Bjärsjölagårdsvägen 23. Något om affärsinnehavarna.
Leif Nyström, uppdaterad 2013-03-06 (Utdrag från kyrkböckerna)
  1865 Huset troligen byggt av slottsherren Adolf von Bϋlow.
  1865-11-04 Husägaren enligt kyrkboken Håkan Svensson f.1830-08-31 i Söderviddinge inflyttad  1865-11-04 (huset färdigbyggt). Hustrun Marna Andersdotter f. 1842-09-01 i Dalby inflyttad 1865-12-05.
  1866-11-10 Sonen Sven Håkan född i Bjärsjölagård.
  1871-03-17 Sonen Anders Edvard född i Bjärsjölagård.
  1877-01-16 Håkan dog 46 år gammal, begravd den 25/1, ingen dödsorsak angiven.
  1878-09-24 Dottern Gerda född i Bjärsjölagård. Det står i kyrkboken citat "Enligt till Pastorsämbetet den 15 okt. 1878 ingifven skrifvelse verderbörligen bevittnad hafva barnets moder och järnvägsbokhållaren Johannes Jönsson förklarat det vara utaf dem aflat under äktenskapslöfte och att det såsom äkta skulle inskrifvas".
  1878-12-23 Marna gift med bokhållaren Johannes Jönsson f.1852-02-13 i Genarp.
  1881-01-25 Sonen Fabian född i Bjärsjölagård.
  1882-03-27 Sonen Sven Håkan 16 år gammal, emigrerade till Nord-Amerika tillsammans med Anders Andersson f. Dalby 1858-05-03.
  1886-01-12 Dottern Anna Maria född i Bjärsjölagård.
  1887-03-04 Sonen Anders Edvard emigrerade till Nord-Amerika. Han är dödförklarad av Färs Häradsrätt 1929-04-20.
  1895 Gerda, Fabian och Anna Maria byter till dubbelnamnet Jönsson Bjerre.
  1901-08-05 Handlare Benoni Nilsson inflyttad från Vollsjö.
  1901-11-21 Benoni Nilsson gifte sig dottern i huset Gerda Jönsson Bjerre.
  1902-09-06 Sonen Nils Johan Benoni född i Bjärsjölagård.
  1906 Benoni Nilsson med familj flyttade till egen affär i Bjärröd Nr 3.
  1906-09-10 Familjen Johannes/Marma Andersdotter flyttade till Johannes, Malmö.
  1908-10-03 Familjen Johannes/Marma Andersdotter åter till Bjärsjölagård.
  1910-07-09 Sonen Gärt Ove Benoni född i Lund.
  1914-09-08 Familjen Johannes Jönsson/Marna Andersdotter flyttade till Köpenhamn.
  1915-07-28 Benoni Nilsson köpte huset på Bjärsjölagårdsvägen 23 av Fredrik Lagoni.
  1915-07-28 Familjen Johannes Jönsson/Marna Andersdotter återkom från Köpenhamn.
  1919-06-18 Johannes Jönsson dog 67 år gammal i huset.
  1923-02-07 Marna Andersdotter dog 81 år gammal i huset.
     
  2011-09-12 Elizabeth Swensson Miura från USA besökte Bjärsjölagård. Hennes farfar Håkan Svensson ägde brädgården och hon var kusin till bröderna Benoni Nilsson.
    Hyresgäster enligt kyrkboken (Ej pigor, drängar)
  1901-1911 Stationskarl Per Christiansson med Familj.
  1899-1908 Stationsskrivare Carl Johan Brandberg.