BJÄRRÖDS SMÅSKOLA 1896-1911
Leif Nyström, uppdaterad 2008-10-10
  Överskriften refererar till dagboken som finns sparad för denna tid.
 Något om skolans historia
Lagen om en allmän skola i Sverige kom 1842. Innan dess fanns en lag från 1689 som sa att präster måste lära människorna om kristendomen. Prästerna kom hem till människorna och frågade dem om vad som stod i katekesen som var en bok om kristendomen. Alla skulle kunna den. Klockaren lärde människorna att läsa.
Den nya lagen från 1842 sa att varje socken eller stad måste ha minst en skola. Skolan måste ha en godkänd lärare. Alla elever brukade gå i samma klass.
Många föräldrar tyckte inte att barnen behövde gå i skolan. De föräldrar som kunde läsa och skriva undervisade barnen hemma. 1847 gick mindre än hälften av barnen i någon skola.
Men 1882 blev det skolplikt i Sverige. Alla barn skulle gå i folkskolan i sex år.
Många barn hade lång väg till skolan. År 1856 började regeringen ge pengar till socknarna så att de kunde bygga fler små skolor, så att barnen fick närmare till skolan. Lärarna i de mindre folkskolorna behövde inte ha lärarexamen.
 Första skolan i Bjärröd?
När den första skolan byggdes ca 1840 blev den ena delen av huset det s.k. "fattighuset" och andra delen således skola. När den nya skolan byggdes år 1900 hyrdes den gamla av Sven Andersson Bjärröd 2 för 15 kr/år att användas som sjuklokal. Pigan Kersti Jönsson antogs till sköterska mot ersättning av den vård hon framledes kom att lämna ( från Östra Kärrstorps stämmoprotokoll).

Övriga skolor inom Östra Kärrstorp
Förutom den nybyggda skolan i Bjärröd fanns även vid samma tidpunkt skolor i Alestad, Elestorp och Rönås , osäkert om dessa var nybyggen. I Kärrstorp fanns en flyttbar skola.
Skolan i Alestad lades ned 1960.
När skolan i Elestorp lades led finns f.n. ingen uppgift om.
I Rönås byggdes småskolan 1875 och lades ned 1940. Denna återstartades som mellanskola 1946 men lades ned igen 1953. Folkskolan byggdes 1900 och lades ned 1966.
I Östra Kärrstorp fanns an flyttbar skola dvs läraren flyttade mellan olika lokaler under året.
Kärrstorp fick sin fasta skola 1848 som idag är församlingshem. 1924 byggdes en ny skola med lärarbostad. Denna lades ned 1975.
  Nu kända namn på lärare/lärarinnor från kyrkböckerna (kompletteringar sökes)
Den första läraren i Bjärröds skola, Lars Stenberg från Vollsjö, tillträdde tjänsten 1838 och hade den fram till ca 1858 enligt kyrkoboken.
Namn saknas för mellanåren.
Från 1890 var Elna Nilsson från Tranås lärarinna (född i Tranås 1867, inflyttad 1890).
Från 1896 var Johanna Lunding lärarinna (född i Östra Kärrstorp 1876)
1910 ersatte Astrid Sjöberg Johanna Lunding under februari-juni pga sjukdom (Tuberkulos).
Under 1911 ersatte Anna Jaersson Vik??? utom för januari och första hälften av oktober pga Johannas sjukdom (Tuberkulos). Johanna dog 1911-01-28.
Från hösten 1911 Amanda Andersson (född i Linderöd 1889). Inflyttad 1911-09-07.
1930 Amanda Mårtensson f. Andersson. (Gift med Olof Martin Mårtensson 1930-10-24)
1953, sista lärarinnan var Inga Andersson från Rönås skola som lades ned 1953.
Bjärröds skola lades ner 1969.
Dagboken Bjärröds småskola 1896-1911
I samband med nedläggningen hittades vid vindsröjningen den gamla dagboken för klass 1 och 2 där alla elever finns inskrivna. I denna antecknades barnens namn, närvaro, frånvarotid och förälder (mannen) mm. För utdrag ur dagboken så "klicka här".
För 1896 var skoltiden alla helgfria vardagar (fria lör/söndagar) från 8 jan tom 15 juni samt från den 1 okt. tom 20 dec.
För 1897 var skoltiden alla helgfria vardagar (fria lör/söndagar) från 8 jan tom hela juni samt från den 22 sep. tom 15 dec. Dessutom var man ledig från 15 maj tom sista maj.
För 1898-1911 var skoltiden alla helgfria vardagar (fria lör/söndagar) från 15 jan tom hela juni samt från den 1 okt. tom 15 dec.
  Antal elever:                          
  1896 -97 -98 -99 1900 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11
  30 40 37 36 39 42 31 21 20 27 30 29 30 27 20 22
  Det ser ut som eleverna fördelades på fler skolor 1903 och 1910.