Leif Nyström, Ny 2016-12-18 (10 bilder).

Prästgården, 1914, som blev byggd 1801, 5 år innan kyrkan blev nedlagd.
Vykort som skickats av Anna Nordstrand, 14 år gammal och dotter till prästen Axel Herman. Hon nämner bl.a. att de har telefonnummer Östraby 20 b.

Skartoftas nya små- och folkskola, 1913, byggd 1909. Gamla skolan, korsvirkeshuset i bakgrunden invigdes 1839, revs troligen 1909-10. Kyrkan revs 1839, kyrkogården utplånades. 1794 är första gången som Skolhuset nämns i kyrkböckerna. Lärare då är Johan Jeansson.
Vid Laga Skifte 1834 tilldelades den nya skolan mark enligt protokollet paragraf 5,citat:
"Till plats för Skole och fattighuset uttogs gamla kykogården och 2 kappeland jord öster derintill o varande härvid det vilkor fattat att i händelse, då verbörlig förfrågan skett det icke skulle bli beviljat att i stället för den till Magasin ämnade gamla Skartofta kyrka få inrätta Skole och fattighus så kommer fråndeles plats dertill att uttagas på Kärrby ägor vid vägen i No 266."
Anm:Skolan invigdes den 1 sep. 1839. Anm: 2 kappland = 308,54 m2.

Enligt kyrkboken skötte Carl Rundgrens dotter Emma med sin son Karl affären från 1908 till 1913 då sonen gifte sig med biträdet Hilma Norberg och de flyttade då till Kävlinge. Sedan skötte Emma förmodligen själv affären med hjälp av biträden. Fadern och Emma flyttade in i  affären 1919 och sedan till Bonderup 1923-11-21. Fritjof Nilsson, Bjärsjölagård, tog då över affären, han gifte sig 1926 med en av telefonisterna i Bjärsjölagård, Ebba Ahlström. De hade kvar affären fram till början av 1970-talet.

Arrendatorn Gottfrid Möller med hustrun Amalia Kristina Nyström och barnen Wanda, Adina och Ruth. Wanda (15 år) har skickat detta vykort 1912. Hon skriver bl.a att hon håller på med en uppsats om Gustav III.

Skartofta Nr 2. Familjen Axel Welander inflyttade 1917 från Tullesbo Gård. "Privat" vykort från 1918 där han själv, hustrun Emma Olsson, Öved samt 4 av 5 barn finns med. 

Stationen fotograferad 1955, samma år som järnvägen Dalby- Bjärsjölagårds lades ned. Station tom 1948-06-11 därefter hållplats fram till nedläggningen 1955-06-10.

Tullesbo slott 1907, fram och baksida.

Tullesbo Gård 1907.