Ägarregister till publicerade kartor, bilder m.m.
Leif Nyström, uppdaterad 2016-08-14 (Rad 47-53nya bilder)
Redovisning av publicerade bilders ägare, tillstånd mm.
REF: = de uppgifter mm som för tillfället finns om tillstånd att publicera på egen hemsida.
 

Rad

Nytt nr Urspr.nr   Fotograf, Ägare, tillstånd m.m.  
1  DIVERSE    
2  Bjg900  Bjg905   Skiss på BIF's nya Idrottsplan från 1930.
Ref: Skiss av ej känd person. Ägare av skissen Hans Molin
3  Bjg901  Bjg900   Även Bjärsjölagård har varit med på stryktipskupongen.
Ref: Redigerad av Leif Nyström på 1960-talet. Ursprunget okänt.
4  Bjg902  Bjg901   Bjärsjölagårds fotbollsförening, BFF, 1920-talet.
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
5  Bjg903  Bjg902   Bjärsjölagårds fotbollsförening, BFF, 1920-talet.
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
6  Bjg904  Bjg904   Bjärsjölagårds fotbollsförening, BIF, 1933-talet.
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
7  Bjg905  Bjg903   Bjärsjölagårds fotbollsförening, BFF, 1921.
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
8  Bjg906  Bjg910   Bjärsjölagårds Idrottsförening, BIF, 1930/31.
Ref: Foto troligen Hugo Molin. Ägare av fotot Leif Nyström
9  Bjg907  Bjg279   Fotbollsplanen på 1920-talet
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
10  Bjg908  Bjg277A   Idrottsplatsen någon gång mellan 1931-1939
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
11  Bjg909  Bjg912   Idrottsplatsen någon gång mellan 1931-1939
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
12  Bjg910  Bjg913   Idrottsplatsen någon gång mellan 1931-1939
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
13  Bjg911  Bjg911   Idrottsplatsen någon gång mellan 1931-1939
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
14  Bjg912  Bjg914   Reklam för Fotbollsdag i Bjärsjölagård i början av 1950-talet.
Ref: Foto troligen Knut Stenberg. Ägare av fotot Karl-Einar Roos
15  Bjg913  Ny bild   Bjärsjölagårds idrottsplats 1930-tal
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
16  Bjg914  Ny bild   Bjärsjölagårds gamla idrottsplats 1920-tal
Ref: Foto Hugo Molin. Ägare av fotot Hans Molin
17  Bjg915      
18  Bjg916      
19  Bjg917      
20  Bjg918      
21  Bjg919      
22  Bjg920      
23  Bjg921      
24  Bjg922      
25  Bjg923      
26  Bjg924      
27  Bjg925      
28  Bjg926      
29  Bjg927      
30  Bjg928      
31  Bjg929      
32  Bjg930      
33  Bjg931      
34  Bjg932      
35  Bjg933      
36  Bjg934      
37  Bjg935      
38  Bjg936       
39  Bjg937      
40  Bjg938      
41  Bjg950  Bjg 949   Vykort. Rönås med Folkskola och anstalt troligen från ca 1940.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
42  Bjg951  Bjg950   Vykort. Rönås Folkskola troligen från 1905.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
43  Bjg952  Bjg951   Vykort. Motiv från Alestad troligen från 1910.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
44  Bjg953  Bjg952   Vykort. Motiv fr.Skåne Ahlesta, Färs Härad troligen från 1910.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
45  Bjg954  Ny bild   Vykort. Motiv fr.Skåne Ahlesta, Färs Härad troligen från 1914.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
46  Bjg955  Ny bild   Vykort. Motiv fr.Skåne Ahlesta, Färs Härad troligen från 1910.
Ref: Se under Historik/Annat/Kartläggning av vykort......
47  Bjg956  Ny bild   Bjärröds mölla ca 1950
Ref:
Privat
48  Bjg957  Ny bild   Bjärröds mölla ca 1950
Ref:
Privat
49  Bjg958  Ny bild   Bjärröds mölla ca 1950
Ref:
Privat
50  Bjg959  Ny bild   Bjärröds mölla ca 1950
Ref:
Privat
51  Bjg960  Ny bild   Bjärröds mölla rives ca 1950
Ref:
Privat
52  Bjg961  Ny bild   Bjärröds mölla riven, grunden kvar, ca 1950
Ref:
Privat
53  Bjg962  Ny bild   Målning Bjärröds mölla ca 1950
Ref:
Privat
54  Bjg963    
Ref:
55  Bjg964    
Ref:
56  Bjg965    
Ref:
57  Bjg966    
Ref:
58  Bjg967    
Ref:
59  Bjg968    
Ref:
60  Bjg969    
Ref:
61  Bjg970    
Ref:
81  Bjg990  Bjg990   Andelsbevis nr 86 på Föreningen Bjärsjölagårds Centralbad.
Ref: Ägare Hans Molin
53  Bjg991  Bjg991   Registreringsbevis för M852 på vykorts bild Bjg210.
Ref: Länsstyrelsen i Malmöhus Län
54  Bjg992  Bjg992A   Registreringsbevis för M18243 på foto Bjg920.
Ref: Länsstyrelsen i Malmöhus Län
55  Bjg993  Bjg992B   Registreringsbevis för M18243 på foto Bjg920.
Ref: Länsstyrelsen i Malmöhus Län
56  Bjg994      
57  Bjg995      
58  Bjg996      
59  Bjg997      
60  Bjg998      
61  Bjg999      

Fotonummer: 900 tom 999