Släktutredningar mm
Leif Nyström. Ny 2017-01-25.
Här kommer att finnas olika utredningar om min släkt men även utredningar som andra kan ha initierat och som inte tillhör släkten. Dessutom kommer att finnas "hjälp" till släktforskning.
Klicka på respektive artikel.
Hjälp 1.
2.
2010-09-26 3. Postvägar 1750 i Skåne.
  2012-11-02 4. Avskrift Björka mantalslängder. (Sjöbo kommun)(xls)
2015-05-28 5. Mantalslängder i Skåne 1658-1805 (pdf)
2016-10-28 6. Hitta släkten i Amerika (pdf){uppd. 2017-04-05}
2016-12-21 7. DNA testning, resultat tolkning (pdf - 35 sidor) {uppd. 2017-04-06}
2016-12-30 8. Sammanfattning DNA testning (pdf - 1 sida)
2017-03-03 9. Skånska rekognosceringskartan 1820
2017-10-09 10. Lantmäteriets Skånska flygbilder 1960 och 1975
2017-11-20 11. Skånekarta 1684 av Gerhard von Buhrman (högupplöst version)
12.
2017-12-03 13. Skånekartor och annan dokumentation
14.
15.
16.
18.
Släkten 19. Egna släkten utredningar  (pågår)
Annat Här under finns små släkt utredningar mm av icke släktingar
2013-06-27 20. Lars Persson, Vollsjötofflor (pdf 9 sidor)
2014-02-17 21. "Ommapågarna" (pdf 14 sidor)
2014-06-19 22. Medium Helga Emelia (Steen) Braconnier (pdf 13 sidor)
2016-03-08 23. Åsum 1387 och "de 3 stenarna"(pdf 12 sidor)
2016-05-23 24. Stinsen Alfred Bjerkén (pdf 14 sidor)(skrivit om Bjärsjölagård)
  2016-05-25 25. När byggdes Tullesbovägen 17B (pdf 35 sidor)
2016-08-29 26. Träsnidaren Erik Moliin, Fränninge (pdf 7 sidor)
2016-12-07 27. Författarinnan Ellen Michelsen (pdf 8 sidor, pågår)
28.  
29.  
30.