Smedmästare Frans Molins kundregister 1921-22 mm
Leif Nyström, 2014-04-14
  Verksamheten startades omkring 1847 av fadern Johannes Elias Molin född 1826-10-26 på Bjärröd Nr 6. Han blev 1842 lärling hos smeden Nils Strömbeck på Stattå, Skartofta. Han stannade där till 1847-10-24 då han återvände till Bjärröd Nr 6 och förmodligen startade en egen smedja.
Gift med Charlotta Hasselgren 1856-05-23. Familjen flyttade 1863 till Bjärröd Nr 3, som är dagens Bjärsjölagårdsvägen 10, där smedjeversamheten fortsatte.
Sonen Frans Molin tog här över smedjan 1887, då noterad som smed i kyrkboken.
Kundregistret A-Ö, 1921-1922
Det finns ett omfattande kundregister, 259 namngivna personer samt alla beställningar och kostnaden från dessa inklusive vilket material som ingick i beställningen.
Kundregistret samt några beställningsidor bifogas (Läs här, kundregistret, pdf)
Exempel från kundregistret N-O. Ur detta går att utläsa att det finns minst 328 sidor förutom registret A-Ö. Notera även att under N-O finns personer där efternamnet börjar på N eller O men även personer vars förnamn börjar på N eller O.
Exempel på namn under registerbokstav N-O. Siffrorna efter namnet hänvisar till utfört arbete, material och kostnad. Sista numret är pågående bok, övriga nummer är för tidigare sidor i samma bok eller från tidigare böcker.
Nils Nilsson Annetorp N 5 därå 129, 287
Mor Ola Nils Brunslöv 11
Nils Jönsson Bjerröd 13, 115, 277
Handlare Nilsson Bjärsjölagård 3, till 189
Nils Christerson Skartofta 18, 103, 280, 312
Nils Ohlsson Östraby 3
Nils Nilsson Åsen 19, 108, 292
Oljevagnen Lund 27, 64, 65, 125, 166, 277
Olof Ohlsson Elestorp 28, 65, 291
Nils Andersson Bjerröd 30, 84, 110, 134, 169, 328
Beställning-utfört arbete-material och kostnad.
Exempel från sidan 3 där registernamnet Handlare Nilsson finns med.
1921 Handlare B Nilsson Bjerröd  (Anm. nuv- Bjärsjölagårdsvägen 2.)
         från 111 gamla bok 5 60
juni  2 filad en nyckel till en lås till fru Jönsson      45
  - 25 filad en hacka och lagat en yxann 40
juli 5 lagat en repvata 175 1 75
14 skurit af ett slå gängat 2 ändar 1 50
okt 27 ändratt ett järn 35 35
23/12 lagat en lås 30
1922  

K

10 35
januari 10 lagt 2 vingar på ett ryllebörshjul 2 00
6 naglar med nit 60

    Betalt den 19/1 1933      R

12 95