Bjärröds Byalag 1856
Leif Nyström, 2014-04-14
  Dokument skrivet på båda sidorna.  (Läs här, dokumentet, jpg)
Kommentarer. Koll i kyrkboken visar att Husmän, gatuhus, soldater, hantverkare, någon Åbo och kvinnor inte ingår i Byalaget liksom inte de Åbor som brukar Bülows ägor.

I kyrkboken finns inte noterat vem åldermannen är men enligt koll av anslutna personers födelse datum bör det 1856 ha varit Åbo Nils Löfvendahl på Nr 6, f. 1797-04-22.

Vem var skolföreståndare? Mellan 1838-1858, är förmodligen Lars Stenberg skollärare, inflyttad från Vollsjö 1838-10-29. Hans titel i kyrkböckerna är f.d. Kvartersmästare, Skolmästare (tom 1849), Inhyse  och Änkling, han dog 1858, 65 år gammal.
Dokumentet, avskrift sidan 1, framsidan
Vi samtliga till Bjerröds Byalag hörande Åboer och Delegare, hafva idag öfverenskommit och oss Emellan beslutat om nedanstående Skrå eller byordning, på det ordning och lydnad vid budning som kan angå Bylaget måtte bibehållas och tidens utdrägt vid förefallande händelser måtte kunna undvikas.
1 nev Åldermans tjenster ombytes årligen hvarje år den 1 ste May på 1/8 Mantal nommer efter namn.
2 dito Så fort åldermannen eller skolföreståndare utsänder bud till bylagets samling skola ordnas genast utan dröjsmål åbo från åbo fortskaffa skulle uppskof vid budningen förefalla hos någon anmäla sådant vid samlingen, då för hvarje halftimme Dröjsmål sker pligtas 8 s Banko Byns egen sak.
3 tio Den eller de delägare som intet infinner sig såvida det är bevisligt att de äro hemma pligtar 16 s Banco likfullt bör bud afsändas till samlingen.
4 to Skulle någon vid delägarnas samlande förorsaka Eller åstadkomma gräl eller slagsmål, pligtar hvar och en som därmed blifver befunnen 16 s Banco.
5 te Sålunda frivilligt öfverenskommit och beslutits intygar med våra egenhändiga nams och Bomärkes undersättande som skedde i Bjerröd den 30 April 1856.
Anders Olsson Per Månsson
Nomer 2. 3
   
Anders ANS Nilsson Anders Olsson Morten MNS Nilsson
Nom. 3. No 3. No 3.
   
Pehr PNS Nilsson Sven Olssen N 4 NP Nilsson
No 4    
   
NP Nills Pehrsson Has HE Elld Pehr Mårtenson
No 4 No 4 No 4
   
No 6 Pehr Nilson Nils Pehrson
  Lerboda
Nils Löfvendal   No 6
Dokumentet, avskrift sidan 2, baksidan
J.E. Molin O:Sjöberg
No 6 No 7

Samtliga här stipulerade bötesbelopp förvandlades enligt en tyvärr nu förkommen annutationsbok till en mera populär form: ½-resp. 1 stop och hela och halva ”kanna” brv.

Slut på dokumentet

Kontroll av namnen i Ö. Kärrstorps Husförhörsbok AI:13, 1856-1862

M=Mantal. http://www.genealogi.se/wiki/index.php/Mantal
Nr 1 Äges av Bülow   1/2 M, inga boende här
Nr 2 Åbo Anders Olsson f. 1810-02-17 1/8 M
Åbo Pehr Månsson f. 1821-09-06 1/16 M, ej med i byalaget
Nr 3 Åbo Anders Nilsson f. 1798-10-15 1/8 M
Åbo Ola Nilsson f. 1787-12-18 1/16 M, ej med i byalaget, far
Åbo Anders Olsson f. 1829-06-16 1/96 M, infl. fr. Nr 3 Elestorp 1861, son
Åbo Mårten Nilsson f. 1808-05-02 1/16 M
Nr 4 Åbo Pehr Nilsson f. 1808-11-20 1/8 M
Åbo Sven Olsson f. 1826-08-25 1/48 M, flyttade 1861 till Kerrstorp Nr 7
Åbo Nils Pehrsson f. 1805-05-15 1/16 M (dog 1860)
Dragon Hans Eld f. 1807-02-11 5/96 M (dog 1861)
Åbo Pehr Mårtensson f. 1821-07-13 1/96 M, inflyttad från Ilstorp 1850
Nr 5 Äges av Bülow   1/3 M, inga boende här 
Nr 6 Åbo Pehr Nilsson f. 1807-10-03  1/16 M, inflyttad från Åsum 1942
Åbo Nils Pehrsson f. 1823-08-01 1/8 M
Åbo Nils Löfvendahl f. 1797-04-22 1/32 M
Smed Joh. Elias Molin f. 1826-10-25 1/64 M, inflyttad från Skartofta 1847
Korp. Ola Nordström f. 1821-05-13 3/64 M, ej med i byalaget
Åbo Nils Pehrsson f. 1825-08-13 1/8 M, ej med i byalaget, f. Vressel 1825
Äges av Bülow   1/32 M, ej med i byalaget
Nr 7 Mjöl. Ola Sjöberg f. 1837-01-10 1/8 M
Nr 8  Äges av Bülow   1/3 M, ej med i byalaget
Nr 9  Äges av Bülow   1/16 M, ej med i byalaget
Skol- och Fattighuset, inget namn finns angivna dessa år som tex skollärare.
Änklingen Lars Stenberg som tidigare titulerats skolmästare dog 1858-01-26 och vistades då utom församlingen.