1. 4
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Å
 26. Ö

Per Jönsson 1822–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1822-06-29 Tjustorp, Smedstorp, L1

Personanteckningar

Kyrkbok. Jöns Nilsson/Loth passar inte ihop med Eric Ericsson. I alla husförhörsböcker i Smedstorp är Jöns född i Stiby 1781-11-24. Det finns ingen Jöns född i Stiby på angivet datum däremot en Jöns den 1 nov. I Husförhörsboken Stiby 1790 finns e

ndast en Jöns född 1781, datum saknas.Det finns en notering att gossen Jöns flyttade till Bokarp, i Husförhör 1795 (sista gången som Jöns är då 15 år är med) står svårtolkat, Gårdskarl utan xxxxxx,.

Egna. Loth hette Nilsson vid tiden för giftermålet. Fick namnet Loth som soldat.

Källor

 1. Genline, , , , , ,
.

Skapad av Genney 3.0