Ägarregister till publicerade kartor, bilder m.m.
Leif Nyström, uppdaterad 2016-08-14 (Rad 64-67 nya bilder).
Redovisning av publicerade bilders ägare, tillstånd mm.
REF: = de uppgifter mm som för tillfället finns om tillstånd att publicera på egen hemsida.
 
Rad Nytt nr Urspr.nr   Fotograf, Ägare, tillstånd m.m.  
1  JÄRNVÄGEN    
2  Bjg400  Ny   Kartor Dalby-Bjärsjölagård, Ystad-Eslöv.
Ref: Svenska Järnvägsföreningen
3
 Bjg401  Ny   Karta ritad ur minnet av E. Roos hur Bjärsjölagårds stationsområde såg ut på 1920-talet.
Ref: Karl-Einar Roos som äger kartan.
4
 Bjg402 Bjg150   Vykort. Flygfoto över samhället 1958.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
5
 Bjg403  Bjg154   Vykort. Den gamla stationen mellan 1865-1910.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
6
 Bjg404  Bjg154A   Den gamla stationen revs och återuppbyggdes i Höör.
Ref: Foto Leif Nyström 2007
7
 Bjg405  Bjg154B   Den gamla stationen revs och återuppbyggdes i Höör.
Ref: Foto Leif Nyström 2007
8
 Bjg406  Bjg155   Den nya stationen under byggnad 1910/11.
Ref: Fotograf okänd. Ägare av fotot Anders Rosberg (son till Elsa)
9
 Bjg407  Bjg156   Vykort. Den nya stationen 1911.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
10
 Bjg408  Bjg157   Vykort. Den nya stationen ca 1930.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
11
 Bjg409  Bjg158   Vykort. Stationen 1930-talet.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
12  Bjg410  Bjg158A   Del av den stora bangården.
Ref: Foto Knut Stenberg. Finns hos Karl-Einar Roos.
13  Bjg411  Bjg158B   Vykort. Stationen 1960-talet.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
14  Bjg412  Bjg159   Vykort. Stationen 1960-talet.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
15  Bjg413  Bjg164   Lokstallet, avträdet, infarten från väster, godsmagasinet och uthuset
Ref: Järnvägsbyggnader i Malmöhus län 1978. Copyright 1986, museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad. (
vidaresänd för handläggning inom mfÖSJ 2007-01-12. Inget svar inu 2007-11-20)
16  Bjg414  Bjg165   Bild från vänthallen 1943.
Ref: Dnr 06-484. Sveriges Järnvägsmuseums tillstånd att publicera bilden på egen hemsida
17  Bjg415  Bjg166   Stationspersonalen 1943.
Ref: Dnr 06-484. Sveriges Järnvägsmuseums tillstånd att publicera bilden på egen hemsida
18  Bjg416  Bjg167   1:a klass tågkupe 1943.
Ref: Dnr 06-484. Sveriges Järnvägsmuseums tillstånd att publicera bilden på egen hemsida
19  Bjg417  Bjg168   3:e klass vagn 1943.
Ref: Dnr 06-484. Sveriges Järnvägsmuseums tillstånd att publicera bilden på egen hemsida
20
 Bjg418  Bjg168A   Hållplats Östra Kärrstorp.
Ref: Järnvägen 150 år.
21
 Bjg419  Bjg169   Rälsbussen som användes från mitten av 1950-talet(svart/vitt)
Ref: Foto Leif Nyström.
22  Bjg420  Bjg169B   Rälsbussen som användes från mitten av 1950-talet (färg)
Ref: Foto Leif Nyström.
23  Bjg421  Bjg170   Rälsbussen som användes från mitten av 1950-talet
Ref: Foto Hans Molin
24  Bjg422  Bjg170A   Påstigande Bjärsjölagårds station, slutet av 1970
Ref: Foto Hans Molin
25  Bjg423  Bjg171   Lokstallarna 1960.
Ref: Foto Hans Molin
26  Bjg424  Bjg172   Östra infarten till stationen 1960.
Ref: Foto Hans Molin
27  Bjg425  Bjg173   Besiktning med dressin.
Ref:
Foto Knut Stenberg. Finns hos Karl-Einar Roos.
28  Bjg426  Bjg180   Baksidan av stationen 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
29  Bjg427  Bjg181   Spårsidan av stationen 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
30
 Bjg428  Bjg182   Lokstallet 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
31
 Bjg429  Bjg183   Annan vy av lokstallet 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
32  Bjg430  Bjg184   Spår (ringen av sten) av vändskivan 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
33  Bjg431  Bjg185   Vy av den en gång stora bangården.
Ref: Foto Leif Nyström.
34  Bjg432  Bjg186   Lastkajen (stenmuren) längs med hela bangården 2006.
Ref: Foto Leif Nyström.
35  Bjg433  Ny bild   Vinterbild järnvägsgatan, 1950-60 talet
Ref: Fotot ägs av Rolf Fasth, Eslöv.
36  Bjg434  Ny bild   Järnvägsstationen i början på 1920-talet
Ref: Från Stig Nybergs samling, Järnvägsmuseet i Gävle.
37  Bjg435  Ny bild   Lok 2 Ystad-Eslöv järnvägen.
Ref: Från Stig Nybergs samling, Järnvägsmuseet i Gävle.
38  Bjg436  Ny bild   Lok 23 Ystad-Eslöv järnvägen.
Ref: Från Stig Nybergs samling, Järnvägsmuseet i Gävle.
39  Bjg437  Ny bild   Lok 4 Ystad-Eslöv järnvägen.
Ref: Från Stig Nybergs samling, Järnvägsmuseet i Gävle.
40
 Bjg438  Ny bild   Lok 13 Ystad-Eslöv järnvägen.
Ref: Från Stig Nybergs samling, Järnvägsmuseet i Gävle.
41
 Bjg439  Ny bild   Lok 7 Ystad-Eslöv järnvägen.
Ref: Från Stig Nybergs samling, Järnvägsmuseet i Gävle.
42  Bjg440  Ny bild   Lok 8 Ystad-Eslöv järnvägen.
Ref: Från Stig Nybergs samling, Järnvägsmuseet i Gävle.
43  Bjg441  Ny bild   Vykort. Stationen från 1899.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
44  Bjg442  Ny bild   Vykort. Stationen ca 1900.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
45  Bjg443  Ny bild   1957. Järnvägsövergången från bangården mot lokstallet.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
46  Bjg444  Ny bild   1957. Järnvägsövergången Bjärsjölagård.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
47  Bjg445  Ny bild   1957. Järnvägsövergången från lokstallet.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
48  Bjg446  Ny bild   1957. Hållplatsen i Brunslöv mot Bjärsjölagård.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
49  Bjg447  Ny bild   1957. Hållplatsen och järnvägsövergången i Brunslöv.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
50
 Bjg448  Ny bild   1957. järnvägsövergången i Orås.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
51
 Bjg449  Ny bild   1957. Järnvägsövergången i Orås.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
52  Bjg450  Ny bild   1957. Järnvägsövergången i Magnaröd.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
53  Bjg451  Ny bild   1957. Järnvägsövergången i Magnaröd.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
54  Bjg452  Ny bild   1957. Hållplatsen Östra Kärrstorp.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
55  Bjg453  Ny bild   1957. Järnvägsövergången Östra Kärrstorp.
Ref: Sveriges Järnvägsmuseum
56  Bjg454  Ny bild   1966-04-24. Skåne runt tåget med ånglok S1 1917.
Ref: Järnvägshistoriskt formum (http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=62231)
57  Bjg455  Bjg195   Bangården 1865.
Ref:
12-YSS-38. Copyright Lantmäteriet 2007. Del av Plan-karta över Ystads-Eslövs-Järnväg 5:e delen Litt.B
58  Bjg456  Bjg195A   Bangården 1875.( Kartan finns inte på lantmäteriet).
Ref: Inspektor H-D Pingel, Gårdskontoret Bjärsjölagård
59  Bjg457  Bjg196   Bangården 1911 efter tillkomsten av järnvägen Dalby-Bjärsjölagård..
Ref:
12-DAJ-122. Copyright Lantmäteriet 2007. Del av Plan-karta över Dalbys-Bjärsjölagårds-Järnväg 15:e delen.
60
 Bjg458  Bjg197   Banprofil mellan Eslöv och Ystad.
Ref: http://www.historiskt.nu/normalsp/yj/yej/yej_profil.html
61
 Bjg459  Bjg198   Exempel på tidtabell 1914 mellan Eslöv och Ystad.
Ref:
Tågtidtabellen, Statens Järnvägar sommaren 1914
62  Bjg460  Bjg199   Exempel på tidtabell 1925 mellan Malmö och Bjärsjölagård.
Ref:
Tågtidtabellen, Statens Järnvägar sommaren 1914
63  Bjg461  Ny   Järnvägsnätets utbredning i Skåne 1914.
Ref:
Tågtidtabellen, Statens Järnvägar sommaren 1914
64  Bjg462  Ny   Sista tåget Dalby-Bjärsjölagård på Silvåkra station.
Ref: Fotograf Bertil Olsson (Fått via E-Post)
65  Bjg463  Ny   1948 Malmö Centralstation, Lokalstaionen Platform 6.
Ref: Sydsvenskans bildarkiv. Fotograf saknas.
66  Bjg464  Ny   Sista tåget på Ystad-Eslöv banan i Bjärsjölagård.
Ref: Skånska Dagbladet 1981-05-31.
67  Bjg465  Ny   Sista tåget avgår från Eslöv 1981-05-30 kl. 13.20 till Tomelilla.
Ref: Sydsvenskans bildarkiv. Fotograf: Kjell-Erik Nilsson
68        
69        
70
       
71
       
71        

Fotonummer: 400 tom 499