Kartor över Skåne för släkt- och bygdeforskare
Leif Nyström. Ny 2017-12-03. Punkt 11A, 15A, 15B, 15C, 17, 17A, 19, 19A m.fl. ändringar uppdaterade 2018-09-05.
Punkt 21A uppdaterad 2019-01-23. Rättad 2019-04-17. Punkt 10 uppdaterad 2020-01-07.
Avsnittet handlar egentligen om var släktgården fanns på 1600-talet eller senare. De gamla
kartorna är då till oumbärliga hjälpmedel men även annan dokumentation kan behövas.
Förutom olika kartor, både detaljkartor och övergripande kartor, ingår även flygfoton,
markfoton, ev. ritningar, skisser mm och t.ex. Mantalslängder, Lag- och Fastighetsböcker m.fl.

Här är artikeln som var publicerad i Fyledalen Nr 2 2018 dock i annan layout samt med en del uppdateringar. De länkar som anges i artikeln är klickbara.
Klicka på < Kartor över Skåne för släkt och bygdeforskare > för att hämta artikeln i pdf.

Klicka på något av de blå alternativen för direktåtkomst åt angivna länkar i artikeln.

5. Skåne karta 1684, < Lågupplöst > eller < Högupplöst>, av Gerhard von Buhrman.
För högupplöst bild använd Google Chrome
6. Postvägar 1750, < Karta >, informationen från Postmuseum nr 43 ”Postvägar” av Eliz
Lundin,1998.
7. Skifteskartor, < Storskifte, Enskifte, Laga skifte >, från Lantmäteriet, djvu-filer.
Välj Lantmäterimyndighetens arkiv, sedan Län och Socken samt klicka på Sök.
Om det är många kartor så välj Trakt och Bynamn eller liknande samt Sök.
Här finns även enskilda gårdars Avstyckningar, Hemmansklyvningar, Avsöndringar m.m.

De handritade kopiorna, snyggt skrivna är mycket lättare att läsa. De finns inte alltid.
Välj i stället Lantmäteristyrelsens arkiv, sedan Län och Socken samt klicka på Sök.
7A. Bildvisare till djvu-filer, < djvu-läsare >, Lantmäteriets nedladdningsbara filer (gratis).
7B. Allmän bildvisare, < Bildvisare >, läser de flest bildfiler inklusive dvju-filer (gratis).
10. OBS: FastighetSök har upphört. Här är den nya länken.
Hitta fastighetsbeteckningen, < Fastighet >, knappa in Kommun och Postadressen.
Sökningen är nu annorlunda. Sök på ort eller församling. Dagens adress behövs inte.
Använd Satellitknappen. Leta sedan upp önskad tomt/fastighet och klicka på denna.
Vänta, vänta ..... sidan är långsam. Fastighetsbeteckningen finns till höger.
11. Skånska Rekognosceringskartan 1820, < SR kartan >, från Riksarkivet.
11A. Beskrivning till SR kartan, < Beskriv SR >, den finns på Länsstyrelsen. Bläddra ner till
Skånska rekognosceringskartan och välj härad. Här finns även kartan.
11B. Hjälp att hitta rätt kartdel, < Rätt kartdel >, det finns 108 st.
12. Topografiska kartan 1867,< Topografiska >, från Lantmäteriet, djvu-fil.
Välj Rikets Allmänna Kartverks arkiv, sedan Generalstabskartan och Skåne län
samt Blad där man letar efter ort, klicka sedan på Sök så visas ibland flera orter,
välj och klicka på önskad ort.
12A. Högupplösta topografiska kartor,< Topografiska >, från Stockholms universitet.
De finns för Lund 1877 och för Kristianstad 1874.
13. Häradsekonomiska kartan 1915, < HäradsEko >, från Lantmäteriet, djvu-fil.
Välj Rikets Allmänna Kartverks arkiv, sedan Häradsekonomiska kartan och Skåne län
samt Blad där man letar efter ort, klicka sedan på Sök så visas vald ort, klicka på
denna en gång till.
13A. Högupplöst häradsekonomisk karta, < M län >, från Stockholms universitet.
13B. Högupplöst häradsekonomisk karta, < L län >, från Stockholms universitet.
13C. Beskrivning häradsekonomisk karta, < Ej skannad? >, finns inte skannad?????????
Själv har jag köpt Häradsekonomiska kartan L-län, Ref: 44 och M-län Ref: 45 från DIS
webbshop vilka även innehåller den eftersökta beskrivningen.
14 Ekonomiska karta 1970, < Eko 1970 >, från Lantmäteriet, djvu-fil.
Välj Rikets Allmänna Kartverks arkiv, sedan Ekonomiska kartan och Skåne län samt
Blad
där man letar efter ort, klicka sedan på Sök så visas vald ort, klicka på denna
en gång till.
15. Heltäckande flygkartor 1939 och 1947, < 1939_1947 >, på Lunds universitet (tif-filer).
Välj från kartan en ruta som är 5 x 5 km. Kartan kan förstoras för att bättre kunna se
vilken ruta som skall laddas ner. Klicka på ”Download image”. 5 st. filer laddas ner,
tif-filen är kartan.
15A. OBS: Lantmäteriet har en ny hemsida. Här är nya referenser under A,B och C.
Heltäckande flygkartor 1960 och 1975, < 1960_1975 >, från Lantmäteriet. (tif-filer).
Det är inte alls lätt att hitta rätt så läs Lantmäteriets egen sida, 15B, hur man gör.
15B. Beskrivning: < 1. Så hittar du och väljer bilder > från Lantmäteriet.
Beskrivning: < 2. Så hittar du dina ortofoton > från Lantmäteriet.
Det första man gör är att skapa skapa ett användarkonto det medför inga avgifter
eller andra förpliktelser. Inloggning behöver sedan göras varje gång kartor skall öppnas.
15C. Hjälp att hitta rätt karta och fotoår, < Karta_fotoår >, det finns ca 2030 filer.
Ibland tar det lång tid innan inloggningsrutan visas. Bäst med Google chrome.
Lantmäteriet har nu ändrat tidigare länkar så att även fotoåret ingår så de ca 1640
filerna har ändrats att passa till de nya länkarna. Sökning via menylister.
16. Icke heltäckande flygfoton, < Från 1930-talet >, från Kulturen Lund.
Knappa bara in ortnamnet för att se vad som finns och som kan laddas ner.
17. Markfoton från ca 1910-talet, < Markfoton >, från Folklivsarkivet Lund.
För ”Fotografier” välj "Bark" eller "G-ark" eller "Gunnar_Persson" samt logga in som gäst.
I snabbsökning upp till höger, skriv bynamn, tex Björka eller Sjöbo, klicka på 'enter'.
Uppe till vänster ser man antalet bilder, klicka på pilarna för att skifta bild.
OBS. Folklivsarkivet har flyttats in under Lunds Universitet med ny krånglig sökning med
otydlig Instruktion!!!!!
17A. Kolla även Mandelgrenska samlingen < Mandelgren >, från Folklivsarkivet Lund.
Välj från menyn. Inte helt lätt att hitta rätt då den gamla sökningen inte finns längre.
18. Fastighetens berggrund, jordarter mm, < SGU >, från Sveriges Geologiska Undersökning.
Välj till vänster, Tema, Karta, Skala och Storlek, förstora sedan upp kartan,
dubbelklicka på denna så visas en röd fyrkant. När du hittat rätt så klicka på
Fortsätt och knappa in din E-post adress så får du vald karta hemskickad.
19. MantalsLängder 1658-1820, < Sök själv i Landskontor >, från Arkivdigital.
Arkivtyp: Landskontor, Malmöhus läns landskontor (del 1) 1765-1814.
Arkivtyp: Landskontor, Kristianstad läns landskontor 1742-1812, 1823-1830.
MantalsLängder 1658-1820, < Sök själv i Kammararkiv
>, från Arkivdigital.
Arkivtyp: Kammararkivet, Malmöhus län 1658-1764, 1815-1820.
Arkivtyp: Kammararkivet, Kristianstad län 1659-1751.
Dessutom finns 1941, 1950, 1960, 1875 de tre sista under Sveriges befolkning.
19A. Mantalslängder 1658-1820, < SVAR-Mantal >, från Riksarkivet.
Knappa i Församling och klicka på Sök.
20. JordeBöcker 1658-1820, < Sök själv JB >, från Arkivdigital.
Landskontor M-län (del 1) 1716-1795, Kammararkivet, M-län 1719-1795, 1832, 1881.
Landskontor L-län 1720-1742
, Kammararkivet, L-län under skanning.
Dessutom finns 1941, 1950, 1960, de två sista under Sveriges befolkning.
20A. Jordeböcker 1658-1750, < SVAR-Jordebok >, från Riksarkivet.
Välj serie Malmöhus eller Kristianstads län klicka på Sök (lämna årtalsfältet tomt).
21. Lagfartsböcker från 1875-1933, < Lagfart >, från Arkivdigital. Gratis på bibliotek.
Under Arkivsökning, Arkivtyp välj Häradsrätt, välj län, välj rätt. Färs är komplett.
Lagfartsböcker från 1875-1933, < Lagfart >, gratis från Riksarkivet men Skåne finns inte.
21A. Fastighetsböcker ca 1930-1980.
OBS: Dataskyddsförordningen (GDPR) gör att Riksarkivet har avpubliserat dessa.

Alla Fastighetsböcker finns numera på Landsarkivet i Härnösands. Klicka här för att
beställa utdrag från dessa < Beställningsformulär >. De är enklast att fylla i ett 'Övrigt' formulär om flera fastigheter sökes. Fyll alltid i Län/Kommun/Socken och Fastighetsnr.
Välj härunder inskrivningsnämnd för att hitta boken där fastigheten finns och fyll även i dessa uppgifterna i Beställningsformuläret. Välj domsaga:
< Eslöv > . < Helsingborg > . < Hässleholm > . < Klippan >  < Kristianstad > . 
< Landskrona > . < Lund > . < Malmö 1 > . < Malmö 2 > . < Malmö 3 > .
< Simrishamn >  < Trelleborg > .  < Ystad >  < Ängelholm >.
22. Kommunarkiv från 1863 < Sök själv i kommunen >, protokoll finns i princip från 1868.
23. Kyrkoarkivens kommunala ärende före 1863 < Församlingsarkiv >, från Riksarkivet.
Kolla vad som finns i Riksarkivets arkiv. Skriv in Församling, klick på Sök. Ex. Björka som ger
"Björka kyrkoarkiv SE/LLA/13029 Landsarkivet i Lund”. Klicka på "Björka kyrkoarkiv", som ger
"Arkiv:Björka kyrkoarkiv (SE/LLA/13029 )”, Klicka på (SE/LLA/13029 ) så öppnas registret.
24.
25.
26.