Ägarregister till publicerade kartor, bilder m.m.
Leif Nyström, uppdaterad 2009-01-25 (Några korrigeringar + ny bild )
Redovisning av publicerade bilders ägare, tillstånd mm.
REF: = de uppgifter mm som för tillfället finns om tillstånd att publicera på egen hemsida.
 
Rad Nytt nr Urspr.nr Fotograf, Ägare, tillstånd m.m.
1  KALKBROTTET
2  Bjg300  Bjg100 Arbetare i kalkstensbrottet.
Ref: Okänd fotograf. Ägare av fotot Karl-Einar Roos.
3
 Bjg301  Bjg101 Vykort. Kalkbrottet i drift under 1910-talet.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
4
 Bjg302  Bjg105 Vy från kalkbrottet 1924.
Ref: Svenska Slott och herresäten vid 1900-talets början. Tjugofemte häftet. Skåne IV. Bjersjölagård - Ousbyholm. Footgraf Oskar Halldin
5
 Bjg303  Bjg108 Vy från kalkbrottet 1930-talet.
Ref:Foto Hugo Molin. Ägare Hans Molin.
6
 Bjg304  Bjg109 Vy från kalkbrottet 1930-talet.
Ref:Foto Hugo Molin. Ägare Hans Molin.
7
 Bjg305  Bjg110 Foto från 1935 när kalkbrottet var i drift.
Ref:Mårten Sjöbecks samling, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
(Märkning enligt Handskriftssektionen).
8
 Bjg306  Bjg111 Foto från 1935 när kalkbrottet var i drift.
Ref:Mårten Sjöbecks samling, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
(Märkning enligt Handskriftssektionen).
9
 Bjg307  Bjg112 Foto från 1935 när kalkbrottet var i drift.
Ref:Mårten Sjöbecks samling, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
(Märkning enligt Handskriftssektionen).
10
 Bjg308  Bjg116 Gammal bild från kalkugnarna, 1900 eller tidigare.
Ref: Okänd fotograf. Från Brandstads gamla prästgård.
11
 Bjg309  Bjg113 Vy från kalkugnarna 1935.
Ref:Mårten Sjöbecks samling, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
(Märkning enligt Handskriftssektionen).
12
 Bjg310  Bjg114 Vy från kalkugnarna 1935.
Ref:Mårten Sjöbecks samling, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
(Märkning enligt Handskriftssektionen).
13
 Bjg311  Bjg115 Detalj från nya ugnen byggd 1902.Fotot från 1940-talet.
Ref: Fotograf Knut Stenberg. Ägare av foto Karl-Einar Roos.
14
 Bjg312  Bjg115A Gammal bild från kalkugnarna, 1930 eller tidigare.
Ref: Okänd fotograf. Ägare av fotot Karl-Einar Roos.
15
 Bjg313  Ny   Kalkugnarna 1958.
Ref: Okänd fotograf. Ägare av fotot Karl-Einar Roos.
16
 Bjg314  Bjg121 Kalkugnarna 1958.
Ref: Foto Leif Nyström.
17
 Bjg315  Bjg122 Kalkugnarna 1960.
Ref: Foto Leif Nyström.
18
 Bjg316  Bjg123 Kalkugnarna 2007.
Ref: Foto Leif Nyström.
19
 Bjg317  Bjg124 Kalkugnen Adam 1958.
Ref: Foto Leif Nyström.
20
 Bjg318  Bjg125 Kalkugnen Adam 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
21
 Bjg319  Bjg125A Gruvan från 1940-talet innan den blev helt vattenfylld.
Ref: Fotograf Knut Stenberg. Ägare av foto Karl-Einar Roos.
22
 Bjg320  Bjg125AA Gruvan från 1940-talet innan den blev helt vattenfylld.
Ref: Fotograf Knut Stenberg. Ägare av foto Karl-Einar Roos.
23
 Bjg321  Bjg125B Gruvan från 1940-talet innan den blev helt vattenfylld.
Ref: Fotograf Knut Stenberg. Ägare av foto Karl-Einar Roos.
24
 Bjg322  Bjg126 Gruvan, vattenfylld från 1958.
Ref: Foto Leif Nyström.
25
 Bjg323  Bjg126A Gruvan, badplatsen från slutet av 1940-talet.
Ref: Fotograf Knut Stenberg. Ägare av foto Karl-Einar Roos.
26
 Bjg324  Bjg127 Gruvan, badplatsen från 1958.
Ref: Foto Leif Nyström.
27
 Bjg325  Bjg128 Gruvan, "badplatsen" från 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
28
 Bjg326  Bjg129 Vy från gruvan, 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
29
 Bjg327  Bjg130 Vy från gruvan, 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
30
 Bjg328  Bjg131 Vy från gruvan, 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
31
 Bjg329  Bjg132 Vy från gruvan, 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
32
 Bjg330  Bjg135 "Krutkällan"
Ref: Foto Leif Nyström nov. 2007
33
 Bjg331  Bjg135A "Krutkällan"
Ref: Foto Leif Nyström apr. 2007
34
 Bjg332  Bjg135B "Krutkällan"
Ref: Foto Leif Nyström apr. 2007
35
 Bjg333  Bjg135C "Krutkällan"
Ref: Foto Leif Nyström apr. 2007
36
 Bjg334  Bjg135D "Krutkällan"
Ref: Foto Leif Nyström apr. 2007
37
 Bjg335  Bjg135E "Krutkällan"
Ref: Foto Leif Nyström apr. 2007
38
 Bjg336  Bjg135F "Krutkällan"
Ref: Foto Leif Nyström apr. 2007
38
 Bjg337  Bjg139 Rester från den gamla landsvägen.
Ref: Foto Leif Nyström jan. 2007
39
 Bjg338  Bjg140 Rester från den gamla landsvägen.
Ref: Foto Leif Nyström jan. 2007
40
 Bjg339  
41
 Bjg340  
42
 Bjg341  
43
 Bjg342      
44
 Bjg343      
45
 Bjg344      
46
 Bjg345      
47
 Bjg346      
48
 Bjg347      
49
 Bjg348      
50
 Bjg349  
51
 Bjg350  
52
 Bjg351  
53
 Bjg352      
54
 Bjg353      
55
 Bjg354  
56
 Bjg355  
57
 Bjg356  
58
 Bjg357  
59
 Bjg358  
60
 Bjg359  

Fotonummer: 300 tom 399