Bjärsjölagård 1875 till ca 1915
Leif Nyström, uppdaterad 2008-11-08 (Genomgången, inga väsentliga ändringar)
Bjärsjölagård har funnits som samhälle sedan järnvägen startade i december 1865 mellan Ystad och Bjärsjölagård, till Eslöv från 1866-05-01.
Det har inte varit någon byggnation inom samhället förrän runt 1920 då det kom en ny ägare till Bjärsjölagårds slott. Den tidigare ägaren vägrade att stycka av och sälja tomter. Däremot byggde han själv två hus ett strax norr om järnvägen och ett strax söder om järnvägen. Dessa hyrdes sedan ut till handlare. ("Textilboden" och "Blomgrens" på 1950-talet).

Husen i Bjärsjölagårds samhälle 1915 var endast de vid 1, 2, 3, och 4 samt 18 som var järnvägsområdet. Övriga hus tillhörde Bjärröd.
Blå text under respektive Bjärrödsnummer anger ägaren. Dessa ägde i regel också en del i Bjärröds mosskifte.
För vissa av husen finns ägaruppgifter fram till ca 1990.
F.n. finns endast lättåtkomliga uppgifter (via datorn) nerskrivna.
  Karta som visar husen inom Bjärsjölagårds samhälle (Bjärröd) 1915.
1 Bjärsjölagårds gårds (slotts) Statarlängor
Det röda huset (bostadshus) mitt i korsningen byggdes före 1875 men efter 1851 när dåvarande hus revs. Var under en tid gårdssmedja under Bjärsjölagård.
De två husen längs med Brunnslövsvägen byggdes samtidigt, de fanns inte 1851.
Sista Huset längs Bjärsjölagårdsvägen fanns inte 1975, byggår f.n. okänt.
2 Huset norr om järnvägen, "Textilboden" på 1950-talet
Huset byggdes 1865 av Kammarherre Adolf August von Bülow som hyrde ut till olika affärsidkare. Huset var dock enbart bostad 1914-1915. Här bodde då Olof och Malte Persson. Se vidare under Affärer.
3 Huset mitt emot "Textilboden"
Här startade Lars Persson Vollsjötofflor. Årtal inte känt. Huset byggdes 1xxx och revs 19xx.
Ägare 1915:
4 Huset söder om järnvägen, "Blomgrens" på 1950-talet
Huset byggdes 1867 av Kammarherre Adolf August von Bülow som hyrde ut till olika affärsidkare. Se vidare under Affärer.
Ägare 1915: Benoni Nilsson som här öppnade ett ölkafe.
Den 20 augusti 1915 köpte han fastigheten av ägarinnan Fru Lagoni på Bjärsjölagårds slott. Tomten 50 m (längs järnvägen) x 40 m.
5 Smedjan, Frans Molin (Bjärröd 319)
Den del av huset som ligger närmast smedjan byggdes före 1768.
Smedmästare Frans Molin köpte fastigheten , kallad Smedlyckan Nr 1, den 18 maj 1912 av Jöns Mårtensson. Tomten är 22 m mot vägen, motstående sida 21,5 , norrut 70,5 m och söderut 73,5 m.
6 Brädgården, Per Johansson (Bjärröd 39, Bjärröd 310
Uppgifter om 39 saknas. Huset lär ha byggts 1873 men saknas på kartor från denna tid. Osäkert vilket år det byggdes kanske 1876.
Per Johansson och hustrun Kersti Mårtensdotter (dotter till Mårten Nilsson under punkt 9) köpte tomten 310 (inklusive uppförd åbyggnad) den 21 april 1877 av Kerstis föräldrar Mårten Nilsson och Elna Persdotter. Tomten är 62 kvadratstänger stor = 62x8,815m2=546,5 m2.
Tillstånd att försälja spritdrycker erhålls 1877, familjen började med hökeri. Tillstånd att bedriva trävaruaffär erhölls 1884-02-20 och fortsatte inom familjen tills den såldes i slutet av 1950-talet.
7 Skoaffären, Gotthard Sterner (Bjärröd 320)
Skomakaren Gotthard Sterner köpte tomten den 4 maj 1912 av Jöns Mårtensson och Anna Olsson. Tomten benämnes Bjersbo Nr 1 och är 17 m (längs vägen), 36,5 m norrut och 35,5 m söderut.
Huset byggt 1907?? enligt notering.
8 Mataffären, Benoni Nilsson (Bjärröd 314)
Benoni Nilsson köpte tomten den 8 augusti 1910 av Jöns Mårtensson och Anna Olsdotter. Tomten benämnes Lugnet nr 1 och är 64,2 m mot vägen, motstående sida 63,8 m, norrut 35,1 m och söderut 31,6 m.
Norrut är det 82 m till Bjärsjölagård nr 1 och 25,2 m till Bjerrödsvägen.
Enligt notering är huset byggt 1904????.
9 Jöns Mårtensson, Bjärrödsvägen 1 (Bjärröd 343)
Enligt ej bekräftad uppgift köpte Per Andersson (f.1791) gift med Ingar Nilsson (f.1791) området märkt 125 på Bjerrödskartan från 1830 (Laga skifte) av Adolf von Bülow på 1860-talet.
På 1915 års karta är området märkt 69 och är delvis med andra gränser.
Övriga ägare av samma område:
- Mårten Nilsson (f.1808) gift med Pers dotter Elna (f 1817). 1840-ca 1880
- Sonen Jöns Mårtensson (f.1851) gift med Anna Olsdotter (f.1854) ca 1880-
- Sonen Carl Ivar (f.1894) tog sedan över gården.
10 Per Kristiansson, Bjärrödsvägen 12 (Bjärröd 73)
Notering finns att huset är byggt under 1800-talet och förste ägaren var Per Kristiansson. Det är inte troligt att detta stämmer.
Enligt kyrkoböckerna flyttade per Kristiansson från Vanstad till Bjärsjölagårds station som stationskarl 1901-04-27. Är fortfarande registrerad  på Bjärsjölagårds station 1910 men 1920 under Bjärröd. Det är troligt att Per flyttade till Bjärröd 1911 när den nya stationen byggdes.
Huset byggdes ........(f.n. inte känt)
11 Målaren Mårten Genberg, Tullesbovägen 20  (Bjerröd 616)
Tomten, 925m2, köptes av förre handlaren A. Andersson 1902-04-03.
Tomtens längd mot vägen 26,8 m åt andra hållet 34,5 m.
Senare ägare är Anders och Mia Pålsson, Karl Nilssin, Bertil och Aina Nilsson.
Huset byggdes .......(Finns noterad i kyrkboken 1910)
12 Sadelmakare Gustav Olof Ahlström, Tullesbovägen 20  (Bjerröd 615)
Tomten, skild från Genbergs av en 3,6 m bred väg, i övrigt likadan köptes av förre handlaren A. Andersson 1902-04-03.
Tomtens längd mot vägen 26,8 m åt andra hållet 34,7 m.
1907-09-20 köpte Ahlström vägen, (Bjärröd 619) 124,92m2, 34,7 m lång och 3,6m bred, av P.A.Rosén (med stor sannolikhet fel namn skall vara J.A. Rosell) som 1907-09-02 köpte område 27 (Bjerröd 617) på ovan karta exklusive redan avstyckade tomter av A. Andersson.
Huset byggdes ....... (Finns noterad i kyrkboken 1910)
  Handlaren J.A. Rosell, Tullesbovägen 22  (Bjerröd 614)
Tomten, 1850m2, köptes av förre handlaren A. Andersson 1902-04-03.
Tomtens längd mot vägen 53,6 m åt andra hållet 34,7 m.
Tomten blev inte bebyggd förrän 1975, då av annan ägare.
13 Carl Gustav Löfvendahl, Tullesbovägen 24  (Bjerröd 618)
1907-08-10 styckade ägaren A. Andersson av denna tomt från sina ägor. Resterande ägor blev (Bjerröd 617)Tomten, 930m2, 26,8 m längs vägen och 34.7 m lång. A. Andersson var således ägare till båda tomterna.
Oklart när Löfvendahl köpte tomten. Förmodligen efter 1910 då kyrkboken upptar hans namn först 1920.
Övriga boende här var målaren Tornberg, Anders och Elna Nilsson, Sigurd och Karin Göransson, Allan Wesström.
Huset byggdes........(före 1916 men efter 1910)
14 Handlaren Johan Andre Rosells Sterbhus, Tullesbovägen 26  (Bjerröd 617)
Änklingen Rosell dog genom en olyckshändelse 1909-09-18, blev överkörd av ett bantåg. Hustrun Johanna Pettersson dog i kräfta 1908-08-21. Det finns inga noteringar om köp etc. Rosell köpte tomten 1907-09-21 ungefär samtidigt som tomten under nr 13 avstyckades.
Det ursprungliga huset är byggt före 1768 ( finns på en karta) och är nu under renovering. De gamla grunderna, stenmurar, var fortfarande kvar. Innuti huset fanns en gammal brunn. De flesta av de gamla murarna är nu ersatta med betong. ( se under bilder, "Samhället".)
Enligt uppgift skulle Johan Fridh ha lantbruk och affär här omkring 1914 (ej bekräftat).
John Jönsson köpte fastigheten av omyndiga Margot Rosell (f.1899) den 29 januari 1919. Affären (handelslägenheten) köptes sedan av Artur Grönkvist och Fritiof Nilsson den 2 februari 1919. Fastigheten blev Bjerröd 620. Senare köptes den av Tage Severin. Fridlund övertog sedan affären och drev den fram till början av 1960 -talet. Därefter köpte Anders och Svea Jönsson fastigheten och bedrev slakteri här för traktens bönder.
15 Skräddaren Olof Mauritz Ljunggren, Tullesbovägen 28  (Bjerröd 622)
Tomten köptes av Ljunggren den 15 oktober 1918 Det säga att huset byggdes 1912. Kanske det var 1919 istället.
16 Ägare Jakob Persson, Tullesbovägen 17  (Bjerröd 623)
Molin med hustru står som ägare 1885, hade 1849 sålt (28 på kartan) till Jakob persson men skiftesförrättning gjordes först 1884.
Huset byggt 18xx. Finns på en karta från 1866 men inte på en karta från 1830.
17 Johanna och Alfred Andersson-Arlegård, Bjärrödsvägen 15 (Bjärröd 83)
Enligt lantmäteriet ägde Nils Andersson huset. Huset är byggt i början av 1900 talet till Anders Olsson som dog innan han flyttade in.
Frans Molin köpte huset och hyrde ut det.
Andra ägare innan A. Andersson är Malena och Nils Nilsson.
Senare ägare är: A.L. Ahlbäck, Christina och Bo-Arne Bengtsson, Ines och Tore Bengtsson, Kristine Wärava
---------------------------------------------------------------------------
Jöns Pålsson, Bjärrödsvägen 17 (Bjärröd 93)
Huset byggdes 1894 till Nils Andersson (Dansemannen). Köptes senare av skräddaren Håkansson som gick i konkurs. Näste ägare Jöns Pålsson köpte huset av konkursboet.
Senare ägare: 1926 övertog sonen (till Jöns Pålsson) Johan Palmqvist huset.
1958 övertog Palmqvists dotter Astrid huset och gifte sig med Harry Svensson som bedrev lastbilsrörelse.
1989 köpte Claes Nilsson, Larsbohuset.
18 Bjärsjölagårds nya stationsområde (Bj.gård 1xx)
a. Troligen godsmagasin byggd 1865.
b. Stationen med avträdet till vänster, uthuset bakom stationen (byggt 1911).
c. Ny stor lagerlokal byggd 1911.
d. Magasin med kontor på gaveln byggt av Olof Björk 1913.
e. Lokstall med vändskiva byggt 1911.
19 Folkets Park Tullesbovägen (Bjerröd 621)
Tomten köptes av Bjerröds Folkets-hus Förening 1919-02-02 från John Jönsson.
Parken byggdes 1919?.