Ägarregister till publicerade kartor, bilder m.m.
Leif Nyström, uppdaterad 2010-08-15 (Rad 31, Bjg030, karta 1864{1877})
Redovisning av publicerade bilders ägare, tillstånd mm.
REF: = de uppgifter mm som för tillfället finns om tillstånd att publicera på egen hemsida.
 
Rad Nytt nr Urspr.nr   Fotograf, Ägare, tillstånd m.m.  
1  KARTOR    
2  Bjg001  1550   Nästan hela Danmark 1550.
Ref: http://www.ts.skane.se
3  Bjg002  1550   Södra Skåne 1550.
Ref: http://www.ts.skane.se
4  Bjg003 1684   Del av Skånekartan 1684.
Ref: http://www.ts.skane.se
5  Bjg004  ca 1680   Detalj från "General karta över Hertigdömet Skåne".
Ref: Krigsarkivet http://www.statensarkiv.se/
6  Bjg005  Ny   Detalj från "General karta över Hertigdömet Skåne" 1716.
Ref: Krigsarkivet http://www.statensarkiv.se/
7  Bjg006  1747   Del av Skånekartan 1747.
Ref:http://www.ts.skane.se
8  Bjg007  Ny   Kopierad detalj 1768 från "General karta över Hertigdömet Skåne" från 1716.
Ref: Krigsarkivet http://www.statensarkiv.se/
9  Bjg008  1812   Del av skånekartan 1812.
Ref: http://www.ts.skane.se
10  Bjg009  Ny   Del av Generalstabskartan 1865 över Lund.
Ref: Copyright Lantmäteriet
11  Bjg010  1881   Del av Skånekartan 1881.
Ref: Utviksblad i "Malmöhus län, en topografisk-statistisk beskrifning" av Magnus Höjer, utgiven 1882.
12  Bjg011  1915   Del av Skånekartan 1915.
Ref: Copyright Lantmäteriet 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD. (Märkt i enlighet med köp av skivan.)
13  Bjg012  2006   Del av Skånekartan 2006.
Ref: http://www.gis.lst.se/lanskartor/   (Skåne/Sjöbo)
14  Bjg013  1718   Bjärsjölagårds egendom 1718.
Ref: Copyright Lantmäteriet 2007
Kartan köpt från Lantmäteriet 2007-04-10.( tif-format).
15  Bjg014  1718A   Förklaringar till kartan Bjg003
Ref: Från en artikel skriven av Lennart Nilsson, Råbockarp troligen från Skånska Lantbruk (Land), nr och år inte känt.
16  Bjg015  Ny   Bjärsjölagårds sjö 1718, och ladugården byggd 1580 inlagd på 1915-års karta.
Ref: Copyright Lantmäteriet 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD. (Märkt i enlighet med köp av skivan.)
17  Bjg016  1851   Bjärsjölagårds sjö 1851, inlagd på 1915-års karta.
Ref: Copyright Lantmäteriet 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD. (Märkt i enlighet med köp av skivan.)
18  Bjg017  1851   Kartans beskrivning inlagd ej hela kartan pga storleken, 75 MB
Ref: Inspektor H-D Pingel, Gårdskontoret Bjärsjölagård.
19  Bjg018  1851 Del 1   Delar av kartan 1851 över Bjärsjölagårds Gods ägor. Denna karta finns endast på Ladugårdskontoret på Bjärsjölagård ( Lantmäteriet har inte denna karta).
Ref: Inspektor H-D Pingel, Gårdskontoret Bjärsjölagård.
20  Bjg019  1851 Del 2
21  Bjg020  1851 Del 3
22  Bjg021  1851 Del 4
23  Bjg022  1875   Kartans beskrivning inlagd ej hela kartan pga storleken, 75 MB
Ref: Inspektor H-D Pingel, Gårdskontoret Bjärsjölagård,
24  Bjg023  1875 Del 1   Delar av kartan 1875 över Bjärsjölagårds Gods ägor. Denna karta finns endast på Ladugårdskontoret på Bjärsjölagård ( Lantmäteriet har inte denna karta).
Ref: Inspektor H-D Pingel, Gårdskontoret Bjärsjölagård.
25  Bjg024  1875 Del 2
26  Bjg025  1875 Del 3
27  Bjg026  1875 Del 4
28  Bjg027  1875 Drän.   Avloppen från Bjärsjölagårds sjö 1718,1851 och 1875.
Ref: Redigerad av Leif Nyström okt 2007, bas 1875 års karta.
29  Bjg028  Ny   Handritad karta, Bjärsjälagårds egendom 1920
Ref: Karl-Einar Roos
30  Bjg029  Ny   Färs härad från 1600-tals karta, ritad av Cornelio Danckerts
Ref: Historiska kartor över Malmö. http://xyz.malmo.se/kartarkiv/Default.aspx
31  Bjg030  Ny   Del av underlag till generalstabskartan.
Ref: Kartrummet Stockholms Universitet. http://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/S_Sverige_100.htm
32  Bjg031      
33  Bjg032      
34  Bjg033      
35  Bjg034      
36  Bjg035      
37  Bjg036      
38  Bjg036      

Fotonummer: 1 tom 99