Ägarregister till publicerade kartor, bilder m.m.
Leif Nyström, uppdaterad 2014-04-16 (Nya bilder Bjg264-270.)
2016-08-14 nya bilder Bjg271-273.
Redovisning av publicerade bilders ägare, tillstånd mm.
REF: = de uppgifter mm som för tillfället finns om tillstånd att publicera på egen bilderna på egen hemsida.
REF: Vykort (Klicka på texten)
 
Rad Nytt nr Urspr.nr Fotograf, Ägare, tillstånd m.m.
1  SLOTTET
2  Bjg200 Bjg060 Del av Skånekartan 1915.
Ref: Copyright Lantmäteriet 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD. (Märkt i enlighet med köp av skivan.)
3  Bjg201 Ny   Karta ritad ur minnet av E. Roos hur Bjärsjölagårds egendom såg ut på 1920-talet.
Ref: Karl-Einar Roos som äger kartan.
4  Bjg202 Bjg061 Litografi av Fr. Richardts ca. 1860.
Ref: Ur Skånska Herrgårdar 1852-1863 av G. Ljunggren och som har ställts till förfogande av Arthur Einarsson
5  Bjg203  Bjg062 Vykort. Slottet och okänd väg troligen från ca 1900.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
6  Bjg204  Bjg064 Vykort. Slottet kring 1891-1896, fotograf Lina Jonn. Kortet gavs ut 1901.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
7  Bjg205  Bjg065 Vykort. Variant av föregående kort.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
8  Bjg206  Bjg066 Vykort. Slottet 1911 eller något år därefter..
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
9  Bjg207  Bjg066A Vykort. Slottet mot landsvägen ca 1911.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
10  Bjg208  Bjg066B Vykort. Nyutgåva av Slottet mot landsvägen ca 1911.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
11  Bjg209  Bjg067 Vykort. Slottet ca 1914.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
12  Bjg210  Bjg067A Vykort. Slottet ca 1915.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
13  Bjg211  Bjg067B Vykort. Slottet ca 1920.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
14  Bjg212  Bjg067C Foto av Slottet ca 1920.Otto Ohm.
Ref: Okänd bakgrund. Fotot ägs av Aina Gustafsson (Blomgren)
15  Bjg213  Bjg067D   Slottet omkring 1920. Notera landsvägen framför häcken.
Ref: Okänd bakgrund. Fotot ägs av Aina Gustafsson (Blomgren)
16  Bjg214  Bjg069A Bil M950 framför norra flygeln.
Ref: Okänd bakgrund. Fotot ägs av Aina Gustafsson (Blomgren)
17  Bjg215  Bjg067E Vykort. Slottet ca 1930.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
18  Bjg216  Bjg068 Vykort. Slottet ca 1930.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
19  Bjg217  Bjg068A Vykort. Slottet ca 1930.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
20  Bjg218  Bjg068B Vykort. Slottet ca 1930.
Ref: Fotograf och utgivare okända. Från Kulturen Lund
21  Bjg219  Bjg068C Inskription i muren.
Ref: Foto Leif Nyström nov 2006.
22  Bjg220  Bjg069 Vykort. Slottet ca 1930.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
23  Bjg221  Bjg071 Slottsträdgården
Ref: Svenska hem i ord och bilder. Årgång XXII. N.r 8. Augusti 1934.
24  Bjg222  Bjg072 Slottsträdgården
Ref: Svenska hem i ord och bilder. Årgång XXII. N.r 8. Augusti 1934.
25  Bjg223  Bjg073 Slottsträdgården
Ref: Svenska hem i ord och bilder. Årgång XXII. N.r 8. Augusti 1934.
26  Bjg224  Bjg074 Slottsträdgården
Ref: Svenska hem i ord och bilder. Årgång XXII. N.r 8. Augusti 1934.
27  Bjg225  Bjg074A Vy från huvudbyggnaden och södra flygeln.
Ref: Svenska hem i ord och bilder. Årgång XXII. N.r 8. Augusti 1934.
28  Bjg226  Bjg075 Slottet 1934
Ref: Skåne Färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna av Mårten Sjöbeck (andra utgåvan 1936).
29  Bjg227  Bjg075B Foto av baksidan av Slottet 1937
Ref: Foto N. Granell 1937. Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm B8769. Från Kulturen Lund.
30  Bjg228  Bjg075C Fot av baksidan av Slottet 1937
Ref: Foto N. Granell 1937. Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm B8769. Från Kulturen Lund.
31  Bjg229  Bjg075A Vykort. Slottet 1939
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
32  Bjg230  Bjg075E Foto av Slottet 1941
Ref: Bild Nr DOL_001534.jpg hos www.IBL.se, Otto Ohms fotosamling.
33  Bjg231  Bjg076 Vykort. Slottet 1940-1945
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
34  Bjg232  Bjg078 Vykort. Slottet 1946
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
35  Bjg233  Bjg079 Vykort. Slottet 1946
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
36  Bjg234  Bjg080 Vykort. Slottet 1950
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
37  Bjg235  Bjg081A Vykort. Slottet ca 1960
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
38  Bjg236  Bjg081B Vykort. Interiör från slottet ca 1960
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
39  Bjg237  Bjg082 Slottet 1963
Ref: Slott och herresäten i Sverige. Skåne 2 Malmöhus län / Södra delen.
40  Bjg238  Bjg082A Vykort. Hedbergska vapensamlingen
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
41  Bjg239  Bjg083 Vykort. Slottet ca 1965
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
42  Bjg240  Bjg084 Vykort. Slottet ca 1979
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
43  Bjg241  Bjg084A Vykort. Vagnkavalkad 1988
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
44  Bjg242  Bjg085 Vykort. Flygfoto Slottet ca 1990
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
45  Bjg243  Bjg085A Vykort. Slottet ca 1990, första utgåvan.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
46  Bjg244  Bjg085AA Vykort. Slottet ca 1990. Ny utgåva ca 1995.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
47  Bjg245  Bjg085B Vykort. Slottet ca 2000, vinterbild
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
48  Bjg246  Bjg086 Foto av Slottet 2004
Ref: Foto f.d. Inspektör Arthur Eriksson.
49  Bjg247  Bjg087 Foto av Slottet 2006
Ref: Foto Leif Nyström.
50  Bjg248  Bjg088 Foto av Slottet 2006
Ref: Foto Leif Nyström.
51  Bjg249  Bjg089 Foto av Slottet 2006
Ref: Foto Leif Nyström.
52  Bjg250  Bjg090 Foto av Slottet 2007
Ref: Foto Leif Nyström.
53  Bjg251  Bjg091 Foto av Slottet 2007
Ref: Foto Leif Nyström.
54  Bjg252  Bjg092 Foto av Slottet 2007
Ref: Foto Leif Nyström.
55  Bjg253  Bjg093 Landsvägen längs slottet
Ref: Svenska Slott och herresäten vid 1900-talets början. Tjugofemte häftet. Skåne IV. Bjersjölagård - Ousbyholm
56  Bjg254  Bjg094 Landsvägen utanför ladugården
Ref: Foto okänt. Ägare Karl-Einar Roos
57  Bjg255  Bjg095 Sörgården
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare Hans Molin
58  Bjg256  Bjg096 Jmf foto Bjg095 och Nytagna foton 2006
Ref: Foton Leif Nyström 2006
59  Bjg257  Bjg923   Ombyggnad av transformatorstationen troligen 1930/40-talet.
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
60  Bjg258  Bjg922   Reparation av slottets tvättstuga troligen1930/40-talet.
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
61  Bjg259  Ny   1970/80. Öppet hus på slottet
Ref: Foto Leif Nyström.
62  Bjg260  Ny   Vykort. Slottet ca 2000.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
63  Bjg261  Ny   Vykort. Akvarell av slottet 1989 av Mårten Hultengren, Bjärred.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
64  Bjg262  Ny   Vykort. Skånska slott från ca 1990.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
65  Bjg263  Ny   Vykort. Bjärsjölagårds Gård (slott) 1906.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
66  Bjg264  Ny   Adolf von Bülow och Amalia Wallis före giftemålet.
Ref: Hallwylska museet (Mats Brun, Älmhult) Fritt att distribuera även kommersiellt
67  Bjg265  Ny   Porträtt av Adolf von Bülow och Amalia Wallis ca 1860.
Ref: Mats Brun, Älmhult
68  Bjg266  Ny   Amalia Wallis före giftemålet och Amalia von Bülow med hunden Pompe.
Ref: Mats Brun, Älmhult
69  Bjg267  Ny   Amalia Wallis före giftemålet, porträtt och ryttarinna på Dybäck.
Ref: Mats Brun, Älmhult
70  Bjg268  Ny   Teckning av kammarherre Adolf von Bülow och porträtt med gevär på axeln.
Ref: Mats Brun, Älmhult
71  Bjg269  Ny   Adolf von Bülow Eslövs Sparbank och annat jämårigt porträtt.
Ref: Mats Brun, Älmhult
72  Bjg270  Ny   Amalia Wallis och Miss Charlotte Pope
Ref: Mellersta Skåne 1954-06-02
73  Bjg271  Ny   Flygfoto över Tullesbo Slott 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.
74  Bjg272  Ny   Flygfoto över Slottet 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.  
75  Bjg273  Ny   Flygfoto över Slottet 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.  
76  Bjg274  Ny   Flygfoto över Slottet 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.  
77        
         

Fotonummer: 200 tom 299