Artiklar om Bjärsjölagård med omnejd i Mellersta Skåne 1947/65
Leif Nyström, 2016-05-20
Artiklarna är skrivna av Alfred Bjerkén, som var född och uppvuxen på nuvarande Bjärsjölagårdsvägen 8, där en av Bjärsjölagårds brädgårdar fanns mellan 1878 och 1954. Alfred flyttade som bokhållare till V. Sallerup (Eslöv) 1907. Blev 1910 stationsföreståndare (stins) i Alböke, Öland där han också den 23 oktober samma år gifte sig med Elvira Johanna Johansson. Familjen (Alfred, hustrun en dotter, en son) flyttade till Borgholm 1923 där Alfred är noterad som stationsskrivare. 1947 flyttade Alfred (nu änkling) till Kalmar där han bodde fram till sin död 1965-03-24 i en ålder av 88 år.
Artiklarna har ställt till förfogande av Elsa Rosberg som har många tidningsartiklar om Bjärsjölagård. Elsa är släkt med Alfred. (Elsas farfars fars dotters son är Alfred)
Läs de intressanta artiklarna om personer, omgivningar mm.
Klicka på artiklarna nedan för att läsa dem uppförstorade.
Artiklarna är inte placerade i någon särskild ordning utan välj själv. Årtalet är det år när artikeln skrevs och handlar om hur det bl.a. var förr i tiden. Vissa artiklar är inte daterade.
Första artikeln är skriven 1947-10-12,den sista 1965-03-13.
Kommentarer till artiklarna.
Nr 4. Anders Molin inflyttad 1825 från gatuhus i Öved (v113982.b71.s132) till Bjärsjölagård där han blir jägare och bor i Jägarhuset innan han 1842 blir Åbo på Bjärröd Nr 6. OBS. I inflyttningslängden till Ö.Kärrstorp står notera: Skogvaktaren Molin inflyttad 1825 från Skartofta.
Nr 17. Bjärröds by brand ner 1817. Inga fler uppgifter har hittats.
1. A. Bjerkén 85 år. 1962 2. I en gammal smedja. 1950.
3. En smedsläkt
och en smedja.
4. Bjärsjölagård 1947.
5. Bjärsjölagårds gamla station.       
6. Konf.minne.
6.En skolpojks
minne 1950.
7. Då "Färsing"
drog...1951.
8. Där minnen
från.... 1954.
9. Ett 75-års
minne..1948.
10. Flydda
tider..1965.
11. En 85 årig
släktfirma.... 1954
12. Dona-
tion.1954
13. Från barndoms stugor
och gårdar...1950
14. Stigar
jag vandr.
15. En rundtur
på hemmavägar.
16. På färdeväg
till Ö-kloster.
17. Bjärröds
gamla by.
18.C.B.
1952.
19.Dragontorp
i Bjärröd.
20.Till flydda tider 1956.    

21. Bjärsjölag.
förr och nu.
22. Till flydda
tider 1965 II.
23. Ö.K
Nm. gård"
24. Ett Bjg-
porträtt.
25.Ö. Kärrstorps
Församl. protokoll.
26. Dito

27. Dito

28. Dito