Före TV'ns tid, 1865-1958.
Leif Nyström, 2014-12-09, uppdaterad 2016-04-24.
TV'n kom till Bjärsjölagård i samband med fotbolls VM 1958.
Der var många som stod och tittade på fotbollen i Bengtsson skyltfönster.
Bild t.v. från 1952.
Bild t.h. från ca 1970
Vad fanns att göra?
Bjärsjölagård blev en järnvägsort 1865 men inget samhälle att tala om förrän i början av 1920-talet då byggnationen satte fart. I Bjärröd fanns en del aktiviteter som startade runt 1900, Bjärröds byalag redan 1856 men där fick inte vem som helst bli medlem.
Med Järnvägen kunde man åka till Ystad eller Eslöv eller tex till Stockholm men för de flesta var detta inget alternativ för att roa sig.
På söndagen och andra helgdagar var kyrkan det mer eller mindre obligatoriska besöket inte att förglömma Söndagsskolan. I övrigt var landsbygden främst ett bonde samhälle och man hade mycket mindre fritid än som i dag.
Det fanns naturligtvis mycket annat att syssla med beroende på intresset.
Föreningslivet
Först i och med att samhället utvecklades från 1923 och framåt började det även att bildas föreningar men även andra aktiviteter startades. 1939 fanns här runt 90 hus och 1962 ca 125 hus.
Föreningar och andra aktiviteter
Det finns säkert fler än de som nämns här. Många föreningar som bildades första hälften av 1900-talet var gemensamma för Östra Kärrstorps kommun, efter 1952 Ö. Kärrstorps församling, från 1952 Bjärsjölagårds kommun.
1 Bjärröds Byalag bildat 1856 för Åboer och Delägare dvs för de som var jordägare. (Läs mer här).
2 Röda Korset som bildades 1914.
Information saknas om verksamheten.
Sånghäfte från 1950 (Klicka här pdf.)
3 Bjärröds FolketsHusFörening U.P.A bildad 1919-05-20, Tullesbovägen 26B. (Läs mer här).
4 Bjärsjölagårds Ortens Frivilliga Brandkår som bildades 1926 (Läs mer här).
5 Bjärsjölagårds Idrottsförening BIF som bildades 1931-05-08. Före fanns Bjärsjölagårds FF som troligen bildades runt 1920. Se några bilder från denna tid under foton Diverse (Se här). Då lär det ha funnits 3 olika fotbollsplaner dels den nedanför Lokstallarna samt vid behov även den som låg där husen på Nybyggargatan nu ligger samt även en bakom bilverkstaden på Tullesbovägen 7. Då nya FF (bildades 1933) och BIF fanns samtidigt spelade BiF på Östrabys plan tills föreningarna slogs  samman året därpå 1934.
Det finns en Jubileumsskrift 1931-1971 där mycket mer finns att läsa om BIF. Den kan förmodligen lånas på biblioteket.
Här finns lite mer info om BIF.
(Läs här).
6 Bjärsjölagårdsortens Sällskapsklubb 1927-36? (Se här inbjudan och medlemskort). Den bildades 1927 av frisörmästare Emil. Geffehen, som även blev klubbens förste ordförande. Han efterträddes av trafikbilägare Harry Svensson och sedermera av smedmästare Hugo Molin. Klubben verkade mycket för samhällets bästa. Bl.a. väcktes här förslag om uppsättande av gatubelysning i Bjärsjölagård. Vidare anslog den år 1930 pengar till den dåvarande Ö. Kärrstorps gymnastik- och idrottsförening, där kantor Åhlund var den drivande kraften. Dessutom hade klubben låtit resa en stilig flaggstång på idrottsplatsen, skänkt flaggan m.m.
    För många är denna klubb ett angenämt minne. Den sista styrelsen utgjordes av smedmäst. Hugo Molin, ordförande, hr Nils Olsson, v. ordf., snickare Sture Persson, sekr., lantbrukare Arvid Johansson, kassör, och lantbrukaren Nils Bergström.
7 Bjärsjölagårds frivilliga sällskapsklubb 1934-19XX. Antalet medlemmar 1936 var 750 st. Klubben, som hade två "ansikten", skulle dels tjäna det ändamål, som namnet antyder: att ge medlemmarna förströelse, dels hade den tagit till sin uppgift att verka för lösningen av en del allmännyttiga spörsmål inom samhället. I den allmännyttiga verksamhet hade föreningen låtit sätta upp en gatulampa vid en avtagsväg i stationssamhället samt står också för den årliga strömförbrukningskostnaden.
Styrelsen för sällskapsklubben 1936 utgjordes av: fiskhandlare Emil Nilsson, ordförande, jordbruksarbetaren Axel Mårtensson, v.ordf., handelsbiträdet Karl Hansson, sekr. och parkföreståndare Axel Jönsson, kassör.  
8 Dansbanor. Under en tid, 1930 talet?, skall det ha funnits 3 olika dansbanor, nämligen Folkets Park, Rågeparken (Brandkårsparken) där idag majbålet (Karl-Einars äng) finns samt på nuvarande Bjärröd 11B.
9 Kyrkliga syföreningen som bildades 1930
10 Konsument Kooperativ bildades 1931 och blev en filialförening till Hörby.
11 Biografen öppnade 1935, sidobyggnad till hotellet.

Bion är idag riven. Biljetten från 1951-02-14, film Kon-Tiki.
12 BjärjölagårdsbBrottarklubb 1936-19XX
Styrelsens ordförande 1936 skräddarmästare S i g f r i d  P e r s s o n  berättar om det första verksamhetsåret.
Det finns ett stort intresse för brottning här på platsen och i den närmaste omgivningen. Klubben har ett 25 tal medlemmar och publikfrekvensen på våra  tävlingarna kan vi inte klaga på. Större publik blir det väl efter hand som brottareklubbens verksamhet blir mera allmänt känd. Pojkarna tränar två gånger i veckan, tisdagar och fredagar, och detta synnerligen rationellt. Vi har redan haft 5 tävlingar hemma mot Flyinge, två gånger, Sjöbo, Vollsjö och Lövestad och dessutom två borta mot Flyinge och Dalby. Resultatet har växlat, men våra brottare har gjort goda framsteg på kort tid, varför de helt visst nu i vinter kommer att göra ännu bättre från sig.
Brottareklubbens styrelse utgöres av skräddarmäst. Sigfrid Persson, ordf., arbetaren Ragnar Persson, Skartofta, v. ordf., snickaren Anton Lund, Alestad, sekr., handelsbiträdet Sven Olsson, Skartofta, kassör och arb. A. Nilsson, Skartofta, materialförvaltare.
13 Bjärsjölagårds Gatubelysningsförening upa 1938-1950 (Läs mer här).
14 Hemvärnet och Lottakåren från 1940.
15 Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad u.p.a startades 1944 (Läs mer här).
16 Brigdeklubben från 1952.
17 Öved-Östraby skytteförening från 1955.
Politiska, fackliga
18 Bondeförbundet bildat 1917. (1943 bytte partiet namn till Landsbygdspartiet Bondeförbundet, Centerpartiet från 1958).
19 Folkpartiet 1920-1955
20 Arbetarkommunen 1921-1973
21 SLU Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund 1933 (Från 1962 CUF).
22 RLF Riksförbundet Landsbygdens folk bildades 1940 (Från 1971 LRF Lantbrukarnas Riksförbund).
23 SLKF Sveriges Lantbrukskvinnoförbund 1950 (Från 1963 CKF).