Hjälp till Dynamic Family Tree (PC).

1. Efter att ha klickat på det gröna trädet tar nedladdningen en stund.
Kolla i listen längst ned till vänster där det går att se hur nedladdningen fortskrider.
2. Släktträdet visar förfäder, hustrur och barn till en vald huvudperson.
Huvudperson är den person som placerats näst längst till vänster i trädet.
Längst till vänster finns barnen
När det finns flera giften visas knappen "Nästa" så att du kan byta kontrahent.
I detta fall markeras varje barn med en siffra motsvarande giftets nummer.
3. Klicka på önskad person så placeras denna som huvudperson.
Du kan också klicka på knappen "Total-index" och i den listan välja en person direkt.
Listan är sorterad i bokstavsordning på efternamn.
I "Filtrerat index" kan du söka en person med namn eller del av namn.
För detaljerade anvisningar om sökning öppna "Filtrerat index" och välj hjälp därifrån.
Observera att å, ä och ö i detta engelska program sorteras som a och o.
4. Använda huvudpersoner lagras och du kan återvända till dessa med "Tillbaka" och "Framåt" pilarna.
Observera att "Tillbaka" och "Framåt" syftar på använda personer och inte på tid i trädet.
5. Placera muspekaren på önskad person i trädet utan att klicka.
En info-ruta med personuppgifter visas då. Om det finns mer text om personen så visas "+anteckn."
För att se texten klickar man först på önskad person så denna blir huvudperson.
Därefter klickar du på "ANTECKN."-knappen ovanför personposten.
6. Mer information finner Du genom att klicka på antavlans gula knapp "?" högst upp till höger.
7.
8. Med knappen "Byt proband" kan man sätta huvudpersonen som ny proband - färgerna uppdateras.
9. Släktträdet, antavlan, har skapats med programmet Dynamic Family Tree,utvecklat av
Michael Horey. Läs mer om programmet DftCom2 efter att ha laddat ner det från
http://www.dftcom2.co.uk