Danmark Rikes Brev 1361-1363
Leif Nyström, uppdaterad 2008-11-09  
Här är breven, det är två stycken, som redovisas i fyra olika versioner, daterade 1363-02-18 som ger Valdemar Atterdag tillgång till Beritzholm.
Originalbreven saknas men det finns avskrifter på danska.
Vid denna tid var Niels Jensen (Bild) ärkebiskop i Lunds stift (1361-1379).
I Lunds Domkyrkas historia är Tuve Galen Näsbyholm nämnd som brorson till ärkebiskopen Peder Jensson (Galen) 1334-1355. Jacob Kyrning (Thott) var ärkebiskop 1355-1361. Det står ingenting om Beritzholm.
Valdemar Atterdag reste i januari 1361 till Åhus och kan ha passerat eller kanske t.o.m. övernattat på Beritzholm. Han återvände samma månad till Lund.
Brev 1 på gammeldanska är ifrån Diplomatarium Danicum sidan 276 och har numren 312 och 313.
Brev 2 är Brev 1 som är översatt till modern danska från sidan 213.
Brev 3 är samma brev från Svenskt Diplomatarium sidan 298 och med numren 6771a och 6771b. Detta brev är i registret registrerat under Bjärsjöholm.
Brev 4 från De ælste danske Archivregistraturer.