Bjg005
2009-01-17 12:40
Index sidan Första sidanFöregående sida Nästa sidaSista sidan 6[31]

  Detalj ur "Geografisk karta över Hertigdömet Skåne". Denna är upprättad på Baron General Löjtnant Öhrnstedts befallning 1716. Kartan är från krigsarkivet, numret saknas. Han tjänstgjorde huvudsakligen i Skåne där han för en tid i juni 1716 tog över kommandot från fältmarskalken Gyllenstierna. Bjärsjölagård är utmärkt kallat Biäresiöladugård. Huvudvägen går nu mellan Sjöbo, Åsum, Brandstad, Kärrstorp, Östraby och Hörby.