Bjärsjölagård - Affärer, rörelser och föreningar
Leif Nyström, uppdaterad 2014-01-21 (Korrigerade uppgifter för Hus 5. (tidigare för hus 40, 61, 67, Familjen Trulsson)
2014-12-08 (Ny bild hus 67 samt diverse korrigeringar). Uppdaterad 2016-04-09. (nytt hus 29 och 38, husen omnumrerade), uppdaterat hus 16, 21, 36, 41, 70 m.fl. småkorrrigeringar. Korr. 2016-10-04. Korr 2017-02-11, Hus 36. Korr. 2018-03-19, Hus 25. Korr.2019-04-18, Hus 35 snickeriet och Hus 23 bageriet. Korr. 2019-07-28, diverse ändringar uppdateringar. Uppd. 2020-03-31 hus 4. Uppd. 2020-12-03, 2 nya bilder hus 4.
Uppräknade i den ordning (inte alltid) de låg med början från Tullesbo från sista halvan av
1800-talet fram tills de upphörde eller till järnvägens nedläggning 1981.
På 1800 talet fanns det i Bjärröd många hantverkare som skomakare, snickare, smeder,
vagnmakare med flera yrkeskategorier.
Kompletteringar kommer att göras efterhand som information och foton finns tillgängliga.
Klicka på det lilla fotot för att se en större bild. Ofta finns det inga tidiga foton, några är
hämtade från flygfoton. På den gula linjen under Start/Upph. finns Lantmäteriets akt.
Namnuppgifter kontrollerade med Församlingsböckerna där nämnda ägare ibland inte finns medtagna.
På den gula raden anges fastighetsbeteckningen vid tomtköpet samt dagens vägadress
och Lantmäteriets akt om denna finns sparad.
F= foto. V=vykort. B=byggt. K=karta. ?= osäkert årtal

Hus Foton Affärer mm under ovan angiven tid  Start  Upph.
1
 F-1995
 B-1860
??

Finns ej på karta från 1830 men på en karta fr. 1860  
Karta 1830

Bjärröd 623 Tullesbov. 29  Finns ej
Anders Molin köpte jordegendomen 1840 av Ehrenborg. Inflyttad från Bjärsjölagård 1841 då ett hus var nybyggt eller flyttat från den tidigare boplatsen. Kan vara detta eller annan hus på tomten. Se hus 10. Jacob Persson köpte denna egendomen 1868.    
HÖKERI
(bröd, enkel lagad mat, öl, bageri)
- 1:e ägare
Per Johansson (hyrde)
Detta hus som under viss tid kallats Jakob Pers stuga med adress Bjerröd 6 byggdes troligen ca 1840. Kan också ha flyttats från Bjärröds by vid Laga Skifte. Här öppnade Per Johansson ett hökeri som blev ”Bjärsjölagårds” (Bjerröds) första affär. Huset blev lite senare omgjort till 4 lägenheter.
Än idag år 2019 finns huset kvar (Obebott).
 1870?  1873
SKOMAKERI
Här fanns troligtvis ett skomakari?
 1908  1914
Axel Ljungdahl inflyttad från Malmö Johannes 1908-10-02, utflyttad till V.Karleby 1909-11-09  1908  1909
Anders Bengtsson från Hbg, stadsförsamling 1909-04-23 utflyttad till Osby 1911-06-14  1909  1911
Hans Gotthard Hansson Sterner från Pauli Malmö 1909-10-08. Byggde eget hus i Bjärröd 3, 1914  1909  1914
LÄGENHETER
Min farmor Johanna Nyström (Berg)
med familj (bl.a. min far) bodde i en av lägenheterna 1908-12-15/1909-11-18.
 1908  1909
2
 F-1995
 B-1919
Bjärröd 622 Tullesbov. 28  12-ÖKä-159
SKRÄDDERI
Skräddarmästare Olof Maurits Ljunggren inflyttad 1912-12-10 från Hvitaby. Fanns på Tullesbovägen 26.
 1912  1919
Huset byggdes av byggmästare Anders Hansson åt skräddarmästare Olof Maurits Ljunggren. Tomten köptes 1919-03-19, huset som låg på säljarens tomt och skulle  flyttas hit av skräddarmästaren före oktober 1919.
(Maurits, 84 år, dog i Bjärröd 622 1967-01-10, Tullesbov.23).
(Hustrun Bengta, 77 år,
dog i Bjärröd 622 1960-09-27).
 1919  1934
3
 V-1928
 B-1917
Bjärröd 621 Tullesbov. 26B  12-ÖKä-159
PARKEN
Byggdes av "
Bjärröds Folkets Hus föreningen utan personligt ansvar" med Ordförande Nils Levin, Alestad Nr 2 och Kassören Gotthard Sterner  som firmatecknare. Tomten köptes 1919-02-02 och tillträddes 1919-03-14. Parken byggdes 19, virket skänktes av Greve Bonde.
Dans mm pågick fram till 1950-05-20 då den såldes till Bjärsjölagårds Byggnadsförening upa.
Dansbanan revs 19zz. Serveringslokalen finns fortfarande kvar idag omändrad till bostad.
 1919?

 1923?

 1950
4
 V-1914
 B-1768.

Huset finns med på en karta från 1768.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 F-1936.
 JM. Jönsson


 F-1936
 KM. Hellman

Bjärröd 6xx Tullesbov. 26A  
LANTHANDEL
Förste ägare var
Anders Andersson (inflyttad  från Brunnslöv/Östraby 1879-10-24).
Återflyttad till Östraby 1907 då Rosell nedan  köpte affären.
Ägare av affären mellan 1876-1907.
 

 1879

 

 1897

Näste handlare Johan André Rosell, inflyttad med familj från Rönås Nr 3 1897-11-16. (De kom från Svenska kyrkoförsamlingen i Chicago). Rosell gift med Johanna Pettersson från Östraby 1897-07-07). 1906 Flyttade Rosell till Handelsbutiken i Bjärsjölagård (norr om Järnvägen). Hus 62.  1897  1906
J.A. Rosell köpte tomten + affären  1907.
(Se även hus 62). Före köpet avsöndrade Anders Andersson en tomt till sig själv (12-ÖKÄ-135,
618). Rosell var ägare av affären mellan 1907-1918.
 12-ÖKÄ-AVS42
 1907  1919
Handlaren Håkan Andersson (Kom från Amerika 1907-09, Flyttade till Östraby 1907-11-22 )  1907  1907
Vem? Rosell själv?  1907  1909
Handlaren Wiktor Olsson fr. Fränninge 1909-10-24, kom från Rosells handelsbutik 1909-11-xx, flyttade till Fränninge 1916-12-20.  1909  1916
Handlaren Nils Emil Nilsson kom från Östraby 1915-10-21 åter till Östraby 1916-04-04  1915  1916
Handlaren John Jönsson inflyttad från Smedstorp 1916-02-25 som köpte fastigheten av förmyndare Ola Pettersson till omyndiga Margot Rosell 1919-01-28.  Jönsson utflyttad till Onslunda 1920-03-24.
John Jönsson var ägare av affären 1919.
 12-ÖKä-159
  Bjärröd 630
 1916  1920
Handlarna Artur Grönkvist och Fritiof Nilsson köpte affären med jord arealen av John Jönsson 1920-01-20, (Johan Fridh arrenderade jorden).
Fritjof Nilsson flyttade till Öved 1922-12-14.
Arthur Grönkvist till Gustaf (Börringe) 1925-12-15.
Fritiof Nilsson och Arthur Grönqvist var ägare av affären 1920-22.
 12-ÖKä-159
1919

 

1922
Olof Grönqvist köpte affären av sin son Arthur Grönquist och av Fritiof Nilsson.
Olof Grönqvist var ägare av affären 1922-1945
1922 1945
Albin Dahlberg från Nevilshög 1924-01-12, till Eljaröd 1929-11-26 1924 1929
John Malmfrid Jönsson  var näste ägare inflyttad 1922-11-22 från Hässleholm.
Flyttade till Östraby 1936-11-04
1929 1936
Karl Malte Hellman lanth. inflyttad från Slimminge 1936-06-17. Utflyttad 1937-08-24 till Husie 1936 1937
    Karl Bengtsson lanth. inflyttad 1937-06-08 från Glimåkra. utflyttad 1941-10-17 till Osby 1937 1941
    Tage Severinson inflyttad som handlare 1941-05-10 från Hörby. Köpte affären av 1945-05-01 av Olof Grönqvist. Flyttade 1948-10-01 till affären i Rönås.
Tage Severinsson var ägare av affären 1945-1946
1941 1948
    Nils Persson köpte 1946-11-15 affären av Tage William Severinsson.
Nils Persson var ägare av affären 1946-1957
(1946) (1957)
    Gustav Albert Lennart Fridlund inlyttad från Malmö Caroli 1948-11-05. Han lade ner affären och flyttade 1957-01-30 till Tjörnarp. 1948 1958
    SLAKTERI. Anders och Svea Jönsson köpte affären 1958  och bedrev slakteri här, osäker hur länge. Svea bodde kvar till 2007.
Svea Jönsson var ägare av ”affären” till 2007.
 1959  19yy
5
 F-1982
 B-1946
 "Gula Huset"
Bjärröd 6xx Tullesbov. 24B  
Huset byggt av sonen till föräldrarna 1946. Familjen inflyttad från Skarhult 1936-02-05 till Bjärsjölagård i fastighet 3:15/16 Sämjan Nr 1, som inte finns längre. Bodde på Kvarter 4 1941 hos slaktare Åkesson.    
TRÄDGÅRDSMÄSTERI Trädgårdsmästare Karl Åkesson kallad "Blomsterkungen". Karl och frun Anna Kristina cyklade ut till närliggande skogar för att samla björkris, som sattes i vatten som sedan det slagit ut bands samman i lagom stora knippen. De åkte med tåget till Centralstationen, gick till Drottningtorget där riset såldes. Samma sak gjordes med Liljekonvall, Gullvivor mm.
Karl, född i Vanstad 1880-04-05, dog 1959-04-02, hustrun Anna Kristina, född i Vanstad 1883-05-19, dog 1950-04-02. De gifte sig 1914-03-07.
 1946  1950
6
 F-1935
 B-19xx?
Bjärröd 614 Tullesbov. 24  12 ÖKÄ-124
Tomten köpt av J.A. Rosell 1902-04-03 av Handlaren Andersson.    
MÅLERIVERKSTAD
E. Tornberg hyrde och hade sin verkstad i uthuset.
Flyttade till eget hus 1945, se hus 18.
 
 1928  1945
7

 

?????
 
Bjärröd 6xx Tullesbov. XX    
SADELMAKARE
Änkan Matilda Ahlström inflyttad med 2 söner, sonen Gustaf Olof Ahlström var Sadelmakaren, från Öved 1895-11-22. Sonen Gustaf gifte sig 1898-04-23, de bodde här till 1902-11-24 (hos Anders Andersson)
 1895  1902
8
 F-1951
 B-1902
Bjärröd 615 Tullesbov. 20  12 ÖKÄ-124
SADELMAKERI
Sadelmakare Gustaf Olof Ahlström. Tomten inköpt 1902-04-03 av Handlaren Andersson. Familjen inflyttad 1902-11-24 när huset troligtvis var färdigbyggt.
 1902 >1934
TELEFONSTATIONEN
Stationen öppnade 1917-02-24, upphörde 1957-02-22. Husägare var sadelmakare Ahlström. Dottern Ebba Matilda, 18 år, står som telefonist tom 1926-04-19 då hon gifte sig med handlaren Fritjof Nilsson i Skartofta, dottern Zenta Viola,12 år (1917), står som tel.biträde fram till 1934, hon gifte sig med Sture Larsson 1938-11-21.
Namnen därefter är f.n. inte tillgängliga.
 1917  1957
SJUKKASSA
Herr Alström skötte även sjukkassan under 1940-talet. (Ej bekräftat). Se vidare under hus 31.
 194x 195y
9
 F-1951
 B-1902??
Bjärröd 616 Tullesbov. 18  12 ÖKÄ-124
MÅLARMÄSTARE
Mårten Olsson Genberg köpte tomten 1902-04-03 av Handlaren Andersson. Inflyttad från Öved till Bjärröd Nr 6, 1891-11-28 till Jacob Pers stuga, till nya huset finns ingen uppgift.
 1891 >1934
10
 F-2013
 B-1841
Foto på smedjan saknas.
Bjärröd 610 + 611 Tullesbov. 17B  12-ÖKÄ-103
Johannes Molin f.1826-10-25, äldste sonen till jägaren Andreas Molin på Bjärsjölagårds Gård. Familjen flyttade 1841 till Bjärröd Nr 6. Johannes flyttade 1842 till Tullesbo, återflyttade som smed 1847-10-24. Smed i kyrkboken fr.o.m 1849. Gift med Charlotta Hasselgren 1856-06-23. Andreas Molin dog 1855-05-03.  1841  1849
SMEDJA
Johannes Elias Molin, flyttade med familjen till Bjärröd Nr 3 1863 (se rad 28). Smedjan kallades senare, innan den revs ca 1955, för "Plavahuset"
 1849  1863
Smeden Anders Lundqvist  1849  1850
610 såld utom boningshuset till Korpral Ola Nordström.
611 såld till Jakob Persson.
 1850  
11
 F-1982
 B-1938
Bjärröd 459 Tullesbov. 8    
TAXIRÖRELSE
Ester och Arthur Johnsson, gifta 1923-03-31, hade bilrörelse här i eget hus. Inflyttade 1938 från Bjärsjölagårdsvägen 16 (Från hus 37).
Arthur f.1899-03-22 i Östra Kärrstorp, dog 1964-06-06 i Osby (Hörby).

Ester f.1897-05-07 i Östraby, dog 1981-09-11 i Osbyholm.
 1938  1943?
TAXI- och BUSSRÖRELSE
Anne-Marie och Agne Jacobsson, gifta 1942-09-26, som hade taxi- och bussrörelse. De bodde här 1990.
Familjen inflyttad från Hammarlunda 1943-09-24.
Jacobsson och hans svåger Hilbert Nilsson drev rörelsen tillsammans i början.
Agne f.1915-04-26 i Valleberga, dog 2001-05-25 i Malmö.
Anne-Marie f.1922-01-16 i Hammarlunda ,dog 2004-10-20 i Malmö.
 1944  1990?
12  Bild Saknas

 F-19zz
 B-19vv

Bjärröd 4xx Tullesbov. 7    
BENSINSTATION
Alvar Sirath startade bensinstationen som låg tillsammans med bilverkstaden.
 1947  1990
13
 F-1951
 B-1946
?
 Från flygfoto
Bjärröd 4xx Tullesbov. 7    
BILVERKSTAD
Byggdes av Malmquist
 1946?  19yy
BENSINSTATION och BILVERKSTAD
Alvar Sirath köpte bostadshuset med bilverkstaden och bensinstationen.
Sirath f.1917-04-22 i Bodarp, dog 1990-05-10 Tullesbovägen 9.
 1947  1990
Lennart Persson arrenderade verkstaden med nedlagd bensinstation efter Siraths död.  1990  19yy
14

 F-19zz
 B-19vv

Bjärröd 430 Tullesbov. 12  
SNICKERI (Vagnmakare)
Huset byggt av Martin Jönsson 1928.
   
Ägare Nils Martin Jönsson f.1889-08-12 i Västerstad, dog här 1976-12-11. Inflyttad från Öved 1928-11-08.
Snickaren sonen Sture Martinsson f.1917-12-06 i Öved.
 1928  1947?
15
 F-1935
 B-1933
Bjärröd 437 Tullesbov. 4  12-ÖKÄ-167
Tomterna Bjärröd 4 avstyckades av V.Vickhoff 1924-04-23, ingen uppgift om när Göransson kopte tomten.    
LASTBILSÅKERI
Mauritz Göransson inflyttad från Öved till Bjärröd 3 som chaufför 1931-12-02. Inflyttad, gift med Anna Ingborg Dahlgren, 1933-12-29 då huset troligtvis var färdigt.
 1934  1963
Sonen Hasse Göransson f.1937-03-31 övertog åkeriet.  1964  19yy
16
 F-1958
 B-1923?
Bjärröd 422 Tullesbov. 2  
Huset byggt till skollärare Karl Mattias Steen som hade tjänst i Skartofta gamla skola. (Släkt med sierskan). Tomten inköpt 1923-06-12, tomten utökades genom tilläggsköp 1927-12-15. Huset byggt av Herbin Roos 1924. Steen inflyttad från Öved 1924-10-31.  1923  1948
Olof Björck bodde här efter Steen.    
FÄRS HÄRADS SPARBANK
Sparbanksfilial
 1949  1995?
GUNNESALONGEN (finns kvar idag 2017)
Damfrisering, ägare Gunvor Jönsson född i Hörby inflyttad från Askeröd 1970-talet
 1995  2017
16
 F-1935
 B-1926??
Bjärröd 433 Bjärrödsv. 2  
Tomterna Bjärröd 4 avstyckades av V.Vickhoff 1924-04-23, ingen uppgift om Emil Andersson köpt tomten.    
SNICKERI (Osäkra uppgifter)
Emil Andersson, det sägs att det har varit ett mindre snickeri i uthuset. Övriga uppgifter okända. Inflyttad från Rönås Nr 5, 1926. Född i Östra Kärrstorp 1884-07-28, dog här 1958-12-20
 1926  1958
17
 F-1935
 B-1932
Bjärröd 437 ?? Bjärrödsv. 6  
Tomterna Bjärröd 4 avstyckades av V.Vickhoff 1924-04-23, ingen uppgift om när Nils Olsson köpte tomten.    
SNICKERI
Nils Olsson f. 1904-06-24 på Kvarnhem Bjärröd Nr 7. Inflyttad från Elestorp Nr 6 1932. Huset troligen byggt samma år. Dog här 1976-10-16.
Snickeriet fanns först i boningshuset i högra rummet med dörr på gaveln mot uthuset, blev senare utflyttad till uthuset där idag merparten av maskiner och verktyg finns kvar.
 1932  1976
18
 F-1995
 B-1945
Bjärröd 440 Bjärrödsv. 10  
Tomterna Bjärröd 4 avstyckades av V.Vickhoff 1924-04-23, ingen uppgift om när Ernst Tornberg köpte tomten.    
MÅLAREN
Ernst Tornberg som hade sin verkstad på Tullesbov. 20 (Se hus 8??). Inflyttad från Frenninge 1924-09-25 till Bjärröd Nr 3.(Var?), 1928 till Bjärröd nr 6, Tullesbov.24 (se hus 6).
 1945  19yy
19
 F-1957
 B-1942
Bjärröd 211 Bjärrödsv. 18  
LANDSFISKAL
Måns Swedenborg f. 1900-09-19 i Alingsås, inflyttad från Fränninge 1942-11-06. Dog 1974-01-27 i Hökerum, Södra Ving. Gift 1934-12-08 med Ingrid Swedenborg f. 1911-04-28 (Wahlgren) inflyttad  med 3 barn från Mörarp 1942-11-06.
Evalina Swedenborg inflyttad 1945-01-13 från Fellingsbro.
Gift igen 1946-06-17 med Eva Laura Maria Lundin f.1905-10-25 i Östervåla. Dog 1967-02-21 i Ulricehamn.
 1942  1965?
GARDINAFFÄR
Det finns uppgifter om en Garn- eller Gardinaffär. I övrigt saknas uppgifter.
 1965?  19yy
20
 F-1982
 B-1894
Bjärröd 312 Bjärrödsv. 17  
LASTBILSÅKERI
Palmqvists dotter Astrid gifte sig 1934-03-31 med Harry Svensson som här bedrev lastbilsåkeri.
Harry född i Lund 1905-07-17, dog här 1985-07-19.
Astrid född i Ö. Kärrstorp 1909-06-11, dog 2000-11-14 i Hörby.
 1948  19yy
21
 V-1928
 B-1906?
Bjärröd 314 Bjärsjölagårdsv. 2  12-ÖKÄ-AVS19
LANTHANDEL
Ägare Benoni Nilsson. Hans bil M832 står utanför affären. Han köpte tomten 1910-08-08 (enligt lantmäteriet). Enligt kyrkböckerna:
1901-08-05 från Vollsjö till Handelsbutiken i Bjärsjölagård
1901-11-28 gift med Gerda Jönsson Bjerre.
1902-09-06 sonen Nils Johan föddes.
1906 inflyttad med familj till Bjärröd Nr 3 (Är huset färdigbyggt??)
1907 Benoni Nilsson äger huset och tomten "Lugnet Nr 1"
1910-07-09 sonen Gärt Ove föddes.
Se även hus 56.
Handelsbiträdena avlöste varandra i en strid ström mellan 1906 och 1934 fanns det 54 olika inkl. pigor.
 1906  1939
Överlät affären till Greta och Harry Olsson. (Bjg210A under samhälle)  1939  1963
Sedan tog Ulla och Åke Andersson över affären, som blev ICA affär.  1963  1987
22
 F-1951
 B-1930
Bjärröd 426 Bjärsjölagårdsv. 1  12-ÖKÄ-AVS34
BRYGGERI
Tomten inköpt 1927-12-15 av Gotthard Levin f. 1901-01-18 i Hammarlöv, som drev bryggeriet. Inflyttad 1925-04-21 från Husie, Östra Skrävlinge Nr1 till Viktor Åkessons fastighet i Bjärsjölagård och därifrån till Bjärröd nr 4, 1930 då nog huset var färdigbyggt. (Gift 1934-12-23, död 1965-03-16)
 1930  1950
CEMENTGJUTERIET
Gjorde cementblock för byggnadsindustrin.
 1940  1950
SÅGVERK
som under kriget sågade gengasved.
 1950  1965
BRYGGERI
Nancy och Stig Andersson tog senare över rörelsen.
 1965  19yy
DAMFRISERING (1970)
Aina Nilsson bedrev här frisersalong.
 1965  1972
23
 F-1982
 B-1929


 F-1982
 B-19xx??
 Huset rivet
 1995???

 Bageriet

Bjärröd 318 + 321 Bjärsjölagårdsv. Nr 4  12-ÖKÄ-AVS21
Benoni Nilsson köpte tomten 1912-08-08.
Det finns inga uppgifter i kyrkboken före 1917.
Olof Persson köpte tomten av Benoni Nilsson 1916-05-23. Det finns en uppgifter om att Nilsson får bruka  i byggnaden inrymd loftplats, saltbod och privathäststall med foderplats tom 1916-09-01.
Byggde Olof Persson huset?
   
HANDLARE
Magnus Persson var husägare, inflyttad med familj från Handelsbutiken Bjärsjölagård 1917, från Vollsjö 1911-07-19. Utflyttad till Frenninge 1919-04-22
 1917  1919
BAGERI
Här var ett bageri som drevs av bagaren John Ivar Johnsson inflyttad med familj från Östra Sallerup 1921-08-25, utflyttad till Östraby 1925-07-06.
 1921  1925
FRÖHANDEL(Ladan)
Olof Persson hade här frö- och spannmålsaffär samt sålde kol och slamfärg, inflyttad från Billinge 1925-03-17. Mellan 1920 och 1934 fanns här ett tiotal olika biträden.
 1925 >1934
LOPPIS(Ladan)
Ägare dansken Viguard Christiansen som köpte fastigheten 1965-10-24.
 1965  1976
BILVERKSTAD
Ägaren inte känd. Någon som vet?
   
24
 F-1958
 B-1928
Bjärröd 325 Bjärsjölagårdsv. 7 12-ÖKÄ-AVS28
Toffelmakare Karl Edvin Roos inflyttad från Röstånga 1924-03-10 till murare Herbin Roos Bjärsjölagård.
Köpte tomten 1927-12-15 av Fredrik Bonde.
F.1900-06-13 i Vanstad, dog 1984-01-24 i Höör.
   
TOFFELTILLVERKNING
Edvin Roos gjorde här tofflor. Inflyttad i nybyggda huset 1928, gift 1928-12-01 med Klara Linnea Andersson.
 1928 >1941
RÖKERI
Han hade också ett rökeri för bl.a. fläsk.
 1928  >1941
25

 

  Bjärröd 320 Bjärsjölagårdsv. 6 12-ÖKÄ-AVS23
SKOMAKERI
Gotthard Sterner hade skomakeri i Bjärröd Nr 6, troligen i Huset på hus 1. Inflyttad hit 1909-10-08 från Pauli i Malmö,  Gift 1909-02-20 med Agnes Sofia Nilsson.
 1909  1914

 V-1928
 B-1914
SKOAFFÄR/SKOMAKERI
Tomten inköpt 1912-05-04 av Jöns Mårtensson.
Gotthard Sterners skomakeri i Bjärröd Nr 3 (huset på bilden). Inflyttad från Björröd Nr 6, 1914.  Utflyttad till Limhamn 1948-02-25, dog där 1963-04-12.
 1914 1948
Lennart och Alva Högberg tog över 1948-03-02 och fortsatte att driva affären. Flyttade sedan 1953-01-28 till Löberöd och till en liknande verksamhet.  1948  1953
 Foto med takvåning saknas SKRÄDDERI
På vinden till hus 25 fanns ett rum med skrädderi.
Ägare Nils Nilsson.
 1948?  1952
26
 F-1925
 B-1872

Finns dock inte med på någon karta från denna tid. Ej heller hos lantmäteriet.

Bjärröd 310 Bjärsjölagårdsv. 8  
Per Johansson köpte tomten av svärföräldrarna 1877-04-21 med därpå uppförd åbyggnad i nordvästra hörnet intill landsvägen. Inflyttad hit enligt kyrkboken 1872 från Bjärsjölagård, gift med Kersti Mårtensdotter 1871-06-30, kom från Sövde 1869-03-09. Huset byggdes 1872, finns noterat i ”Sveriges Handelskalender år 1873”.    
HÖKERI (bröd, lagad mat, öl, bageri. Ägaren på hus 1 flyttade hit i get hus). Ägaren innehade livstidsrättigheter på servering av sprit och öl, erhållit 1884-02-20.
Huset innehåll ett stort bageri med två bakugnar.
Här kunde också tågpersonalen på lokaltågen Ystad-Bjärsjölagård övernatta.
(se även hus 32 om övernattning).
 1872  19yy
27
 F-1935
 B-1872
Bjärröd 310 Bjärsjölagårdsv. 8    
BRÄDGÅRD
1:e ägaren
Per Johansson (erhöll tillstånd den 20 februari 1874)
 1874  1946
2:e ägaren barnen August och Cecilia Bjerkén.  1946  1954
3:e ägaren Owe Björck, köpt via bulvan.  1954  19yy
28
 F-1964
 B-1872
Bjärröd 310 Bjärsjölagårdsv. 8    
POLISSTATION
Polisen i Bjärsjölagård var stationerad här under en viss tid. Poliserna är Frans Kjellström och Åke Nyquist. Deras expedition är så gammal och obekväm att de sköter sitt jobb hemma. (Artikel i Expressen 1964-05-24)
 1964  19yy
29
 F-1982
 B-1930
Bjärröd 3xx Bjärsjölagårdsv. 9  
A. JUHLIN DAMFRISÉRSALONG
Agnes Kristina Juhlin f. i Kågeröd 1908-08-13, inflyttad som frisörska från Kågeröd 1931-06-02. Hyrde då hos Ester Hakfors (hus 54). Flyttade hit 1933-03-24 till Bjärröd Nr 3 samtidigt med modern Augusta Kristina Juhlin, änka efter lantbr. Per Juhlin Kågeröd, och brodern Johan Gunnar född 1911 som flyttade till Ystad samma år i november. Agnes flyttade tillsammans med modern 1938-04-01 åter till Kågeröd Nr 5.
Se här annons från 1936.
 1933  1938
30

 F-1935
 B-före 1768
Huset finns på en karta från 1768.

Bjärröd 319 Bjärsjölagårdsv. 10 12-ÖKÄ-AVS22
SMIDESVERKSTAD
1:e ägare
Johannes Elias Molin, inflyttad med familjen 1863.
 1863  1887
2:e  ägaren Frans Molin, f. 1860-10-04.
Erhöll Gesällbrevet 1879-03-03
Tomten med uppförda byggnader inköptes av Frans Molin 1912-05-18 av Jöns Mårtensson.
 1887  1926
3:e ägaren Hugo Molin
Utflyttad till Silvåkra 1924-10-24, åter 1925-10-17. Utflyttad till Lomma 1926-02-01, åter 1926-04-01.
 1926  1954
31
 F-2006
 B-1vvv
SJUKKASSA
(fr.o.m sjukkassereformen 1955-01-01)
Sköttes av Hugo Molin. Läs rapporten.
ARBETSFÖRMEDLING (filial?)
Sköttes av Hugo Molin (Osäkert hur det var med denna)
 1955  19yy
KRISTIDSNÄMNDEN
Flyttade hit från hus Nr 33
 19xx  1949
32
 K-1851/1875
 B-1842
Bjärröd 3xx Bjärsjölagårdsv. 11  
HUSET (152)
Låg på andra sidan vägen mittemot "Molins" (156), gavel mot gavel. Det finns inga andra uppgifter om huset. Då tomten tillhörde Bjärsjölagårds Gods är det troligt att de byggde huset. De boende hämtade från kyrkböckerna.
 1842  1899
SKOMAKERI
Skomakaren Jöns Petter Leisner, troligen inflyttad i nytt hus, kom från Bjärsjölagård 1842, från Lund 1838 (Har eget hus enl. kyrkboken.) Flyttade till Hörja 1852-03-28 i Hässleholms kommun.
 1842  1852
Skomakare Frans Dittlau inflyttad 1853 från Alestad 13, åter till Alestad 13 1855.  1853  1855
SMIDESVERKSTAD
Smeden Anders Lundquist, från Bjärsjölagård flyttade in här 1843, åter till Bjärsjölagård 1845.
 1843  1845
DIVERSEHANDEL
Handlaren Nils Lundsten som kom från Östraby 1848-07-02 (skräddare) inflyttad till Bjärröds skolhus. Inflyttad hit 1850, flyttade 1868 till Rönås 3, till Västerstad 1869.
 1850  1868
Handlaren Ola Nordström och hustrun och Maria Broms (Moster till Alfred Bjerkén?) kom från Bjärröd 6. I huset kunde också tågpersonalen på lokaltågen Ystad-Bjärsjölagård övernatta.
När Ola dog 1877-05-16 fortsatte Maria med affären.
Efter hennes död 1899-07-16 försvann huset spårlöst. Någon som vet?
 1868  1899
33
 F-1940
 B-1923
Bjärsjölagård 124 Bjärsjölagårdsv. 12  
KRISTIDSNÄMNDEN
Utdelning av ransoneringskuponger, bränsle och utsäde till lantbruket under krigsåren.
Läs protokollen. (Ej inlagda inu)
Hugo Molin köpte huset av Nils Månsson i början  av 1940.
 1939  19yy
Flyttade senare till hus nr 30  19xx  1949
34
 F-1959
 B-1921
Bjärsjölagård 1xx Bjärsjölagårdsv. 14  
TOFFELTILLVERKNING
Edvin Roos gjorde här tofflor i uthuset. Kom från Röstånga 1924-03-10, flyttade sedan till eget hus på rad Nr 24.
 1924  1928
35
 F-1959
 B-1924
Bjärsjölagård 118 Bjärsjölagårdsv. 13  
BAGERI och CAFE
Byggmästaren Albert Håkanssons hustru Anna inflyttade från Västerstad 1924-05-09, hade cafe i högra delen affärsfastigheten. Hon hade dessutom bageri och spettkakeaffär i huset, byggt 1923-24, på gården bakom. (Herta Andersson var bagerska 19...-19...).
 1924  1949

 F-1930???
KOOPERATIVA FÖRBUNDET (Konsum)
Kooperativa affären byggdes 1924. Drevs i KF's regi som filial till Hörby. Filialen startade 1930-11-20.

Första föreståndaren är Henrik Valdemar Bengtsson som gifte sig med Albert Håkanssons dotter Elsa Kristina Ingeborg 1932-08-07. Familjen flyttade till Fårö 1933-02-17.
 1930  1933
Näste föreståndare Gustav Einar Emanuel Mattsén inflyttad från Kalmar 1933-02-13. Utflyttad 1934-10-26 till Brogegatan 12 Kalmar.  1933  1934
Därefter blev Holger Fasth föreståndare, han står på trappan. Kooperativa döptes senare om till Konsum. Inflyttad från Östraby 1934-11-16.  1934  1965

 F-1982
FASTH LIVS
När Konsum lägger ner butiken tar föreståndaren Holger Fasth över 1965-04-01 och driver affären vidare under namnet "Fasths Livs". Läs "här" annonsen inför öppnandet. Köpte affären 1967. Efter hans död 1980-11-18 drev hustrun Elsa affären vidare till sin död 1995-01-01. Därefter var affären stängd några år. 
 1965  1995
 Bild saknas MATGÅRDEN
Ytterligare en mataffär fanns här senare under några år, "Matgården", Kristina Steen var innehavare.
 1995?  2004?

 F-1995
 B-1923
BJÄRSJÖLAGÅRDS SNICKERIVERKSTAD
Ägare byggmästaren Albert Håkansson f.1882-11-05 i Skårby, inflyttad från Västerstad 1924-05-09. Magasinet på andra sidan gården byggdes 1936-37. Dog 1951-04-06, 71 år.
 1924  19yy
Snickaren Magnus Andersson f.1888-08-19 i Vollsjö, inflyttad från Tolånga 1926-11-01, utflyttad till Näsby 14, Tolånga 1931-10-23.
Återinflyttad från Tolånga 1938-11-23. Dog i 1954-11-31 i Näsby 14:31.
 1926


 1938

 1931


 1945

Därefter drev Calle Mårtensson snickeriverkstaden  1946  1963
Efter honom kom Ernst Ohlsson.  1963  1988
Därefter......ingen mer.  1989

--

TOFFELMAKARE (Vollsjötofflor) Bodde här.
Lars Persson inflyttad från hus 63. Han dog på Länssjukhuset i Sjöbo 1939-11-27.
 1932  1939
Toffelmakare Per Åke Erik Olsson, fosterson till Lars Persson, f. 1914-03-14 i Övraby, inflyttad från Västerstad 1932-11-07, utflyttad till öved 1933-11-16, återkom 1934-02-06. Utflyttad 1944-01-18 till Nya Tanneforsv. 26a, Linköping  1932 1944
36
 F-1968
 B-1923
(Inget foto fr. affärssidan)
Bjärsjölagård 119 Bjärsjölagårdsv. 15    
Snickaren Gottfrid Nilsson Sniberup köpte tomten 1922-06-15 av Fredrik Bonde. Inflyttad från Östraby (Sniberup 4) 1923-11-09.    
MÖBELAFFÄR & BEGRAVNINGSBYRÅ
Startades av Gottfrid Nilsson född i Frenninge 1880-03-28, inflyttad från Östraby Under ett antal år var här också en begravningsbyrå. Den fanns 1931 men inte 1936.
 1923  1935
MÖBELAFFÄR och TAPETSERARVERKSTAD
Gottfrid Nilsson fortsatte med affären fram till sin död, 1953-01-02 (ej gift).
Se etikett möbelleverans
.
 1936  1953
Övertogs av Arthur Johansson (dog 1985-01-04).
Möbellagret och tapetserarverkstaden brann ner 1982-05-12.(Högra huset bilden ovan).
 1954  1982
GARDIN och INRAMNINGSAFFÄR
Därefter hade
Greta Johansson gardin och inramningsaffär fram till sin död 2002-11-26
 1982  2002
37

 


 F-1995
 B-1923

 

 

 

 

 

Bjärsjölagård 121 Bjärsjölagårdsv. 16    
Tomten köpt av Byggmästaren och Vagnmakaren Anders Persson (Sjögren) från Pärup 1922-05-27. Huset byggt 1923 av murare Nilsson till A. Persson inflyttad med familj från V. Sallerup 1923-12-09, återflyttad 1925-01-14. Maria Lindquist och hennes son köpte därefter huset. 1940 köpte Birgit Olsson huset och gifte sig 1942-05-07 med Åke Bergfors.
Birgit dog 1982-10-16, Åke 1993-10-07.
   
TAXIRÖRELSE (se hus Nr 11)
Arthur Johnsson startade här sin taxirörelse. Inflyttad från Rönås Nr 7, 1923. Utflyttad till Tullesbov. 8.
 1923  1938
KEMIKALIEAFFÄR
Skall ha funnits i vänstra delen av huset. Övriga uppgifter saknas.
 19xx  19yy
38 GJUTNING AV CEMENTBLOCK
Blocken gjöts på tomten till hus 37 av Emil Andersson som var far till Åke som hade affären på Bjärsjölagårdsvägen Nr 2, Hus 21.
Axel Andersson, murare och bror till Emil, sålde cementblocken. Bilden visar Emil som gjöt cementblocken.
Klicka här för att se hans annonsering 1936.
 1936  19
39 TOFFELMAKERI
Åke Bergfors svåger Joel Olsson hade i högra delen av uthuset tillverkning av tofflor.
 1942  19yy
CYKELVERKSTAD
I uthuset, bakom toffelmakeriet, hade
Åke Bergfors en tid cykelaffär.
 1942  19yy
LÄGENHETER
Min farmor Johanna Nyström (Berg) och min far Hugo Nyström bodde i vänstra delen av bostadshuset, inflyttade från Öved 1933-03-29.
 1933  19yy
40 MJÖLKAFFÄR
Det sägs att den funnits i källaren i vänstra delen av huset (Dörren på gaveln).Inga andra uppgifter finns.
Fotot är del av ett vykort från ca 1925.
 19xx  19yy
41

 


 F-1958
 B-1923
Bjärsjölagård 122 Bjärsjölagårdsv. 17    
Johan Åkesson, Rönås köpte tomten 1922-08-22. Han är också ägare till huset som byggdes 1923 som innehöll slakteri på gården, huset mot gatan innehåll två affären med ingång på hörnen. Huset innehåll även 3 lägenheter.    

 F-1931
 Från en  glasplåt.
SLAKTERI och KÖTTAFFÄR
Sonen Viktor Åkesson inflyttad från Öved 1923-11-18, gift 1924-11-24 med Hanna Elina Nilsson, startade ett slakteri i uthusen på gården samt öppnade en köttaffär i högra delen av huset med ingång på hörnet. Han körde även runt med häst och vagn och sålde kött. Viktor dog 1969-11-14.
1923  19yy
SLAKTERI och CHARKUTERIAFFÄR
Ivan och Linnea Persson köpte slakteriet och hade en charkuteriaffär (griskött) i den tidigare köttaffären.
 19xx  19yy
Rune Johansson fortsatte rörelsen några år till.
Han sålde efter ett par år till Ann-Mari och Nils Nilsson och därmed upphörde köttaffären.
 19xx  19yy

 F-1982
 
INRAMNINGSAFFÄR
Marianne Ljung inflyttad från Södra Åsum, köpte fastigheten tillsammans med sin man och bedrev inramningsaffär och sålde konstnärsmaterial. Samtidigt blev det bara en lägenhet.
 1976  
HANDELSBUTIK (ev. också Kemikalieaffär)
Per Trulsson, hustrun Anna och barnen flyttade in från Hörby 1923-10-31 och öppnade en affär i vänstra delen av huset med ingång på hörnet.
Per f. 1868-09-03 dog 1929-11-25. Sonen bokhållaren Per Torsten Trulsson f.1897-08-26. inflyttad från Stiby 1932-12-02. Se under hus 67.
Läs här, utdrag från handelsregistret.
 1923  19yy
LÄGENHETER
Min farmor Johanna Nyström (Berg) och min far Hugo Nyström bodde i en av lägenheterna som låg mot gården i söder samt mot norr.
 19xx  19yy
BRYGGERI
Startat av Sven Herman Johansson inflyttad från Karlskrona 1924-04-17, flyttade till Borgsjö 1925-09-12.
 1924  1925
Övertogs av Gottfrid Albin Levin inflyttad från Husie 1925-04-21. Startade eget bryggeri 1930, se hus 22.  1925  1930
42
 F-1958
 B-1942
Bjärsjölagård 113 Bjärsjölagårdsv. 20    
Tomten köpt av byggmästaren Nils Andersson Vollsjö 1922-06-15. Säljare Fredrik Bonde. Huset byggt 1942 av bagaren Albert Ljunggren.    
CAFE CENTRUM
- 1:e ägare Albert Ljunggren.
1944-05-04 sålde Ljungren 385 m2 av tomten till Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad u.p.a. (Hus 42)
 1942  19yy
- 2:e ägare var Söderberg  19xx  19yy
- 3:e ägare Nils-Erik Nilsson  19xx  19yy
- 4:e ägare Hertha och John Andersson  19xx  19yy
- 5:e ägare Marit och Bengt Bengtsson
Cafeet upphörde 1985.
 19xx  1985
43
 F-1992
 B-1944
Bjärsjölagård 1106 Motionsgatan 2    
BADHUS (Revs 1988??)
Byggt av Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad u.p.a 1944. (Läs mer).
Allmänheten kunde här mot avgift bada , duscha och basta.
Användes även som duschrum för idrottsplatsen samt för skolbad till kommunens skolor.
Bastuförestånderska 1944-45
Hilma Mårtensson,
Edit Persson tom 1957-08-11 därefter fru Kjellström.
 1944
 
 
 
 
 
 1965
 
 
 
 
 
44
 F-1931
 B-1931
 F-1982
Bjärsjölagård 183 Motionsgatan 4    
Tomten som även omfattar den senare fotbolls-planen inköptes av handlare Per Andersson av Fredrik Bonde 1927-12-15.    
BRANDSTATION
Bjärsjölagårds Ortens frivilliga brandkår. (Läs mer)  Brandstationen byggdes 1931.
Blev tillbyggd 1955 med plats för ytterligare en brandbil (högra delen).

På det sista styrelsemötet 1974-04-20 beslöts enhälligt att frivilliga kåren skulle upphöra och att kårens ägodelar överlämnas till brandförsvaret i den nybildade Sjöbo kommun.
 
 1926

 1973
Blev sedan kommunal räddningskår.
Ombildades till brandvärn
Tillbyggd?? Foto från 2009.
 19xx  19yy
45
 F-1920-talet.
 F-1960
Bjärsjölagård 183 Motionsgatan 8    
Tomten till den nya planen och brandstationen inköptes 1931 av Hugo Molin och Benoni Nilsson på auktion efter Per Anderssons dödsbo.    
BFF BJÄRSJÖLAGÅRDS FOTBOLLSFÖRENING
Det finns ett foto daterat 1921. Fotbollsplanen låg nedanför lokstallarna. Det finns noteringar om planer också på Kurt Mårtenssons ägor och bakom Siraths Bilverkstad.
 1921  1931?
BIF BJÄRSJÖLAGÅRDS IDROTTFÖRENING
Bildades 1931, den nya planen togs i drift 1932.
Skiss på den nya idrottsplasen 1931 till vänster.
Nytt idrottshus stod klart 1961, ny plan anlades med invigning 1963-09-08.
 1931  1990

 F-1969
BW90 IDROTTSFÖRENING
Bildades genom en sammanslagning av Bjärsjölagård och Vollsjö idrottsföreningar.
 1990  20--
46
 V-1927
 B-1922
 F-1931
Bjärsjölagård 115 Bjärsjölagårdsvägen 22

12-ÖKÄ-AVS51

Tomten inköpt av skräddarmästare Herman Andersson Brunslöv 1922-06-14 av Fredrik Bonde.
Huset också byggt 1922. Skräddaren Herman Andersson, Son till banvakten Anders Andersson, inflyttad från Östraby, Brunslöv 7, 1922-09-15, gift med Ester Frid 1922-10-22. Verksamheten startade 1923-03-20.
   
MANUFAKTUR och HATTAFFÄR
Förestods av Ester i högra delen av huset.
 1923
 
 1955
 
Sonen Carl Andersson f. 1923-07-09 gift med Märta tog över tills affärer lades ner 1968-01-01.  1955  1967
SKRÄDDERI
Fanns på övervåningen, Herman dog 1936-03-18 
 1922  1936
Skräddaren Nils Edvin Nilsson f.1904-08-07 i Öved, arbetade här och arrenderade skrädderiet. Utflyttad till Öved 1933-03-31, återkom 1934-10-30.
Öppnade eget skrädderi på Brunnslövsvägen 5,
Flyttade till Limhamn 1957.
 1936


 1942
 1942


 1957
47
 F-1958
 B-1938
Bjärsjölagård 120 Beritslundsgatan 1  
Tomten köptes av skräddaren Anders Frick i Rönås Nr 2-3, 1922-06-06. Han dog 1925-09-23.
Huset byggdes 1938 till Johan Nilsson.
   
FISK och VILTHANDLARE
Ägare
Johan Nilsson f. 1900-09-28 i Östraby, d.1990-04-28.
I uthusen, som inte syns på bilden, fanns slakteri för fjäderfä.
 1938  19yy
VETERINÄR
Norra delen av uthuset var laboratorium.
Seminveterinären Åke Ginman f.1915-05-02 bodde på övervåningen. Inflyttad 1947-0417 från Stockholm Finska Föreningen. Hustrun Märta inflyttad från Östra Fågelvik. Flyttade till Trekanten 1956 till Östhammar 1959.
 1947  1956?
48
 F-1958
 B-1938
Bjärsjölagård 1xx Beritslundsgatan 3  
Huset byggt 1946 av Gösta Nilsson till sig själv, består av 4 lägenheter.    
DAMFRISERING
Ägare Aina och Bertil Nilsson. 
195x 1965
49
 F-1930-tal
 B-1923?
Bjärsjölagård 19 Centrumgatan 6    
Tomten köptes av skräddarmästaren Johan Nilsson Vollsjö 1921-10-17, säljare Fredrik Bonde.
Huset byggt av ??, uppgifter saknas fram till 1932.
   
POLISSTATION?
Fjärdingsman Gunnar Wilhelm Engström inflyttad från Äspinge 1932-01-19. Gift 1925-11-06 med Helga Valborg Ranghild Mårtensson.
 1932  1943
Fjärdingsman Frans Kjellström och hustrun Olga Köpte fastigheten 1943.  1943  19yy

 V- 1958
TAPETSERARAFFÄR
I vänstra delen av huset (Hörningång) hade Sigfrid Wallström affär, han hade sin tapetserarverkstad på nr 56 i uthuset.
 1934?  19yy
VILKA FLER AFFÄRER
Någon som vet vilka fler affärer det fanns här?
Skräddarmästare Johan Nilsson.


 1925


 1931
50
 V-1958
 B-1925?
Bjärsjölagård 130 Centrumgatan 9  12-ÖKÄ-61
Tomten köptes av Ola Johansson Vollsjö Torg 1923-06-18 av Fredrik Bonde. I övrigt saknas uppgifter.
Huset med garage på gaveln byggt av Herbin Roos till Karl Persson troligen 1925.
   
PERSONBILSTRAFFIK (Taxi) (Osäker uppgift)
Karl Persson inflyttad från ?????. Det det finns en Karl Persson Chaufför inflyttad från Östraby 1925-08-07 boende på hus 32 enligt Kyrkboken.
 1925  >1934
CHAUFFÖR-LASTBILSÅKERI (Osäker uppgift)
Oskar Andersson, inflyttad från Lövestad 1923-11-07, f. i Lövestad 1901-12-01
 1930 >1934
51
 F-1995
 B-1928???
Bjärsjölagård 125 Centrumgatan 11  12-ÖKÄ-AVS56
Tomten köptes av Handlare Carl Andersson Löberöd 1923-01-03, säljare Fredrik Bonde. Huset byggt av Herbin Roos. Det finns inga uppgifter om Carl i Kyrkoboken däremot står han som hotellägare i telefonkatalogen 1933.      
FRISERSALONG???? VAR (Huset byggdes först 1928)
Erik Rudolf Wallbeck inflyttad från Lunds Stadsförsamling 1925-10-22, utflyttad till Vitaby 1926-09-04. Troligen hus 55 eller 56.
 1925  1926
SKOAFFÄR
Ägare .......(Osäkra uppgifter)
 19xx  19yy
FRUKT och GRÖNSAKER
Ägare Augusta och Oskar Andersson.
 1949  1968
BLOMSTERAFFÄR och GRÖNSAKER.
Ägare Ulla och Nils Ohlsson
 1968  2006?
52
 F-1992
 B-1928
Bjärsjölagård 142 Centrumgatan 26  12-ÖKÄ-??
Tomten köptes av (Info saknas på Lantmäteriet)
Huset byggt av trädgårdsmästare Johannes Jönsson. Tomten avstyckad 1924-09-24. Huset byggt 1928.
   
TRÄDGÅRDSMÄSTERI
1:e ägare trädgårdsmästare Johannes Jönsson
 1928
 
 1932
 
2:e ägare Rosenberg med sonen Filip inflyttad från Öved 1932-04-06 som trädgårdsmästare på slottet.  1932  1948
3:e ägare Ingborg och Gunnar Björklund  1948  1954
4:e ägare Rolf Ohlsson  1954  1973
5:e ägaren Siv och Alf Vernlund (trädgårdsmästeriet nedlagt).  1973  
53

F-1958
 B-1924?

Bjärsjölagård 132 Brittsommargatan ??  12-ÖKÄ-62A
Tomten köptes av Byggmästaren Anton Ohlsson Östra Ströö 1923-04-03, säljare Fredrik Bonde. Huset byggt 1924 av Byggmästare Carl Andersson från Löberöd. Revs 1989. Efter rivningen byggdes här 1990-1991 bostäder av Bengt Andersson, Trivselbostäder. (Idag Brittsommargatan 9 och 11).
Ebba Andersson köpte hotellet 1925-02-13.
Carl Andersson återköpte hotellet på exekutiv auktion 1930-02-10.
 1924  1989

 F-1988


 


 
HOTELL
Enligt kyrkboken var Ebba Elida Andersson hotell-innehavare, inflyttad 1925-11-10 från Östra Broby. Utflyttad 1930-09-24 till Johannes, Malmö. Gift med Johannes Lundberg 1826-08-30 som dog 1928-08-18.
 1925  1930
Ägare Handlaren Carl Andersson, Löberöd. Finns med som hotellägare i telefonkatalogen 1933. Finns ej med i kyrkboken Östra Kärrstorp. (Bodde i Löberöd?).  1930  1935
Källarmästare.......  (ej ägare)  1930  1932
Källarmästare Evald Nilsson (ej ägare)  1932  1934
HOTELL, BIO
Källarmästare
Carl Axelsson och hans hustru Linnea köpte hotellet 1935-04-29 av Carl Andersson.
Axelsson som byggde till en biograf 1934-35.
 1935  1939
Källarmästare Evald Persson, finns med i telefon-katalogen 1938. (ej ägare)  1937  1939
Källarmästare Emmy Persson köpte hotellet 1939-10-01. Inflyttad från Lund 1939-10-28, utflyttad till St. Pauli, Malmö 1948-10-24.  1939  1948
HOTELL, FESTLOKAL
Källarmästare
Henry Molin som ändrade om biografen till festlokal. Köp 1948-09-30, såld 1959-11-05.
 1948  1959
Vem ägde hotellet ......  1960  1964
MEKANISK VERKSTAD
Smedmästare
Gösta Molin flyttar till Bjärsjölagård. Där startade han i i festlokalen, Handelsfirman GEMO (officiellt Gösta Molin & Co GE-MO), som var en liten vagnfabrik. Han dog här 1975-04-19.
 1964  1975
POSTKONTOR
Under några år fanns här postkontor, öppet en timme om dagen.
 1971  1976
Ingemar Holm  1976  1976
Vem ägde hotellet ......  1977 1989
54
 F-1907
 B-1865
Bjärsjölagård 185 Brittsommargatan 2  12-YSS-38
Det sägs att Kammarherre von Bϋlow skänkte marken till järnvägen under förutsättning att den inte såldes vidare.    
GAMLA JÄRNVÄGSSTATIONEN
Stationen hade även ölförsäljning. Stinsen Olov Nilsson fick 1873 även tillstånd att sälja öl vid tågens ankomst. Han hade även järnhandel i stationen.
Den gamla stationen revs sten för sten och återuppbyggdes i Höör och finns kvar där, lite förändrad, som privathus.
 1865  1911

 F-1911
 B-1911
NYA JÄRNVÄGSSTATIONEN
Stationen invigdes 1912. Persontrafiken lades ner 1981-05-30. Stationen finns kvar, men är ombyggd invändig.
Var senast bilverkstad under några år.
 1912  1981

 F-1943
POSTBOXAR i JÄRNVÄGSSTATIONEN
Bemannat postkontor. När postkontoret lades ner 1975 flyttades detta till hotellet och hade öppet en timme om dagen.
 1912  1975
55
 V-1935
 B-1925
Bjärsjölagård 131 Brittsommargatan 9  12-ÖKÄ-62
Tomten köptes av elektriker Johan Olsson Bjärsjölagård 1923-10-03, säljare Fredrik Bonde. Huset brann ner 1929 men återuppbyggdes igen. Revs 1989 för att ge plats för pensionärslägenheter.    
BILSTATION
Johan Olsson inflyttad 1922-12-28 från Johannes i  Malmö, gift 2:a gången 1924-03-24 med Ester Andersson, Skartofta. Johan dog 1929-10-17 (Självmord genom revolverskott)
 1925  1929
TVÄTT och STRYKNING
Ägare Ester Olsson, efter Johans död tog hon namnet Ester Hakfors. Ester dog 1985-05-15.
 1929  1961?
56
 F-1958
 B-1923
Bjärsjölagård 110 Brittsommargatan 7  12-ÖKÄ-48
Tomten köpt 1921-10-17 av fröken Frida Jönsson Brunslöv, säljare Fredrik Bonde. Enligt kyrkboken flyttade hon till Trelleborg 1921-10-14. Byggt av Byggmästare Albert Håkansson till Sigfrid Wallström.    
TAPETSERARVERKSTAD
Husägaren Sigfrid Wallström inflyttad från Karlshamn 1923-10-05 hade tapetserarverkstad i byggnaden på gården. Hade affär på Hus 49. Utflyttad till Caroli, Malmö 1925-12-08. Återflyttad från Caroli 1934-01-29. Hustrun flyttade först 1931-10-24. Återflyttad från Caroli 1933-10-13. Sigfrid dog i Limhamn 1971-08-20. Huset köptes av Jöns Olsson Sköld från Rönås Nr 4, 1931.
Fanjunkare Noren var även inblandad men med vad?
 1923

 1934

 1926

 1952?

BAGERI
Vilhelmina Åkesson hade bageri som hon hyrde i huset på gården samt affär i gathuset. Mellan 1927-03-01 och 1928-09-01.
 1927  1928
MANUFAKTURAFFÄR (bodde här)
Alma Andersson bedrev manufakturaffär i hus nr 62. Inflyttad från Malmö Caroli 1923-05-04. Utflyttad till Caroli 1937-10-01.
F.1884-10-23 i Caroli, d.1967-02-26 i Caroli.
 1923  1937

 F-1992
JÄRNHANDEL
Sonja och Sture Johansson öppnade en järnaffär.
Huset byggdes till på gaveln 1968.
 1952  1982
57
 K-1875
 B-1865
 
Bjärsjölagård 14 (1915) Bjärsjölagårdsvägen 23  12-ÖKÄ-44
Huset byggdes 1865? söder om järnvägen av slottsägaren Adolf von Bϋlow på egen mark för uthyrning till affärsidkare. Huset var ett flerfamiljs korsvirkeshus.  (Läs mer) om affärsidkarna i huset.    
BRÄDGÅRD
Husägaren, enl. kyrkboken,
Håkan Svensson inflyttad från Höör 1865-11-04, hustrun Marna Andersdotter inflyttad från Dalby 1865-12-05.
Håkan dog 1877-01-16.
 1865  1877
ÖL-TRÄVARU-FODERVARUAFFÄR
Hustrun till Håkan gifte sig 1878-12-23 med bokhållaren Johannes Jönsson på järnvägsstationen. Familjen utflyttad till Johannes, Malmö 1906-09-10.
 1878  1901
Benoni Nilsson inflyttad 1901-09-05 från Vollsjö. Gifte sig 1801-11-21 med dottern i huset Gerda Jönsson Bjerre. Familjen flyttade till egen affär 1906 i Bjärröd Nr 3. Benoni arrenderade huset troligen till 1915.  1901  1906
Ingen affärsverksamhet eller hanteras den av Benoni Nilsson från Bjärröd Nr 3?  1906  1915

 K-1915
ÖLFÖRSÄLJNING (Vad mer?)
Benoni Nilsson köpte huset 1915-05-29 av Jörgen Fredrik Lagoni, den nye slottsherren.
Under den här tiden fanns det ett flertal hyresgäster bl.a. Cykelreperatören Karl Flygare mellan 1927-1929.
 1915  1928
AFFÄRSVERKSAMHET?
Handlaren Axel Vilhelm Jönsson med familj från Holmby, arrenderade affären 1927-05-16 till 1929 då familjen flyttade till Bjärröd Nr 6.
 1927  1929

 F-1930
 B-1865?
 F-1992
BAGERI-CAFÉ-MJÖLKAFFÄR
Carl Einar Blomgren köpte huset 1928.
Ägare
Vilhelmina ( Mina) Åkesson och Carl Einar Blomgren, gifta 1928-10-05. Mina kom från Vollsjö 1927-03-10 senast från hus 49. Blomgren kom från V-Vingåker 1918-12-31 som chaufför hos greve Bonde, slottsägaren. Utflyttad till Södermanland 1921. återkom 1928-08-24 från Ö. Önnerslöv.
På gaveln mot järnvägen fanns mjölkaffären som upphörde i slutet på 1960-talet. Före mitten av 1940-talet fanns mjölkaffären i rummet till vänster om gaveldörren. Bageriet fanns då där mjölkaffärer var senare. 1943 stod ett nytt bageri klart. Se bilden. Mjölkaffären och Café/bageriet lades ner 1968.
(Läs mer) om nedläggningen.
Carl Einar dog 1977-05-20. Mina dog 1991-03-23.

 1928  1968
KONSTGALLERI
Elisabeth Cohn och Hans Jonsson köpte huset 1978. Jag har en tavla på Kalkugnarna målad av Elisabeth.
 1978  1983
58
 F-1935
 B-1930
Bjärsjölagård 116 Bjärsjölagårdsvägen 24  12-ÖKÄ-51   
Tomten köptes av August Bjerkén 1922-05-23. Säljare Fredrik Bonde. August inflyttad hit 1930 från Bjärröd Nr 3, då förmodligen huset var klart. Gift med Selma Dorothea Hedenskog 1932-02-24. Selma kom från Bjärröd Nr 6 där hon var sömmerska. Selma och August står framför huset.    
SÖMMERSKA
Det finns inga ytterligare uppgifter.
August dog, 64 år, 1946-11-21. Selma dog, 91 år, 1980-10-24 på ålderdoms-hemmet i Östraby. När järnaffären lades ner på hus 56 köpte Sonja och Sture Johansson huset (1980?), flyttade in 1982.
 1930  1955?
59
 K-1913
Bjärsjölagård 185 Bjärsjölagårdsvägen 26  Finns ej
Huset ligger på järnvägsområdet märkt b2 på en karta från 1913. Magasinet med kontor på gavelsidan mot landsvägen är byggt 1910 av Olof Björck. Arrenderades marken?    

 F-1930
 B-1912
KONTOR och SÄDESMAGASIN
Ägare
Olof Björck från Vollsjö. (Se annons) från MSK 1912-11-05. Olof bodde hela tiden i Vollsjö.
Sonen
Ove f. 1917 tog över efter fadern och drev rörelsen fram till 1990  då den såldes till Spannmålsbolaget. Han bodde i Bjärsjölagård, Tullesbovägen 2. Se även hus 55.
 1910  1990
60
 F-1958
 B-1919
Bjärsjölagård 185 Bjärsjölagårdsvägen 26  Finns ej
Lokalföreingen startade på Annelund-Holms fastighet. Alestad nr 5 ca 1918 men flyttade till Bjärsjölagård och byggde på hyrd mark av järnvägen öster om Björcks. 1919 drogs ett järnvägsspår fram till deras lokal.    
LOKALFÖRENINGEN
Magasinen överst till höger bakom lokstallarna är den gamla lokalföreningen.
1940 flyttade lokalföreningen till Bjärsjölagårds-vägen 36. ( se hus 58)
 1919  1940
61
 K-1923
 B-1924
Bjärsjölagård 145 Spannmålsgatan XX  12-ÖKÄ-65
Tomten köptes av Grosshandlare Olof Björck 1924-07-07, säljare ingenjören V. Vickhoff.  Han skänkte denna till sin son Ove Björck 1934-12-17. (Läs här) gåvobrevet. På tomten byggdes senare både kvarn och silo. 1926-11-11 köpte Martha Ekelund en tomt inklusive huset byggt 1928. Ett antal avstyckade tomter såldes i slutet av 1940 och början på 1950-talet. Kvarn och Silo, Hus 64, ligger även på denna tomt.    

 V-1935
BRÄDGÅRD
Timmergården byggdes 1924 då på egen tomt väster om dåvarande Bjärsjölagårdsvägen 25.
Fotot till vänster från uppförstorat vykort från 1935.
 1924  1990
62
 K-1875
 B-1873
Bjärsjölagård 166 Bjärsjölagårdsvägen 25  12-ÖKÄ-AVS73
Huset byggdes 1873 norr om järnvägen av slottsägaren Adolf von Bϋlow på egen mark för uthyrning till affärsidkare. Huset var ett flerfamiljs korsvirkeshus. Minst två lägenheter och en affärslokal.
I kyrkboken kan inga boende härledas till huset före 1873, de sist inflyttade det året var 2 handlare.
Tomten med husen köptes av kamrer Nils Börjesson från Bjärsjölagård 1925-08-17, säljare V.Vickhoff. Dottern Margareta ägde sedan fastigheten till 1990 då den såldes till Spannmålsbolaget som rev husen 1991.
   
  SPECERI och ev. TRÄVARUAFFÄR
1:e affärsägare Jöns Svensson, inflyttad från Lövestad 1873. Systern Sissa Svensdotter inflyttad samtidigt men från Osby. (Läs här) om hur det var i affären. Jöns gift med Elna Nilsdotter 1877-10-19 från Kärrstorp 5. Familjen flyttade till Hörby 1888.
Samtidigt flyttade även handlaren John Björnsson in från Tryde, gift med Sissa Svensdotter 1976. Utflyttad till Vollsjö 1878.
 1973  1888
  I Kyrkboken finns inga handlare under denna tid utom handelsbiträde Anders Wahlqvist inflyttad från Helsingborgs Landsförsamling 1889, utflyttad till Wälluf 1891-11-04  1891  1905

 V-1907

 

 

 

 

 

Här var toffel-verkstaden

SPECERI- och DIVERSEAFFÄR
2:e
affärsägare J.A. Rosell från Bjärröd Nr 6. (Se hus 4). Samtidigt flyttade affärsbiträdet Viktor Olsson in från Fränninge 1906-11-24, utflyttad till Hörup 1907-10-26, återkom från Fränninge som bokhållare 1909-10-20. Han tog över Rosells affär i Bjärröd 6, hus 4, då Rosell hade omkommit i en järnvägsolycka 1909-09-18. På vykortet syns Rosell med hustrun Johanna Pettersson som dog 1908-08-21 samt dottern Margit född 1899-07-20.
 1906  1909
3:e affärsägare Nils Andersson inflyttad från Höganäs 1909-12-03, utflyttad till Silvåkra 1910-10-15.  1909  1910
4:e affärsägare Per Nilsson inflyttad från Tolånga 1910-10-31, utflyttad till Björnekulla 1923-06-08.
Handlaren Magnus Persson inflyttad från Vollsjö 1911-07-19, utflyttad till Bjärröd 3, 1917.
Handlaren Knut Knutsson inflyttad från Dalby 1912-02-28, utflyttad till Kyrkheddinge 1914-10-01
 1910  1923
TOFFELMAKARE (Vollsjötofflor)(Bodde här)
Lars Persson inflyttad från Vollsjö 1923-08-17. utflyttad till hus 35. Verkstad i huset på bilden. (Läs här) om Lars Persson i Vollsjö.
 1923  1932
SPECERIAFFÄR
5:e affärsägare Per Trulsson, därefter dödsboet (Per dog 1929-11-259. 1932 köpte Anna Trulsson Hus nr 68 där hon drev verksamheten vidare tillsammans med barnen.
 19xx  1932
MANUFAKTURAFFÄR
6:e
affärsägare Alma Andersson.
Inflyttad från Malmö Caroli 1923-05-04.
Utflyttad till Malmö Caroli 1937-10-01 till Björklund, Borjebygatan 1 V. Förstaden,
F.1884-10-23 i Caroli, d.1967-02-26 i Car
Det finns olika uppgifter om var Alma hade sin affär. Hon bodde, enligt kyrkboken, i Hus nr 56 där möjligen även affären låg.
 1923  1937
JÄRNAFFÄR
7:e Carl Alexander Gustavsson, inflyttad från Pauli Malmö 1940-09-25. F.1898-10-20.
 1940  19yy

 F-1952 "Textilboden"
MANUFAKTURAFFÄR
8:e
Ines och Olle Persson
 19xx  19yy
9:e Fröken Nilsson / Pålsson  19xx  19yy
10:e Marta Gudrun Elisabeth Andersson (Fridolin) f.1906-12-09 i Sankt Johannes Malmö (okänd moder). Änka 1950-07-21. Gift 1943-06-23 med Nils Ragnar Andersson f.1898-01-11 i Kvinge.
Bodde i Göteborg 1990. Dog i Göteborg 1991-11-10.
 19xx  1986
63
 K-1913
 B-1xxx
 F-1953 (Huset i mitten)
Bjärsjölagård 159 Bjärsjölagårdsvägen Finns ej idag  12-ÖKÄ-68
Huset på kartans E byggdes norr om järnvägen av slottsägaren Adolf von Bϋlow på egen mark för uthyrning till vad? Huset byggt 1913, finns med på en karta från 1915. Inga uppgifter i kyrkoböckerna. Huset såldes 1924-01-25 till järnvägen för personalbostäder, säljare V.Vickhoff.
Huset kvar på ett foto från 1983, revs 1990?
 1923  1932
TOFFELMAKERI
Toffelmakaren Lars Persson som startade vollsjötofflor 1884 i Vollsjö, hade sin verkstad/affär här inflyttad från Vollsjö 1923-08-17 till hus 62 ovan och sedan därifrån 1932 till hus 35.
Han dog på Länssjukhuset i Sjöbo 1939-11-27.
 1923  1939
Toffelmakare Per Åke Erik Olsson, fosterson till Lars Persson, f. 1914-03-14 i Övraby, inflyttad från Västerstad 1932-11-07, utflyttad till öved 1933-11-16, återkom 1934-02-06. Utflyttad 1944-01-18 till Nya Tanneforsv. 26a, Linköping  1932  1944
LAGERLOKAL eller LÄGENHETER
Huset köptes av Owe Björck av SJ 1945 med färdiga ritningar för ombyggnad av befintliga två lägenheter.
 1945  1990
64
 K-1927
Bjärsjölagård 172 Bjärsjölagårdsvägen Finns ej idag  12-ÖKÄ-77
Tomten köpt av toffelmakare Lars Persson 1927-12-20, säljare byggmästare Nils Nilsson som köpt tomten av V. Vickhoff 1925-01-14. Tomten blev aldrig bebyggd.    
65
 V-1952
 B-1940
Bjärsjölagård 145 Bjärsjölagårdsvägen 25  12-ÖKÄ-65
Se även hus 59, beskrivning av tomten.    
KVARN
Sonen Ove Björck byggde en brödkvarn 1941.
(Läs här) om tillståndet att mala brödsäd.
(Läs här) om anställningskontraktet med mjölnaren Werner Gustavsson.
 1941  1990

 V-1958
 B-1948
SÄDESSILO
Tillhör Ove Björck. Spannmålsbolaget köpte rörelsen 1990 inklusive huset på rad 62 "Textilboden". Man köpte även fastigheten på andra sidan vägen där kontor inrättades.
 1948  >2013

 F-1995
 B-19zz
Bjärsjölagård 172 Bjärsjölagårdsvägen 28  12-ÖKÄ-XX
KONTOR
Spannmålsbolagets kontor
 
 1990  yyyy
MUSIK-CAFÉ
Det saknas uppgifter, någon som vet?
 19xx  19yy
66
 F-1930
 B-1929 

 Vita huset
Bjärsjölagård 162 Bjärsjölagårdsvägen 30  12 ÖKÄ-69
Tomten inköpt av Murare Nils Nilsson 1925-01-14, säljare V.Vickhoff. Avsöndrad 1925-12-31. Ingen uppgift om byggnad på tomten. Inflyttad till Bjärröd Nr 8 från Hamburg 1909-06-21 (hos Nils Persson). Till Skanör 1913-05-05 åter 1914-12-31 till Bjärröd Nr 8. Till hus 50 1928 därifrån hit 1929 då vita huset troligen var färdigbyggt. Dog här 1958-09-29.
Hus 67 håller på att byggas (1932)
Nilsson f.1874-06-17 i Västerstad.
   
CYKELVERKSTAD
Karl Flygare (det vita husets uthus) inflyttad som trädgårdselev på Bjärsjölagårds Gård från Vollsjö 1919-12-13. (Cykelrep. 1921). Flyttade till hus 50 som cykelreparatör 1926.  Till  denna fastighet 1929.
Flyttade till Vollsjö 1930-11-07.

(Min farmors, Johanna Nyströms, syster Ingrid Berg bodde i övre lägenheten fram till sin död 1960-02-26).
 1929  1930
Karl Erik Lennart Carlberg inflyttad från Östraby 1931-02-20 åter till Östraby 1932-04-28  1931  1932
Martin Albert Andersson inflyttad från Hörby 1932-04-30 till Västerstad 1932-11-04.  1932  1932
Edvin Harry Valfred Andersson inflyttad från Lyby 1934-02-20 i källaren nya huset, samma år utflyttad till Alestad.  1934  1934
67
 F-1936
 B-1934??
Bjärsjölagård 162 Bjärsjölagårdsvägen 30  
Huset innehåll 2 affärer mot gatan samt cykelaffär i källaren och hyreslägenheter.    
DIVERSE-AFFÄR (Specerier-Manufaktur)
Ägare Nils Nilsson som även byggde huset.
 1934
 
 1958
ELAFFÄR
Gunnar Persson Elektrotekniska byrån.
Inflyttad, uppgifter saknas.
 1934  19yy
CYKELVERKSTAD (i källaren)
Ägare
Harry Andersson, Tage Malmberg, Jan Bengtsson och Oskar Olsson, vem som hade vad är inte klarlagt.
 1934  19yy
Ägare Tage Malmberg  19xx  19yy
Ägare Jan Bengtsson  19xx  19yy
SKRÄDDARI
Under en viss tid fanns det även en skräddare i denna fastighet.
 19xx  19yy
68
 F-1936
 B-1932
 F-1936?
Bjärsjölagård 168 Bjärsjölagårdsvägen 32  12-ÖKÄ-AVS75
Tomten inköpt av Alfred Magnusson, Alestad 17, 1925-06-05, säljare Nils Nilsson. Avsöndrad 1926-08-17. Huset byggt av Gunnar Persson 1932.    
LANTHANDEL
Anna Trulsson tillsammans med barnen.
 1932  1937
(Per) Torsten Trulsson (f.1897-08-26, d.1961-02-05) gift 1938-05-07 med Inga Margit Barbro Sjögren, tog över och hade diversehandel fram till till sin död. Han drev också kalkbrottet inklusive kalkugnarna mellan 1938-1941.
Affären avvecklades av hustrun och dottern Gunnel.
 1938  1961
69
 F-1982
 B-1940 eller 1933?
Bjärsjölagård 187 Bjärsjölagårdsvägen 34  12-ÖKÄ-??
Tomten avstyckad 1932-10-07. Huset byggt av Herbin Roos till Anna och Bror Olsson    
DAM och HERRFRISERING
Anna och Bror Ohlsson inflyttade hit i nybyggt hus.
Se även Hus 70.
 1940  19yy
2:ägare Christel Grundström (fanns här 1970)  19xx  19yy
70
 V-1952
 B-1927
Bjärsjölagård 167 Bjärsjölagårdsvägen 27  12-ÖKÄ-AVS76
Tomten köptes 1926-11-11 av fröken Martha Ekelund, säljare Olof Björk Vollsjö som köpt en större tomt 1924-07-07 av V.Vickhoff. Huset byggt av Herbin Roos och Ekelund.       
SÖMMERSKA (i kyrkboken Syeriet)
Martha och hennes syster Anna inflyttade 1925-12-01 från Tryde som sömmerskor till söder om järnvägen men var.
 1925  1927
Systrarna inflyttade hit med resten av familjen som kom från Tomelilla 1926-09-29. Martha utflyttad till Norge 1930-09-05. Anna utflyttad till Raus mellan 1930-11-26 och 1932-02-10.  1927  1930
Herrfrisör
Bror Olsson inflyttad från Lund 1928-11-30, utflyttad till Hyby 1929-11-22
Emil Geffehen inflyttad från Lund 1929-03-22. återflyttad till Lund 1929-11-01
 
 1928

 1929
 
 1929

 1929
DAM och HERRFRISERING
Anna Ekelund gift 1933-04-30 med frisören Bror Olsson inflyttad från Hyby 1930-08-22.
 1933  1940
CYKEL, EL, RADIO och TV-AFFÄR
Ägare Eva och Jan Bengtsson.
 1940  1989
71
 F-1959
 B-1927
Bjärsjölagård 163 Bjärsjölagårdsvägen 36  12-ÖKÄ-AVS70
Tomten köptes 1925-02-04 av mjölnaren Oskar Johansson Rönås Kvarn, säljare V.Vickhoff    
KVARN
Kvarnägare Oskar Johansson inflyttad 1926 från Rönås där hans väderkvarn brann ned 1925. Här byggde han en ny motordriven kvarn.
 1926  1940
Kvarnägare Lokalföreningen som även byggde kontor och  magasin. Sädessilo byggdes 1960.  1940  1988
Kvarnägare Skånska Lantmännen Vollsjö.
Byggnaden revs 1991.
 1988  1990
72
 F-1935-52
 B-18xx
Bjärsjölagård 158 Brunnslövsvägen 1  12-ÖKÄ-AVS67
Tomten köptes  inklusive husen 1923-08-06 av Smedmästare Anders Nilsson från Bjärsjölagård, säljare V.Vickhoff. Inflyttad 1921-10-14 från Hörby, utflyttad  1924-06-16 till Lund.    
GÅRDSSMEDJA under Bjärsjölagårds Gård innan tomten såldes. Vilhelm Johansson.  1915  1922
SMEDMÄSTARE Anders Nilsson  1923  1924
ROSENLUNDS HOVSLAGERI
Otto Bernard Rosenlund inflyttad 1924-07-08 från Långaröd. De hade patent på att tillverka rotfruktskvarnar.
Smedjan brann ned 1938 men återuppbyggdes.
 1924  19yy
LASTBILSÅKERI
Ägare Gunni och Sigfrid Nilsson. Sigfrid inflyttad 1932-11-02 från Bjuv
 19xx  19yy
73
 F-19zz
 B-19vv
Bjärsjölagård 1116 Tegensväg 7  12-ÖKÄ-?
Tomten köptes 1953-12-15 av Göte Nilsson Kryhl, säljare Ove Björck. Huset byggt av byggmästare Nils Olsson.    
SKOMAKERI
Här fanns ett skomakeri i källarvåningen.
Ägare:
Göte Kryhl (f. 1918-11-16 i Öved, d. 1991-05-18 i Östra Kärrstorp). Inflyttad 1947-09-12 till Bjärröd Nr 6 från Öved.
 1951  1954
74
 F-1940
 B-1933
Bjärsjölagård 1xx Djupadalsvägen 12  12-ÖKÄ-?
Huset byggt av Herbin Roos till Anna och Johan Stenberg. Inflyttade 1921-12-03 till Handelsbutiken (Norr om järnvägen) från Banvakthuset Alestad Nr 5. (från Vollsjö 1913)    
URMAKERI
Ägare
Knut Stenberg (f. 1912-06-07, d. 1978-07-29) son till Johan Stenberg.
 1933  1978
75
 F-1935
 B-1932
Bjärsjölagård 1xx Djupadalsvägen 16  12-ÖKÄ-?
Huset byggt av Herbin Roos till Augusta och Carl Stenberg (f. 1899-11-20, d. 1959-09-29 i Hurva)    
CARL STENBERGS HOVBESLAG SMIDES & REPARATIONS VERKSTAD
(Bilnummer M18243)
 1932  19xx
76
 F-1950
Bjärsjölagård 1xx Djupadalsvägen 9  
BJÄRSJÖLAGÅRDS GÅRD
Se under menyn, Orter/Bjärsjölagård/Slottet.

Gården byggdes 1579 som ersättning för Beritzholm. Slottets flyglar byggdes 1776 (huvudbyggnaden), 1777 (norra flygeln), 1812 (södra flygeln).
 1579  20yy
77
 F-1935
Bjärsjölagård 1xx Djupadalsvägen 9  
KALKBRÄNNING
Se under menyn, Orter/Bjärsjölagård/Kalkbrottet.

Kalkbränning har funnits i alla tider men har varit mest omfattande mellan ca 1843 till 1941 då den upphörde pga andra världskriget. Var 1877 Skånes största. Kalkugnarna är nu intressanta industriminnen.
 1843  1941
KALKBRÄNNARE
1843 inflyttade Fredric Herkelbold från Tyskland, han var född 1813-04-29. (står som trädgårdsmästare 1945, flyttade med familjen till Östraby 1848)
 1843  1848
Därefter ger kyrkboken inga uppgifter om vem som var Kalkbrännare.  1848  1875
Statdräng Ola Persson Österlin, var han brännare? Inflyttad från Alestad 1845.  1845  1875
Ola Persson Österlin (f. 1822-01-08 i Rönås, d. 1888-11-04). Medaljör. Bulow ansökte hos Kungliga Patriotiska Sällskapet om belöning för Österlin som tjänat honom i 30 år.  1875  1888
Sonen Olof Österlin (f. 1860-11-27, gift 1889-05-12) Flyttade till Rönås Nr 3 1912, dog 1913-10-18.  1888  1912
Därefter ger kyrkboken inga uppgifter om vem som var Kalkbrännare.  1912  1934
78
 K-1875
 B-18vv
Bjärsjölagård 1xx Tegensväg (31)  
Utökades kraftigt när Adolf Bülow köpte Bjärsjölagård 1841.    
TEGELBRUK
Tillhörde Bjärsjölagårds Gård. Låg sydost om järnvägen mitt emot Sjöhultet 
Osäkert när detta startades, kan ha startat så tidigt som 1765/66 när slottet byggdes eller kanske ännu tidigare. Antal tegelstenar som tillverkades är inte känt. Det finns en notering om att flera hus byggdes 1842 med tegel från detta bruk. Det som åsyftas är troligen stathus eller byggnader till Bjärsjölagårds gård.
Tegelbruket upphörde troligen 1878, inga fler personer finns noterade i kyrkböckerna efter detta år. Adolf Bülow köpte istället tegel till reducerat pris av Baron Ramel som i sin tur köpte kalk till reducerat pris av Bülow.
Vid rivningen köptes en av ladorna till Per Johanssons nystartade brädgård, hus 26.
 1841  1878
TEGELMÄSTARE
1866-10-30 inflyttade Johan Fredric Zimmerman med familj från Tryde (född i Tyskland 1824-03-02). Familjen utflyttad till Amerika 1872-04-04.
 1866  1872
August Nilsson med familj inflyttad från Lund 1972, utflyttad till Skövde 1875.  1872  1875
Nils Christian Haker med familj inflyttad 1975 från Hofby (född i Tyskland 1835-03-29). Utflyttad till Ahlstad, Skytts härad 1878-04-24.  1875  1878