Björka församling
Leif Nyström, Ny 2020-04-09.
Detta är en Word-fil (382 sidor) som är konverterad till HTML.
Här finns en del ändringar, tillägg mm och då särskilt under sektion 4, Hus och befolkning.
Klicka på bilden härunder för att öppna HTML-filen. Här finns ca 95 bilder sist under filen.
Bläddra sedan med tangentbordspilarna, sidorna kan förstoras som vanligt i WEB-läsaren.


Björkas äldsta hus men vad låg det?

Innehåll (totalt 382 sidor)

1 Varifrån härstammar namnet Björka . . . .
Gamla namn mm.
sid. 1
  2 Björka by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kortfattad beskrivning vissa årtal, 1100 till 1970
sid. 4
  3 Kartor, skisser från olika tidsperioder . . .
Många mellan 1684-2017
sid. 7
  4 Hus och befolkning . . . . . . . . . . . . . . . .
Mellan 1651 och ca 1915
sid. 35
  5 Kyrkan byggd 1250-1349 . . . . . . . . . . .
Enligt Riksantikvarieämbetet
sid. 82
  6 Sockenstämmoprotokoll 1810-1863 . . . .
Prästgården brann ner 1783, liksom alla protokoll
sid. 159
  7 Kommunprotokoll 1863-1910 . . . . . . . . .
Kommunreformen, Församling och Kommun
sid 162
  8 Flygplatsen 1939- 1998 . . . . . . . . . . . . .
Krigsflygplats 'Fält 1'
sid. 183
  9 Skolan. Björka 1786-1951 . . . . . . . . . . .
Svenska skolans utveckling 1649-1971
sid. 218
  10 Bevattningskanalen . . . . . . . . . . . . . . . .
I drift mellan 1886-1946
sid. 250
  11 Tidningsartiklar, 1882, 1884, 1952, 1957
Sammanställning av ej kollade artiklar
sid. 264
  12 Släktforskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leif Nyströms släkt i Björka
sid. 274
  13 Efterlysningar Gamla foton från hus och kanal.
Namnet Verner, var kommer det ifrån?
sid. 278
  14 Brandstoden i Skåne och Björka . . . . . . .
Föregångaren till nuvarande brandförsäkring
sid. 280
  15 Foton, bilder m.m. Totalt ca 95 st . . . . . .
Varav 32 st med tillstånd från ArkivDigital
sid. 285