Ägarregister till publicerade kartor, bilder m.m.
Leif Nyström, uppdaterad 2013-07-05, 2014-04-16 (Ny bild Bjg712 ),

2016-08-11 nya bilder Bjg713-718. Nya 2019-04-20 Bjg721, Bjg 722
Redovisning av publicerade bilders ägare, tillstånd mm.
REF: = de uppgifter mm som för tillfället finns om tillstånd att publicera på egen hemsida.
 
Rad Nytt nr Urspr.nr Fotograf, Ägare, tillstånd m.m.  
1  SAMHÄLLET
2  Bjg500  Bjg200 Del av karta över Bjärsjölagård 1915.
Ref:Copyright Lantmäteriet 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD. (Märkt i enlighet med köp av skivan.)
3  Bjg501  Bjg230 Underlag till flygfoto för vykort 1935.
Ref: F.n. inte känt var det kommer ifrån
4  Bjg502  Bjg230A Vykort. Flygfoto 1935.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
5  Bjg503  Bjg233C Vykort. Flygfoto 1951 södra delen.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
6  Bjg504  Bjg233 Vykort. Flygfoto 1958
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
7  Bjg505  Bjg233A Vykort. Flygfoto 1952
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
8  Bjg506  Bjg233B Underlag till flygfoto för vykort 1952.
Ref: Foto okänt. Ägare av fotot Hans Molin
9  Bjg507  Bjg231 vykort. Flygfoto 1946.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
10  Bjg508  Bjg233D Vykort. Flygfoto 1957, landsfiskalen.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
11  Bjg509  Bjg232A Vykort. Flygfoto 1952 norra delen.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
12  Bjg510  Bjg234 Vykort. Flygfoto 1957, järnvägen.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
13  Bjg511  Bjg235 Vykort. Flygfoto 1972, färg.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
14  Bjg512      
15  Bjg513      
16  Bjg514      
17  Bjg515      
18  Bjg516      
19  Bjg517      
20  Bjg518      
21  Bjg519      
22  Bjg520  Ny   Bjärsjölagårds kommuns siste Kommunalfullmäktegeordförande
Ref:  Foto okänt. Ägare av fotot Stefan Larsson, Stockholm.
23  Bjg521      
24  Bjg522      
25  Bjg523      
26  Bjg524      
27  Bjg525      
28  Bjg526      
29  Bjg527      
30  Bjg528      
31  Bjg529      
32  Bjg530      
33  Bjg531      
34  Bjg532      
35  Bjg533      
36  Bjg534      
37  Bjg535      
38  Bjg536      
39  Bjg537      
40  Bjg538      
41  Bjg539      
42  Bjg540      
43  Bjg541      
44  Bjg542      
45  Bjg543      
46  Bjg544  Ny   Den gamla smedjan från ca 1935.
Ref:Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
47  Bjg545  Bjg220 Vykort. Bjärsjölagårds park byggd 1917..
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
48  Bjg546  Bjg200A Vykort. Affären, byggd 1865, precis norr om järnvägen.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
49  Bjg547  Bjg200B Affären, byggd 1867, precis söder om järnvägen.
Ref:Foto okänt. Ägare okänd
50  Bjg548  Bjg201 Vykort. Affären vid Folkets Park runt 1900.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
51  Bjg549  Bjg201A Huset från föregående bild byggdes före 1768 är nu under renovering.
Ref:Foto Leif Nyström sep. 2007
52  Bjg550  Bjg201B Huset från föregående bild byggdes före 1768 är nu under renovering.
Ref:Foto Leif Nyström sep. 2007
53  Bjg551  Bjg202 Bjärsjölagårds (Bjerröds) första affär, hökeri, startade omkring 1860.
Ref:Foto Leif Nyström 1995
54  Bjg552  Bjg203 Trädgården som låg mitt emot Molins från 1920-talet.
Ref:Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
55  Bjg553  Bjg204 Det lilla röda tegelhuset byggt 1928/29.
Ref:Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
56  Bjg554  Bjg210 Vykort. Huvudgatan söderifrån någon gång mellan 1925-1928.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
57  Bjg555  Bjg210A Affären på föregående bild.Troligen 1940-talet.
Ref:Foto Hugo Molin. Ägare Av fotot Hans Molin
58  Bjg556  Ny   Pratts bensin har nu blivit Esso med ny pump
Ref:Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
59  Bjg557  Bjg210B Baksidan av affären på föregående bild.
Ref:Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
60  Bjg558  Bjg210C Vykort. Delförstoring av bild Bjg210 (Bjg255).
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
61  Bjg559  Bjg210D Foto. Huvudgatan söderifrån 1939.
Ref:Fotot finns hos Barbro Söderberg, Bjärsjölagård (Larsbo)
62  Bjg560  Bjg211 Vy från huvudgatan, söderifrån på 1950-talet
Ref:Foto Leif Nyström 1958
63  Bjg561  Bjg212 Samma vy men från 2007
Ref:Foto Leif Nyström 2007
64  Bjg562  Bjg212A Vykort. Huvudgatan norrifrån någon gång mellan 1925-1928.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
65  Bjg563  Bjg212B Bilolycka, 1939-tal.
Ref: Foto Knut Stenberg. Finns hos Karl-Einar Roos.
66  Bjg564  Bjg213 Vykort. Huvudgatan norrifrån någon gång mellan 1925-1928.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
67  Bjg565  Bjg213A Vykort. Huvudgatan norrifrån någon gång mellan 1925-1928.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
68  Bjg566  Bjg214 Samma vy men från 2007
Ref:Foto Leif Nyström 2007
69  Bjg567  Bjg213B Huset när det byggdes 1923
Ref:Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
70  Bjg568  Bjg215 Ester och Herman Anderssons Manufakturaffär, slutet av 1930-talet.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
71  Bjg569  Bjg217 Brandstationen under byggnad 1931.
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
72  Bjg570  Bjg217A Brandstationen under byggnad 1931.
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
73  Bjg571  Bjg217B Brandstationen färdigbyggd 1931.
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
74  Bjg572  Bjg217C Del av vykort från 1935. Brandstationen färdigbyggd.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
75  Bjg573  Bjg213C Vy över Bjärsjölagård taget 1932 från brandstationens torn.
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
76  Bjg574  Bjg217D Vy söderifrån av järnväg, "Textilboden", "Björks" 1933.
Ref:Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
77  Bjg575  Bjg218 Vy norrifrån taget under 1930 talet
Ref:Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
78  Bjg576  Bjg218A Huset till vänster är Radio och cykelaffären, taget 19??
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
79  Bjg577  Bjg219 Vy från början av 1940-talet.
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
80  Bjg578  Bjg219A Nils Nilssons Diverseaffär från början av 1940-talet.
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
81  Bjg579  Bjg219AE Vykort från 1935. Vyer, 8st, från Bjärsjölagård.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
82  Bjg580  Bjg219AA Del av vykort från 1935. Trulssons diversehandel.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
83  Bjg581  Bjg219AB Del av vykort från 1935. Konsumbutiken.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
84  Bjg582  Bjg219AC Del av vykort från 1935. Köttaffären.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
85  Bjg583  Bjg219AD Del av vykort från 1935. Osäkert varifrån.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
86  Bjg584  Bjg219B Före "Textilboden" järnaffären från början av 1940-talet.
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
87  Bjg585  Bjg219C Vy från Motionsgatan 7 1944.
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
88  Bjg586  Bjg219D Motionsgatan 7 1944
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
89  Bjg587  Bjg231A Vykort. Bl.a. Trulssons affär 1946.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
90  Bjg588      
91  Bjg589  Bjg232 Vykort. Parti av Bjärsjölagård 1946.
Ref:Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort....
92  Bjg590  Bjg240 Vy från konsum, söderifrån på 1950-talet
Ref:Foto Leif Nyström troligen 1959/60
93  Bjg591  Bjg240A Vy från konsum, söderifrån på 1950-talet (färg).
Ref:Foto Leif Nyström troligen 1958
94  Bjg592  Bjg241 Vy söderut från avtagsvägen Brunnslöv, 1959.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
95  Bjg593  Bjg242 Vy österut från avtagsvägen Brunnslöv, 1959.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
96  Bjg594  Bjg242A Stenbergs Urmakeri och Affär slutet av 1940-talet
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
97  Bjg595  Bjg242B Arbetarbostäderna ner mot Adam och Eva troligen i slutet av 1940-talet.
Ref: Foto Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
98  Bjg596  Bjg920   Carl Stenbergs verkstad från 1930-talet
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
99  Bjg597  Bjg920A   Annan vy av Carl Stenbergs verkstad från 1930-talet
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
100  Bjg598  Bjg921   Interiör från Carl Stenbergs verkstad från 1930-talet
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
101  Bjg599  Bjg921A   Interiör från Carl Stenbergs verkstad från 1940-talet
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
102  Bjg600  Bjg237 Sjöbos nybildade blåsorkester under marsch.
Ref: Fotograf okänd. Ägare av fotot ................
103  Bjg601  Bjg237A Samma marsch som föregående foto.
Ref: Fotograf okänd. Ägare av fotot Kent Kjällström
104  Bjg602  Bjg243 Vy söderut från "Blomgrens", 1959.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
105  Bjg603  Bjg244 Vy söderut från "Blomgrens", 2006.
Ref:Foto Leif Nyström 2006
106  Bjg604  Bjg245 Vy från samhället, 1950-talet.
Ref:Foto Mellersta Skåne?
107  Bjg605  Bjg246 Polistationen i Bjärsjölagård.
Ref:Från Expressen1964-05-24
108  Bjg606  Bjg250 Vy söderifrån, 1959/60.
Ref:Foto Leif Nyström 1959/60
109  Bjg607  Bjg251 Möbelaffären 1959.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
110  Bjg608  Bjg251A Möbelaffären 1968.
Ref:Foto Leif Nyström 1968
111  Bjg609  Bjg252 Vy söderifrån 1959.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
112  Bjg610  Bjg253 Vy söderifrån 1959.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
113  Bjg611  Bjg254 Vy västerifrån, smedjan, 1959
Ref:Foto Leif Nyström 1959
114  Bjg612  Bjg255 Järnhandeln 1959.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
115  Bjg613  Bjg256 Järnhandeln 1958 i färg.
Ref:Foto Leif Nyström 1958
116  Bjg614  Bjg260 Vy från lantbruket mitt i byn, 1950-talet.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
117  Bjg615  Bjg261 Vy från Beritlundsgatan norrut, 1950-talet.
Ref: Foto Leif Nyström 1959
118  Bjg616  Bjg262 Vy från Beritlundsgatan norrut, 1950-talet.
Ref:Foto Leif Nyström 1956
119  Bjg617  Bjg263 Vy från Beritlundsgatan norrut, 1959.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
120  Bjg618  Bjg264 Vy från Beritlundsgatan norrut, 2006.
Ref:Foto Leif Nyström 2006
121  Bjg619  Bjg265 Annan vy från Beritlundsgatan.
Ref:Foto Leif Nyström 2000
122  Bjg620  Bjg265A Vintern 1966?
Ref:Foto Leif Nyström 1966
123  Bjg621  Bjg265B Vintern 1966?
Ref:Foto Leif Nyström 1966
124  Bjg622  Bjg266 Vy över Möbelaffären 1950-talet.
Ref:Foto Leif Nyström 1958
125  Bjg623  Bjg267 Vy över Möbelaffären? 2006 (färg).
Ref:Foto Leif Nyström 2006
126  Bjg624  Bjg270 Vy från dagens Beritlundsgata, 1958.
Ref:Foto Leif Nyström 1958
127  Bjg625  Bjg270A Vy från dagens Beritlundsgata, 1958 (färg)
Ref:Foto Leif Nyström 1958
128  Bjg626  Bjg270B Vy från dagens Beritlundsgata, 1958 (färg).
Ref:Foto Leif Nyström 1958
129  Bjg627  Bjg271 Cafe Centrum 1950-talet.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
130  Bjg628  Bjg271A Målad tavla av Cafe Centrum troligen 1960-talet.
Ref:Ägare av tavlan Lotta Wennström
131  Bjg629  Bjg272 Järnhandeln, lokstallet 1950-talet.
Ref:Foto Leif Nyström 1959
132  Bjg630  Bjg273 Järnhandeln, lokstallet 2006.
Ref:Foto Leif Nyström 2006
133  Bjg631  Bjg237B Affär och polisens bostad.
Ref: Fotograf okänd. Ägare av fotot Kent Kjällström
134  Bjg632  Bjg274 Lantbruket mitt i byn 1950-talet.
Ref:Foto Leif Nyström 1956
135  Bjg633  Bjg274A Lantbruket mitt i byn 1950-talet (färg).
Ref:Foto Leif Nyström 1958
136  Bjg634  Bjg274B Flygfoto i färg över Konsum 1959. (Köpt foto av Stefan Steen).
Ref: Bild i Bygd Michael Triebe AB, kävlinge, Tel:046709906
137  Bjg635  Bjg274BA Flygfoto i färg över Lokalföreningen 1959. (Köpt foto av Elsa Rosberg.
Ref: Bild i Bygd Michael Triebe AB, kävlinge, Tel:046709906
138  Bjg636  Ny bild   Närbild på Lokalföreningen.
Ref: Fotoägare Rolf Fasth, Eslöv
139  Bjg637  Ny bild   Kooperativa med föreståndaren.
Ref: Fotoägare Rolf Fasth, Eslöv
140  Bjg638  Ny bild   Annan bild på Kooperativa.
Ref: Fotoägare Rolf Fasth, Eslöv
141  Bjg639  Ny bild   Interiör från Kooperativa.
Ref: Fotoägare Rolf Fasth, Eslöv
142  Bjg640  Ny bild   Buss från 1933.
Ref: Fotoägare Rolf Fasth, Eslöv
143  Bjg641  Ny bild   Kooperativa ombyggd till Konsum.
Ref: Fotoägare Rolf Fasth, Eslöv
144  Bjg642  Ny bild   Kosum övergått i Vivo i privat ägo.
Ref: Fotoägare Rolf Fasth, Eslöv
145  Bjg643  Ny bild   Ingången till parkbyggnaden
Ref: Fotoägare Rolf Fasth, Eslöv
146  Bjg644  Ny bild   Huset mitt emot smedjan 1940-tal
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
147  Bjg645  Ny bild   Interiör från Benoni Nilssons affär 1920-tal
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
148  Bjg646  Ny bild   Kooperativa och smedjan 1930-tal
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
149  Bjg647  Ny bild   Slädparti vintern 1928
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
150  Bjg648  Ny bild   Bjärsjölagårdsvägen med cafe Centrum
Ref: Foto Hans Molin
151  Bjg649  Ny bild   Bjärsjölagårdsvägen med smedjan
Ref: Foto Hans Molin
152  Bjg650  Ny bild   Tillverkning cementblock.
Ref: Fotoägare Åke Andersson
153  Bjg651      
154  Bjg652      
155  Bjg653      
156  Bjg654      
157  Bjg655      
158  Bjg656      
159  Bjg657      
160  Bjg658      
161  Bjg659      
162  Bjg660      
163  Bjg661      
164  Bjg662      
165  Bjg663      
166  Bjg664      
167  Bjg665      
168  Bjg666      
169  Bjg667      
170  Bjg668      
171  Bjg669      
172  Bjg670      
173  Bjg671      
174  Bjg672      
175  Bjg673      
176  Bjg674  Bjg274C Snickarverkstaden bakom Konsumbutiken.
Ref: Foto 1995 från Karl-Einar Roos
177  Bjg675  Bjg275 Banken på 1950-talet.
Ref: Foto Leif Nyström 1958
178  Bjg676  Bjg276 Vy taget ifrån där Beritslundsgatan slutar, 1950-talet.
Ref: Foto Leif Nyström 1958
179  Bjg677  Bjg276A Vy taget ifrån där Beritslundsgatan slutar, 1950-talet (färg).
Ref: Foto Leif Nyström 1958
180  Bjg678  Bjg276B Vy taget ifrån dagens Peder Brahes gata 1958 (färg).
Ref: Foto Leif Nyström 1958
181  Bjg679  Bjg277   Vy över dåvarande slakteriet 1959
Ref: Foto Leif Nyström 1959
182  Bjg680  Bjg278   Bjärsjölagårds idrottsplats 1950-talet
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
183  Bjg681  Bjg280 Brandstationen med bil 19??.
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
184  Bjg682  Bjg281 Bastun 1959
Ref: Foto Leif Nyström 1959
185  Bjg683  Bjg290 Huset byggt 1966 till f.d. lantbr. Birger Nilsson från Elestorps Gård.
Ref: Foto Leif Nyström 1968
186  Bjg684  Bjg291 Huset byggt 1968 till dåvarande Bjärsjölagårds kommun.
Ref: Foto Leif Nyström 1968
187  Bjg685  Bjg292 Vy1968 från dagens Beritslundsgata 3, innan Beritslund byggdes 1970.
Ref: Foto Leif Nyström 1968
188  Bjg686  Bjg293 Loppis på Bjärsjölagårds idrottsplats.
Ref: Foto Hans Molin
189  Bjg687  Bjg294 Bl.a. järnvägsövergången på slutet av 1970-talet.
Ref: Foto Hans Molin
190  Bjg688  Bjg295 Centrumgatan i slutet av 1970-talet.
Ref: Foto Hans Molin
191  Bjg689  Bjg296 Hotellet i slutet av 1970-talet.
Ref: Foto Hans Molin
192  Bjg690  Bjg300 Korsningen Bjärröd/Övedskloster
Ref: Foto Leif Nyström 2004
193  Bjg691  Bjg301 Vy från Konsumhuset söderut
Ref: Foto Leif Nyström 2004
194  Bjg692  Bjg302 Vy från Konsumhuset norrut
Ref: Foto Leif Nyström 2004
195  Bjg693  Bjg303 Vy från Köttaffären norrut
Ref: Foto Leif Nyström 2006
196  Bjg694  Bjg304 Vy från slutet av Beritslundsgatan.
Ref: Foto Leif Nyström 2004
197  Bjg695   Ny Del av Beritslundsgatan.
Ref: Foto Leif Nyström ca 1980
198  Bjg696   Ny Förskolan på Beritslundsgatan.
Ref: Foto Leif Nyström 2004
199  Bjg697   Ny Vinterbild parkeringen Beritslundsgatan.
Ref: Foto Leif Nyström ca 1980
200  Bjg698   Ny Vinterbild Beritslundsgatan.
Ref: Foto Leif Nyström ca 1980
201  Bjg699   Ny "Bergfors och Möbelaffären"
Ref: Foto Leif Nyström 1980-talet
202  Bjg700   Ny Möbelaffärens lagerbyggnad efter branden 1982-05-12.
Ref: Foto Gunnar Persson, Skånska Dagbladet
203  Bjg701   Ny Möbelaffärens lagerbyggnad efter branden 1982-05-12.
Ref: Foto Tommy Svensson, Mellersta Skåne
204  Bjg702  Ny   Bjärsjölagård 1983, vy mot söder.
Ref: Foto Hans Molin
205  Bjg703  Ny   Bjärsjölagård 1983, annan vy mot söder.
Ref: Foto Hans Molin
206  Bjg704  Ny   Vykort. Vy från samhället
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
207  Bjg705  Ny   När telestationen lades ned.
Ref: Fotoägare Stig Lindqvist
208  Bjg706  Ny   Delförstoring av Bjg705.
Ref: Fotoägare Stig Lindqvist
209  Bjg707  Ny   Brandbilen med personal i början av 1930-talet.
Ref: Ägare av fotot ?????. Från Karl-Einar Roos
210  Bjg708  Ny   Brandbilen med personal i början av 1930-talet.
Ref: Ägare av fotot ?????. Från Karl-Einar Roos
211  Bjg709  Ny   Brandbilen med personal i början av 1930-talet.
Ref: Ägare av fotot ?????. Från Karl-Einar Roos
212  Bjg710  Ny   Vykort. Skomakare G. Sterners hus 1925-1930.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
213  Bjg711  Ny   Loppis på Bjärsjölagårds idrottsplats.
Ref: Foto Hans Molin
214  Bjg712  Ny   Vykort. Flygfoto över norra Bjärsjölagård 1952
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
215  Bjg713  Ny   Flygfoto över Bjärsjölagård 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.
216  Bjg714  Ny   Flygfoto över Bjärsjölagård 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.
217  Bjg715  Ny   Flygfoto över Bjärsjölagård 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.
218  Bjg716  Ny   Flygfoto över Bjärsjölagård 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.
219  Bjg717  Ny   Flygfoto över Bjärsjölagård 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.
220  Bjg718  Ny   Flygfoto över Bjärsjölagård 1946.
Ref: Kulturen, Lund. Carlotta, lågupplöst kopia.
221  Bjg719  Ny   Tavla av E. Cohn 1980 från Adam och Eva, Bjärsjölagård.
Ref: Foto av Leif Nyström.
222  Bjg720  Ny   Snickeriverkstad 1950.
Ref: Foto Leif Nyström, Bjärröd Nr 6.
223  Bjg721  Ny   Bager och Cafe 1922-1925 Bjärsjölagårdsv. 4
Ref: Vykort
224  Bjg722  Ny   Folkskollärare Steens Hus byggt 1924.
Ref: Vykort

Fotonummer: 500 tom 899