Kartor över Skåne för släkt- och bygdeforskare
Leif Nyström. Ny 2017-12-03. Punkt 11A, 15A, 15B, 15C, 17, 17A, 19, 19A m.fl. ändringar uppdaterade 2018-09-05.
Punkt 21A uppdaterad 2019-01-23. Rättad 2019-04-17. Punkt 10 uppdaterad 2020-01-07. Alla uppdaterade 2020-12-02
Avsnittet handlar egentligen om var släktgården fanns på 1600-talet eller senare. De gamla
kartorna är då till oumbärliga hjälpmedel men även annan dokumentation kan behövas.
Förutom olika kartor, både detaljkartor och övergripande kartor, ingår även flygfoton,
markfoton, ev. ritningar, skisser mm och t.ex. Mantalslängder, Lag- och Fastighetsböcker m.fl.

Här är artikeln som var publicerad i Fyledalen Nr 2 2018 dock i annan layout samt med en del
uppdateringar. De länkar som anges i artikeln är klickbara.
Klicka på < Kartor över Skåne för släkt och bygdeforskare > för att hämta artikeln i pdf.

Klicka på något av de blå alternativen för direktåtkomst åt angivna länkar i artikeln.

5. Skåne karta 1684, < Lågupplöst > eller < Högupplöst>, av Gerhard von Buhrman.
För högupplöst bild använd Google Chrome
6. Postvägar 1750, < Karta >, informationen från Postmuseum nr 43 ”Postvägar” av Eliz
Lundin,1998.
7. Skifteskartor, < Storskifte, Enskifte, Laga skifte >, från Lantmäteriet, djvu-filer.
Välj Lantmäterimyndighetens arkiv, sedan Län och Socken samt klicka på Sök.
Om det är många kartor så välj Trakt och Bynamn eller liknande samt Sök.
Här finns även enskilda gårdars Avstyckningar, Hemmansklyvningar, Avsöndringar m.m.

De handritade kopiorna, snyggt skrivna är mycket lättare att läsa. De finns inte alltid.
Välj i stället Lantmäteristyrelsens arkiv, sedan Län och Socken samt klicka på Sök.
7A. Bildvisare till djvu-filer, < djvu-läsare >, Lantmäteriets nedladdningsbara filer (gratis).
7B. Allmän bildvisare, < Bildvisare >, läser de flest bildfiler inklusive dvju-filer (gratis).
Öpnnas i ny flik.
10. OBS: FastighetSök har upphört. Här är en ny länk, det finns ett flertal.
Hitta fastighetsbeteckningen, < Fastighet >, knappa in Kommun och Postadressen.
Sökningen är nu annorlunda. Samma karta finns på många ställen. Jag använder Eniro
som öppnas i en ny flik. Klicka på fliken, skriv in 'Församling, Kommun.
Leta upp huset/gården, klicka på detta, nu blir fastighetsbeteckning synlig.
Förstora/minska med - / + knappen.
11. Skånska Rekognosceringskartan 1820, < SR kartan >, från Riksarkivet.
11A. Beskrivning till SR kartan, < Beskriv SR >, den finns på Länsstyrelsen. Bläddra ner till
Skånska rekognosceringskartan och välj härad. Här finns även kartan.
11B. Hjälp att hitta rätt kartdel, < Rätt kartdel >, det finns 108 st.
12. Topografiska kartan 1867,< Topografiska >, från Lantmäteriet, djvu-fil.
Välj Rikets Allmänna Kartverks arkiv, sedan Generalstabskartan och Skåne län
samt Blad där man letar efter ort, klicka sedan på Sök så visas ibland flera orter,
välj och klicka på önskad ort.
12A. Högupplösta topografiska kartor,< Topografiska >, från Stockholms universitet.
De finns för Lund 1877 och för Kristianstad 1874.
13. Häradsekonomiska kartan 1915, < HäradsEko >, från Lantmäteriet, djvu-fil.
Välj Rikets Allmänna Kartverks arkiv, sedan Häradsekonomiska kartan och Skåne län
samt Blad där man letar efter ort, klicka sedan på Sök så visas vald ort, klicka på
denna en gång till.
13A. Högupplöst häradsekonomisk karta, < M län >, från Stockholms universitet.
13B. Högupplöst häradsekonomisk karta, < L län >, från Stockholms universitet.
13C. Beskrivning häradsekonomisk karta, < Ej skannad? >, finns inte skannad?????????
Själv har jag köpt Häradsekonomiska kartan L-län, Ref: 44 och M-län Ref: 45 från DIS
webbshop vilka även innehåller den eftersökta beskrivningen.
14 Ekonomiska karta 1970, < Eko 1970 >, från Lantmäteriet, djvu-fil.
Välj Rikets Allmänna Kartverks arkiv, sedan Ekonomiska kartan och Skåne län samt
Blad
där man letar efter ort, klicka sedan på Sök så visas vald ort, klicka på denna
en gång till.
15. Heltäckande flygkartor 1939 och 1947, < 1939_1947 > från Lunds universitet (tif-filer).
Finns numera endast att laddas ner från en engelsk sida.
Välj från kartan en ruta som är 5 x 5 km. Kartan kan förstoras för att bättre kunna se
vilken ruta som skall laddas ner. Klicka på ”Download image”. 5 st. filer laddas ner,
tif-filen är kartan.
15A. OBS: Lantmäteriet har en ny hemsida. Här är nya referenser under A,B och C.
Heltäckande "flygkartor" 1960 och 1975, < 1960_1975 >, från Lantmäteriet.
License: Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om,
modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data även i kommersiella samman-
hang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider Lm's
öppna data, men det är inget krav.
Det första man gör är att skapa ett användarkonto det medför inga avgifter eller andra
förpliktelser. Inloggning behöver sedan göras varje gång "flygkartor" skall öppnas.
15B. Beskrivning: Så hittar du och väljer bilder mellan 1960-1975.
Efter inloggning, bläddra ner, klicka på 'Fortsättning'.
Välj historiska ortofoton, klicka på 'Beställ'. Välj 'SWEREF 99 TM' och 'JPEG komprimerad.
Året måste gissas, välj tex 1955 (1960-års bilder), välj under Geografiskt underhåll
'Indexrutor'. Förstora kartan så att indexrutorna blir synliga, klicka på de som skall laddas
ner (de blir gråa). Bläddra ner och lägg i varukorgen. Gå till denna och klicka på 'Beställ-
ning'. När denna är klar finns en lodrätt pil längst till vänster för nerladdning av bilderna.
För senare bilder välj 1970 eller 1975 (1975-års bilder).
15C. OBS: Fungerar inte med Lantmäteriets ny hemsida.
Hjälp att hitta rätt karta och fotoår, < Karta_fotoår >, det finns ca 2030 filer.
Ibland tar det lång tid innan inloggningsrutan visas.
Lantmäteriet har nu ändrat tidigare länkar så att även fotoåret ingår så de ca 1640
filerna har ändrats att passa till de nya länkarna. Sökning via menylister.
16. Icke heltäckande flygfoton, < Från 1930-talet >, gårdsfoton från Kulturen i Lund.
Knappa bara in ortnamnet för att se vad som finns och som kan laddas ner.
Det går att köpa högupplösta foton (tif).
17. Markfoton från ca 1910-talet, < Markfoton >, från Folklivsarkivet Lund.
För ”Fotografier” välj "Bark" eller "G-ark" eller "Gunnar_Persson" samt logga in som gäst.
I snabbsökning upp till höger, skriv bynamn, tex Björka eller Sjöbo, klicka på 'enter'.
Uppe till vänster ser man antalet bilder, klicka på pilarna för att skifta bild.
I nya Edge Chrome saknas blädderpilarna, bläddra osynligt till vänster om antalet bilder
eller gå till Google.
Ladda ner bilder: Högerklicka på bilden, välj visa fullständig storlek, högerklicka igen och
spara bild som..........
OBS. Folklivsarkivet har flyttats in under Lunds Universitet med ny krånglig sökning med
otydlig Instruktion!!!!!
17A. Kolla även Mandelgrenska samlingen, < Mandelgren >, välj från menyn.
Klicka på 'Alvin', knappa in församling, socken etc under 'Sök resurs'.
Inte helt lätt att hitta rätt då den gamla sökningen inte finns längre.
I den gamla databasen skrev man in tex Övedskloster och fick många träffar idag i Alvin
endast en träff. Klicka på 'Att söka i samlingen' här finns länkar till den gamla databasen. 
18. Fastighetens berggrund, jordarter mm, < SGU >, från Sveriges Geologiska Undersökning.
Välj till vänster, Tema, Karta, Skala och Storlek, förstora sedan upp kartan,
dubbelklicka på denna så visas en röd fyrkant. När du hittat rätt så klicka på
Fortsätt och knappa in din E-post adress så får du vald karta hemskickad.
Exempel: Strandnivå, för tusen år sedan, 25000, A4. Kartan kom efter ca
19. Mantalslängder 1658-, < AD-Mantal >, från Arkivdigital, abonnemang erfordras.
Knappa in Län och Församling och klicka på Sök.  (enter fungerar inte här).
Dessutom finns 1941, 1950, 1960, 1975, 1875 de 4 sista under Sveriges befolkning.
19A. Mantalslängder 1658-1820, < SVAR-Mantal >, från Riksarkivet (fritt).
Knappa i Församling och klicka på Sök.
20. JordeBöcker 1604-1660, < AD-Jordebok >, från Arkivdigital, abonnemang erfordras.
Skåne: SkFS's ofta svårläste volymer från Skånes gamla länsindelning.
20A. Jordeböcker 1658-1750, < SVAR-Jordebok >, från Riksarkivet (fritt).
Välj serie Malmöhus eller Kristianstads län klicka på Sök (lämna årtalsfältet tomt).
21. Lagfartsböcker från 1875-1933, < Lagfart M >, från Arkivdigital, abonnemang erfordras.
Lagfartsböcker från 1875-1933, < Lagfart L >, från Arkivdigital, abonnemang erfordras.
Båda finns under Arkivtyp: Häradsrätt.
21A. Lagfartsböcker från 1875-1933, < Lagfart >, gratis från Riksarkivet, för Skåne finns
endast Bara, Torna, Oxie, Skytt.
21B. Fastighetsböcker ca 1930-1980.
OBS: Dataskyddsförordningen (GDPR) gör att Riksarkivet har avpubliserat dessa.

Alla Fastighetsböcker finns numera på Landsarkivet i Härnösands. Klicka här för att
beställa utdrag från dessa < Beställningsformulär >. De är enklast att fylla i ett 'Övrigt' formulär om flera fastigheter sökes. Fyll alltid i Län/Kommun/Socken och Fastighetsnr.
Välj härunder inskrivningsnämnd för att hitta boken där fastigheten finns och fyll även i dessa uppgifterna i Beställningsformuläret. Välj domsaga (klicka på orterna):
< Eslöv > . < Helsingborg > . < Hässleholm > . < Klippan >  < Kristianstad > . 
< Landskrona > . < Lund > . < Malmö 1 > . < Malmö 2 > . < Malmö 3 > .
< Simrishamn >  < Trelleborg > .  < Ystad >  < Ängelholm >.
22. Kommunarkiv från 1863 < Sök själv i kommunen >, protokoll finns i princip från 1863.
Protokollen finns där församlingens kommuntillhörighet är idag.
23. Kyrkoarkivens kommunala ärende före 1863 < Församlingsarkiv >, från Riksarkivet.
Kolla vad som finns i Riksarkivets arkiv. Skriv in Församling, klick på Sök. Ex. Björka som ger "Björka kyrkoarkiv SE/LLA/13029 Landsarkivet i Lund”. Klicka på "Björka kyrkoarkiv", som ger "Arkiv:Björka kyrkoarkiv (SE/LLA/13029 )”, Klicka på (SE/LLA/13029 ) så öppnas registret. Protokollen läses i ArkivCentrum Syd.
24.
25.
26.