidan, finns lantbrukaren Oscar Sjöberg, Bjärsjölagård som 1941-12-29 handlade för 91,01 kr. Man ser också att han är överförd till nya boken sidan 86.
Hela kundregistret är skannat och redovisas här. Register "A" är kantskadat nedtill.
Klicka på de mindre bilderna för att se dem förstorade.
Register A
Reg. A,B
Reg. C,D,E,F
Reg. G,H,I,J
Reg. J
Reg. K,L
Reg. M
Reg. N1
Reg. N2
Reg. O
Reg. P
Reg. P,Q,R,S
Reg. T,W,Å
Beställningarna i boken innehåller 475 sidor så här visas endast 3 exempel till höger, de två första kunderna 1923, som båda var från Brunnslöv och bokens sista sida och sista datering 1941-12-29 med hänvisning till sidan 86 i nya boken, som inte finns. Hjalmar Andersson
Eric Nilsson
Oscar Sjöberg
 Inventarie bok Handl. Oläsligt Andersson Bjärsjölagård som boken benämns startar 1923 och slutar 1953 och omfattar skulder och tillgångar. Här nedan finns skannat åren 1923 och 1953 (3 dubbelsidor).
 Klicka på de mindre bilderna för att se dem förstorade.
1923-03-20

1923-12-31

1953-12-31

Reskontra och Inventarie böckerna

Reskontraboken