Torpen till Bjärsjölagårds Gårds ägor ca 1774-1894
Leif Nyström, uppdaterad 2010-08-04 ( Sjöhus, födda)
I kyrkböckerna finns torpen namngivna, så är inte alltid fallet med kartorna där endast några av torpen är namngivna. För att kunna lista ut vilka torp som omnämnts i kyrkböckerna har Husförhörsboken använts för att se vilken väg prästerna använde sig av på besöken mellan de olika torpen. Husförhören började alltid på Bjärsjölagårds gård ((1)=extra kontroll gjord).
Kartan över Bjärsjölagårds Gårds ägor 1851 används som referens för torpen. Beskrivningen för de olika punkterna på kartan saknas.
Endast fyra av torpen var då kvar. Trots detta går det inte att utröna var alla torpen låg.
Var låg: Hästhagehuset, Sjöhuset, Ekeskogshuset och Jägarhuset.
F.n. har inga kartor hittats mellan 1718 och 1851.
* = utmärkta på 1851 och 1875 års kartor. --= inga födslar under perioden
1  Kyrkböcker Födda

Husförhör

2  Årtal 18xx
          18yy
  14-17 28-29 30-31 31-32 33-34 34-36 38-39 39-44 45-49 49-56 56-62 62-65 66-75 75-84 85-94
3  Bjärsjölagård 1774                       (1) (1) (1)  
4  Hästhagehuset 1776 1 1 4 2 4 2                  
5  *Fåglahus 1775 3 3 1 1 1 5 4 4 4 4 4 3 4 4 2
6  Sjöhus 1778 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3  
7  Ekeskogshus 1774 4 4 5 5 5 3 2 2 2 2 2        
8  *Lindeskogshus 1801     6 6 6 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3
9  Jägarhuset 1830     3 4 3                    
10  Djupadalshuset --     7 7 7                    
11  *Sjöhultet 1874                         2 2 1
12  Tegelbruket                             1  
13 1876 -77 flyttade man ut från Sjöhuset. 1860 är sista gången Ekeskogshuset nämns.
Kartan 1851
Dessa hus med pilarna som finns på kartan 1851 och  skulle kunna vara Sjöhus.
Sista åren man bodde där var 1876/77. Nya hus byggdes i mitten 1870 talet.

Husen vid 4,(2 hus fanns kvar 1975), 12 och 21/28 fanns ej 1975.
När byggdes husen vid 11? Förmodligen 1848 eller något tidigare.
Kartan 1851
Dessa hus fanns inte 1975.
Kartan 1851
Huset märkt 56 är inte
namnsatt på kartan.
Huset fanns inte på 1915
års karta men på 1875.

Fåglahus låg norr om
Bjärsjöladugårds sjö,
i linje med Beritzholm.
Kartan 1851
Huset vid 51 är inte
namnsatt på kartan.
Huset fanns inte på 1975
års karta.
Kartan 1851
Vilket av husen som var
Lindeskogshus är inte helt
klarlagt.
Båda husen är kvar på 1915 års karta.

Rönåskarta 1836

Längst ner på vänstra bilden ligger huset som är Djupadalshuset. På högra bilden är vägen med huset inlagt på 1915-års karta. 1836 gick vägen rakt fram medan 1915 hade vägen svängt 90 gr. åt höger strax norr om huset.
Det finns en sten märkt av Riksantikvarieämbetet på platsen där huset låg.