Lantmäteriets Skånska flygbilder 1960 och 1975 (de finns för hela Sverige).
Leif Nyström. Ny 2017-09-27. Rev. 2018-02-07 pga Lantmäteriets uppdatering av bildsidan. Mindre ändringar 2018-09-05.
Flygbilderna består av ett antal delbilder 5 x 5 km och finns nu att ladda ner från Lantmäteriet för användande enligt den öppna datalicensen Creative Commons, CC BY v4.0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange Lantmäteriet som källa när du sprider deras öppna data, men det är inget krav.
Du måste först skapa ett användarkonto- detta medför inga avgifter eller andra förpliktelser.
För att kunna hitta och hämta rätt flygbild (ortofoto) behöver du veta beteckningen på katalogen och sedan i vilken underkatalog orten ligger. För Skåne finns 1016 flygbilder de omfattar 1960 ± 5 år och 1975 ± 5 år, bilderna har ändelsen .tif
Skåne är indelat i rutor där varje ruta innehållet ett nummer tex 617_41 samt kortnummerna som alltid är: 50, 55, 00, 05, där varje kortnummer är en kartdel på 5 x 5 km (se rutan nedanför till höger).
Här under finns Lantmäteriets upplägg med direktåtkomst till de olika biblioteken. Klicka på de blåa texterna.
Skånes indelning: Underkatalogerna: Kartval under testning: Hur ser det ut på kartan
 61_3 sydvästra delen
            613_33 tom 619-39
 ortofoto 1960

 ortofoto 1975
 61_4 sydöstra delen
            613_40 tom 619-45
 ortofoto 1960
 ortofoto 1975
 62_3 nordvästra delen
            620_35 tom 625-39
 ortofoto 1960
 ortofoto 1975
 62_4 nordöstra delen
            620_40 tom 625-46
 ortofoto 1960
 ortofoto 1975
Lantmäteriets rutmönster inlagt på en Skåne karta. Klicka på bilden, bläddra med piltangenterna, Välj länk, tex 617_41_50, kom ihåg denna, klicka på önskat ortofoto ovan, klicka sedan på vald länk hos Lantmäteriet. (Problem med IE använd Chrome istället)