Leif Nyström, Ny 2016-08-08, 2017-01-31 pdf-fil bifogad.
 Detta är en Word-fil (137 sidor, 128 numrerade sidor + några A, B etc sidor) som är konverterad till HTML.
 Klicka på bilden härunder för att öppna HTML-filen. Här finns ca 35 bilder sist under filen.
 Bläddra sedan med tangentbordspilarna, sidorna kan förstoras som vanligt i WEB-läsaren.
 Alternativt kan filen läsas som pdf, "Klicka här".

Gamla slottet/gården fram till ca 1763 när det nya slottet/gården började byggas.

Här kan kollas vad filen innehåller.
Innehåll (Skartofta ingår inte, se under Skartofta Kyrka på menyn)
1.   Varifrån härstammar namnet Öved.
          Gamla namn på åkrar mm.
2.   Hus och befolkning
          Mellan 1700-1806
3.   Öveds by och Övedskloster.
          Kortfattad beskrivning från vissa årtal, 1165 till 1825
4.   Gamla kyrkan fram till midsommar 1761
          Vad som går att hitta om denna
5.   Nya kyrkan från 1761
          Öved blir huvudförsamling, Skartofta kyrka upphör 1806.
          5.1 Utdrag dokumentationen, gemensam gudstjänst
          5.2 Brandförsäkring 1847
          5.3 Klockorna i Öveds kyrka
6.   Utdrag från räkenskapsboken 1705-1806
          Reparationer och inventarier
7.   Kartor, skisser från olika tidsperioder
          Man och hustru aktuella kartår 1700-talet medtagna.
          7.1 Övedskloster 1726
          7,2 Övedskloster 1855/1877 (Mandelgren)
          7.3 Öveds by 1756
                7.3.1 Kartan 1756
                7.3.2 Kartan 18xx (laga skifte finns inte)
                7.3.3 Kartan 1915
                7.3.4 Kartan 1970 (visas ej)
          7.4 Vressels by 1754
                7.4.1 Kartan 1754
                7.4.2 Kartan 18xx (laga skifte visas ej)
                7.4.3 Kartan 1915
                7.4.4 Kartan 1970 (visas ej)
          7.5 Torps by 1754
                7.51 Kartan 1754
                7.5.2 Kartan 18xx (laga skifte visas ej)
                7.5.3 Kartan 1915
                7.5.4 Kartan 1970 (visas ej)
          7.6 Öveds by 1756 inlagd på dagens karta.
          7.7 Övedskloster, brandförsäkringkartan från 1880 vid Västra möllan
          7.8 Doktorshuset med planritning Övedskloster 1680
          7.9 Mandelgrens ritningar (skisser) av Övedsklosters ”uthus”
        Det finns dessutom kartavsnitt för andra år där så behövs.
8.   Öveds kvarnar 1719-1930
          8.1 Beskrivning av möllorna, var låg dessa, kartor mm.
          8.2 Möllarna
          8.3 Vad finns kvar idag 2016 av möllorna.
          8.4 Utdrag ur olika kvarnprotokoll.
9.   Tegelbruket 1776-1791
       Bostad (tegelbrukshuset) till minst 1941.
10. Kalkbruket
      Endast kalkugnen hittad
11. Övedsklosters Värdshus 1819-1880
12. Leif Nyströms släkt i Öveds församling
      F.n. 238 st från 1650 och framåt.
13. Några foton, bilder mm.