Leif Nyströms släkt- och bygdeforskning
Släktforskning
Bygdeforskning (första kartan över Bjärsjölagård)
Gården, Bieresiö Ladugård byggdes av Axel Knudsen Gyldenstierna 1579 efter att Beritzholm blivit nerlagt. Han hade fått Färs Härad i förläning 1577. Gården, "uet". ligger på samma plats som dagens gård. Det finns en notering att västra längan blev utbytt 1776.
På kartan syns 6 kalkugnar i nordöstra hörnet varav 2 är nedlagda. Ugn 4 finns fortfarande kvar i slottsparken dock troligen ombyggd.
Beskrivning av ägorna runt ladugården. Texten är från kartan.
A. Södra Lyckan består av ör och grund matjord med stenhall underlupen.
B. Norra Lyckan med samma jordmån.
C. Västra eller Hölyckan är mycket mager jordmån med stenhall underlupen, samt jordsten uppfylld.
D. Även uti södra Lyckan av samma natur.
E. Södra Lyckeängen är någorlunda bördig hårdvall med sten och buskar uppfylld.
  Klicka på kartan för större bild. Hela kartan med text finns på Lantmäteriet. Kolla här hur kartan kan hittas.
  Mer information finner Du genom att gå till menyn under Släktforskning.
Visas inte menyn så klicka på F5 på tangentbordet eller för alternativ meny
"Klicka här".