Telefonens ankomst till Bjärsjölagård
Leif Nyström, uppdaterad 2013-05-01, 2016-03-17 (1918 års nummer inlagda på telefonlistan )
  Telefonstationens ankomst till Bjärsjölagård
Tack vare Hans Molins idoga letande i materialet om Bjärsjölagård på Kungliga Biblioteket har vi fått fram några tidiga användare av telefoner. Innan Bjärsjölagårds telefonstation togs i drift fanns det några telefoner i samhället och Bjärröd. Dessa var då uppkopplade mot andra telestationer i närområdet som kanske Alesta, Askeröd, Brandstad, Kärrstorp, Vollsjö eller Östraby.
  Telefonstationen i Bjärsjölagård
Stationen var placerad i norra ändan av huset som ägdes av Sadelmakare Gustav Olof Ahlström, nuvarande Tullesbovägen 20. Tomten köptes 1902 och ägaren till huset finns med i kyrkboken 1910 men inget om någon telefonstation. 1920 finns äldsta dottern Ebba Matilda (född 1899) noterad i kyrkboken som Telefonist medan yngsta dottern Senta Viola (född 1905) står som Telefonbiträde. Senta finns noterad som telefon-föreståndare 1930.
Telefonstationen öppnades den 24 januari 1917. (bild saknas)

Telefonstationen lades ner den 22 januari 1957. (Klicka här för att se bild).
Dokument för övergång till automatstation (Klicka här). (Nytt)
Hur man använder den nya telefonen (Klicka här). (Nytt)
  Här låg telefonstationen (märkt Tele)
1939-års telefonstationer
  Citat från Mellersta Skåne 1912-03-02:
"Nya telefonledningar. Telefonledningar anläggas för närvarande från   Skartofta by i Öveds socken till Östraby växelstation. Abonnenter blifva: kyrkoherde Gunnar Bergström, handl. Karl Rundgren och patron Karl Olsson, samtliga Skartofta, samt handl. C.H. Andersson i Brunslöf. Efterhand torde flera abonnenter komma att ansluta sig till ledningen, hvilken bygges af förre stationsinspektoren J. Nilsson i Hammenhög. Ledningen torde blifva klar inom 14 dagar. Hr J. Nilsson byggde under fjoråret flera telefonlinjer fram till Östraby växelstation som nu får 28 abonnenter."
  Citat från Mellersta Skåne 1917-01-24:
"Telefonstationen i Bjärsjölagård har nu öppnats för allmänheten. Det har dröjt flera månader på grund av att telefonapparater och annat material ej strax kunnat användas. Den nya växelstationen har ett 20-tal abonnenter och förestås av sadelmakare G. Ahlström, i vars hus den är förlagd"
  Citat från Mellersta Skåne 1917-02-17
"Järnvägsstationens telefon. Vid Bjärsjölagårds för ungefär en månad sedan öppnade telefonstation har en ny abonnent tillkommit nämligen järnvägsstationen därstädes, vilken under måndagen inkopplades. Stationen har förut haft sin telefon på Vollsjö central, medan största delen av trafikanterna ha telefon på Bjärsjölagårds, Östrabys eller Ahlestads centraler. Detta har givetvis haft en del olägenheter till följd, då Vollsjö tillhör Ystad och de övriga nämnda centralerna tillhöra Hörby taxeområde. Överflyttningen hälsas därmed med till fredsställelse av allmänheten."
Kollade telefonkataloger. Under årtalen finns numren angivna.
 
 Telefon ägare 1914 1915 1916 1917 1921 1933
 Benoni Nilsson & Son N. Handelsfirma 7 7
 Bjärsjölagårds Järnvägsstation 16 16 16 18 18 18
 Anna Håkanssons Café & Konditori 23
 Bjärsjölagårds Gårdskontor 25 25 25 25
 Bjärsjölagårds Kalkbrott 25 25
 Frans Molin, Smedsmästare         34 34
 Fredrik Bonde, Bjärsjölagårds Slott         35  
 N. A. Nilsson, Handlande     45?      
 P. Trulsson, Handlande           46
 Carl Andersson, Järnvägshotellet           51
  Det finns noterat att Gårdskontoret 1914 och 1917 tillhörde Östrabys telefonstation.
Järnvägsstationen låg under Vollsjö telefonstation fram till 1917. 1917 sorterar Järnvägstationen och Benoni Nilsson under Bjärsjölagårds telefonstation. Det var detta år som Bjärsjölagårds telefonstation togs i drift.
Nedan finns alla abonnenter anslutna till Bjärsjölagårds telefonstation. De är hämtade från telefonkatalog Malmödelen 1939 (Malmöhus och Kristianstads län).
"Y" i kolumnen innebär att de också finns med i yrkesregistret.
"+" ett nummer i nästa kolumn betyder att man fått ett tel.nummer till senare.
1918 är telefonnummer som finns i "Telefonkatalog 1918 för Hörby taxeområde".
Telefonnummer efter 25 fanns inte 1918.
"*" Brunnslöv, Skartofta var inte anslutna till Bjärsjölagårds telefonstation 1918
 Telefonägare  Ort 1918 1939 1950
 Kyrkoherde  Alb. Ahlert  Skartofta *1      
 Timmerhandlare  Firman P Johansson
 A Bjerkén
 Bjg 1 1 Y  
 Lantbrukare  Pehr Johansson  Bjerröd 2 2    
 Lantbrukare  Nils Andersson  Bjerröd 3 3 3    
 Målare  Ernst E. Thornberg  Bjg - 4 Y  
 Fodervaru- och spann-
 målsaffär (Filial)
 Oluf Persson  Bjg 4 -    
 Lantbrukare  Edvin Persson
 Johan Nilsson
 Rönås 5 5    
 Lokalförening  Skånska Lantmännen  Bjg 6a 6 Y  
 Specerier  N. Nilsson & Son  Bjg 7 7 Y  
 Direktör Tullesbo
 Trädgårdsmästare
 August Henriksson
 Einar Jönsson
 Skartofta
 Skartofta
*8
 
 
8
Y  
 Vagnmakare  Nils Lindkvist  Kärrby 9 -    
 Åkeri  Harry Svensson  Bjg - 9 Y  
 Timmer, Spannmål  AB Olof Björck  Bjg 10 10 Y +84
 Sadelmakare  G. O. Ahlström  Bjg 11 11 Y  
 Lantbrukare
 Folkskollärare
 Lantbrukare
 P. Nilsson
 C. M. Steen
 Johan Alm
 Skartofta *12a *12b
*12c
-    
 Inspektor  Ture Larsson  Skartofta - 12    
 -
 Lantbrukare
 Håkan Andersson
 P. Nilsson
 Brunnslöv *13a
*13b
-    
 Diversehandlare  Carl Bengtsson
 John A. Jönsson
 Bjerröd 14 14 Y  
 Lantbrukare  Nils Bergström
 Håkan Olsson
 Kärrby 15a
15b
15    
 Målare
 Lantbrukare
 Nils Nilsson
 J.M. Frid
 Bjg 16 16 Y  
 Lantbrukare  N. H. Svensson
 Gottfrid Danielsson
 Kärrby gård
 Elestorps Gård
17a
17b
17    
 Järnvägsstationen    Bjg 18 18 Y  
 F.d Handlande
 Lantbrukare
 P. Svensson
 Johan Nilsson
 Bjerröd
 Kristinelund
- 19    
 Lantbrukare  Inge Westman  Elestorp 3 - 20    
 Agronom
 Patron
 Arvid Pehrsson
 A. B. Cruse
 Tulesbo gård
 Skartofta
*21 21    
 Skomakare  Gotthard Sterner  Bjg   22 Y  
 Distriksveterinär  Johan Lingårdh  - 22 -    
 Byggmästare  Alb. Håkansson  Bjg - 23 Y  
 Lantbrukare  Rudolf Georg Hansson  Skartofta - 24    
 Kalkbrukskontoret
 Gårdskontoret
 Marja Hedberg
 P. Henr. Olssons Bostad
 Bjg 25 25 Y  
 Lantbrukare  Nils Andersson  Bjerröd 8   26    
 Lantbrukare  Anders Nilsson  Bjerröd   27    
 Lantbrukare  Otto Andersson  Bjerröd   28    
 Småskollärarinna  Amanda Mårtensson  Bjerröd   29    
 Lantbrukare  Ivar Mårtensson  Bjerröd   30    
 Folkskollärare  Gustaf Hagman  Skartofta   31    
 Lantbrukare  Gunnar Persson  Bjerröd   32    
 Lantbrukare  Birger Nilsson  Elestorp   33    
 Smedmästare  Hugo Molin  Bjg   34 Y  
 Beritzholms Slott  Marja Hedberg  Bjg   35    
 Lantbrukare  Per Svensson  Bjerröd   36    
 Lantbrukare  Alfred Andersson  Elestorp   37    
 Manufakturvaror  Herman Andersson  Bjg   38 Y 38
 Murarmästare  Herbin Roos  Bjg   39    
 Möbelaffär,
 Begravningsbyrå
 Gottfrid Nilsson  Bjg   40 Y  
 Diversehandel  Firma E. Nilsson  Skartofta   41 Y  
 Bilstation  Nils Arthur Nilsson  Bjg   42 Y  
 Byggmästare  Nils Olsson  Bjg   43 Y  
 Hembageri  Karl Einar Blomgren  Bjg   44 Y 44
 Mjölnare (Kvarn)  Oscar Johansson  Bjg   45 Y  
 Specerier  Trulsson Firma P  Bjg   46 Y  
 Kreaturshandlare  Viktor Aug. Åkesson  Bjg   47 Y  
 Diversehandel  Kooperativa (Hörby)  Bjg   48 Y 48
 Folkskollärare  C. M. Steen  Bjg   49    
 Kyrkoherde  E. G. Jenvall  Skartofta   50    
 Järnvägshotellet  Evald Persson  Bjg   51 Y  
 Frö och Utsäde  Olof Persson  Bjg   52 Y  
 Chaufför  Oscar Andersson  Bjg   53    
 Distr. Montör
 Sydkraft
 Bruno Nilsson  Bjg   54    
 ??  Nils Börjesson  Bjg   55    
 Bryggeri  Gotthard Levin  Bjg   56 Y 56
 Cementblock  Axel Andersson  Bjg 1936   57?    
 Cykelreparatör  Olof Lindkvist  Bjg   57 Y  
 Järnhandel
 Industribolag Harma
 Carl A. Gustavsson  Bjg   58 Y  
 Åkeri  Mauritz Göransson  Bjg   59 Y  
 Lantbrukare  Johan Lundqvist  Bjg   60    
 Åkeri  Sigfrid Nilsson  Bjg   61 Y  
 Damfrisering  Agnes Juhlin  Bjg   62 Y  
 Diversehandlare  Nils Nilsson  Bjg   63 Y  
 Snickare  Martin Jönsson  Bjg   64 Y  
 Fjärdingsman  Malte Mårtensson  Bjg   65 Y  
 Rak och Frisersalong  Bror Olsson  Bjg   66 Y  
 Lantbrukare  Nils Nilsson  Bjerröd   67    
 Trädgårdsmästare  Anders Nilsson  Bjerröd   68 Y  
 Trädgårdsmästare  J. E. Rosenberg  Bjg   69 Y  
 Timmerhandlare  Alfred Bjerkén  Bjg   70    
 Bageri  Gösta Sjögren  Bjg   71 Y  
 Lantbrukare  Oscar Andersson  Skartofta   72    
 Tapetserare  P. S. Wallström  Bjg   73 Y 73
 Vilthandlare  Johan Nilsson  Bjg   74    
 Lantbrukare  Svante Palm  Bjg   75    
 Lantbrukare  Nils Nilsson  Kärrby   76    
 Lantbrukare  Nils Olssons sterbhus  Bjerröd   77    
 Lantbrukare  Mårten Nilsson  Bjerröd   78    
 Lantbrukare  Anders Svensson  Bjerröd   79    
 Lantbrukare  Arvid Svensson  Elestorp   80    
 Agronom  Knut Engholm  Bjg   81    
 Målare  Henning Borggren  Bjg   82 Y  
             
             
 Snickeriverkstad  Karl Mårtensson         147
     Totalt 27 81 42  
På sista sidan i katalogen finns Hugo Molin (Tel. 34) upptagen som återförsäljare av Hermes Cyklar. Cykeln med delar av rostfritt stål från AB Nymans Verkstäder Uppsala, Norra Europas största och ledande velocipedfabrik.