Ägarregister till publicerade kartor, bilder m.m.
Leif Nyström, uppdaterad 2009-01-20 (Många nya bilder + ändringar på en del tidigare bilder)
Redovisning av publicerade bilders ägare, tillstånd mm.
REF: = de uppgifter mm som för tillfället finns om publicerade bilder på egen hemsida.
 
Rad Nytt nr Urspr.nr   Fotograf, Ägare, tillstånd m.m.  
1  BERITZHOLM    
2  Bjg100  Ny   1718. Den första detaljkartan över Beritzholm
Ref:
Copyright Lantmäteriet 2007
Kartan köpt från Lantmäteriet 2007-04-10.( tif-format).
3  Bjg101  Ny   1851. Del av kartan som visar Beritzholm
Ref: Inspektor H-D Pingel, Gårdskontoret Bjärsjölagård.
4  Bjg102  Bjg030   Plan och genomskärning av Beritzholm 1880-07-08 av Nils Månsson Mandelgren.
Ref:
Folklivsarkivet Lund
5  Bjg103  Bjg030A   Beritzholm ritad efter geodimeter-uppmätning.
Ref: Lunds Universitets Historiska Museum
6  Bjg104  Bjg030B   Riksantikvarieämbetets kartläggning. Redigerad av Leif Nyström
Ref: http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10142400010001
7  Bjg105  Bjg030C  
Jämförelse. Till vänster Nils Månsson Mandelgrens uppmätning 1880.
Till höger Riksantikvarieämbetets kartläggning 1971, uppdaterad 1987.
Ref: Redigering-sammanslagning Bjg030 och Bjg030B av Leif Nyström
8  Bjg106  Bjg031  
Norra Holmen från Nordost.
Ref: Foto Leif Nyström nov. 2006
9  Bjg107  Bjg032  
Norra holmens östra sida från 1935.
Ref: Mårten Sjöbecks samling, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
(Märkning enligt Handskriftssektionen).
10  Bjg108  Ny   Ung. samma vy som för 1935, föregående bild.
Ref: Foto Leif Nyström jan. 2009
11  Bjg109  Bjg033  
Ung. samma vy som för 1935.
Ref: Foto Leif Nyström sep. 2006
12  Bjg110  Bjg034  
Närbild på Norra holmens östra sida från 1935.
Ref: Mårten Sjöbecks samling, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
(Märkning enligt Handskriftssektionen).
13  Bjg111  Ny   Ung. samma vy som för 1935, föregående bild.
Ref: Foto Leif Nyström jan. 2009
14  Bjg112  Bjg035  
Vy från södra holmen södra sidan.
Ref: Foto Leif Nyström sep. 2006
15  Bjg113  Bjg036  
Närbild södra holmens sydöstra hörn från 1935.
Ref: Mårten Sjöbecks samling, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
(Märkning enligt Handskriftssektionen).
16  Bjg114  Ny   Ung. samma vy som för 1935, föregående bild.
Ref: Foto Leif Nyström jan. 2009
17  Bjg115  Bjg037  
Södra holmen med vallgraven norrifrån. Bjärsjölagård syns i bakgrunden.
Ref: Foto Leif Nyström sep. 2006
18  Bjg116  Bjg038   Östra vallgraven söderifrån
Ref: Foto Leif Nyström sep. 2006
19  Bjg117  Bjg039   Södra holmen med vallgrav från norra holmens östra sida.
Ref: Foto Leif Nyström sep. 2006
20  Bjg118  Bjg041  
Vatten i vallgraven, året inte känt.
Ref: Okänd fotokälla.
21  Bjg119  Ny   Flygfoto 2002 från 4000-5000 m höjd.
Ref: Copyright Lantmäteriet
22  Bjg120  Bjg042   Olika vyer på södra holmen.
Ref: Foto Leif Nyström jan. 2007
23  Bjg121  Ny   Holmarna på avstånd
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
24  Bjg122  Ny   Olika vyer på södra holmen.
Ref: Foto Leif Nyström nov. 2008 och dec. 2008
25  Bjg123  Ny   Riksantikvarieämbetets undersökning 1971 av södra holmen.
Ref: Foton Leif Nyström dec. 2008
26  Bjg124  Ny   Uppmätning av Leif Nyström dec 2008 av södra holmen.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
27  Bjg125  Ny   Detalj södra holmen FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
28  Bjg126  Ny   Detalj södra holmen EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
29  Bjg127  Ny   Detalj södra holmen FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
30  Bjg128  Ny   Detalj södra holmen EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
31  Bjg129  Ny   Detalj södra holmen FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
32  Bjg130  Ny   Detalj södra holmen EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
33  Bjg131  Ny   Östra sidan av södra holmen Före rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
34  Bjg132  Ny   Östra sidan av södra holmen EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
35  Bjg133  Ny   Murrester östra sidan södra holmen FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
35  Bjg134  Ny   från norr, Murrester östra sidan södra holmen EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
36  Bjg135  Ny   Från söder, Murrester östra sidan södra holmen EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
37  Bjg136  Ny   Murrester västra sidan södra holmen FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
38  Bjg137  Ny   Murrester västra sidan södra holmen EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
39  Bjg138  Ny   Detalj av Murrester västra sidan södra holmen FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
40  Bjg139  Ny   Detalj av Murrester västra sidan södra holmen EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
41  Bjg140  Ny   Murrester norra sidan södra holmen FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
42  Bjg141  Ny   Murrester norra sidan södra holmen EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
43  Bjg142  Ny   Norra holmen från nordnordost.
Ref: Foto Leif Nyström nov. 2008 och dec. 2008
44  Bjg143  Ny   Riksantikvarieämbetets undersökning 1971 av norra holmen.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
45  Bjg144  Ny   Uppmätning av Leif Nyström dec 2008 av norra holmen.
Ref: Foton Leif Nyström dec. 2008
46  Bjg145  Ny   Norra holmen från sydost FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
47  Bjg146  Ny   Norra holmen från sydost EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
48  Bjg147  Ny   Norra holmens norra sida från väster FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
49  Bjg148  Ny   Norra holmens norra sida från väster EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
50  Bjg149  Ny   Norra holmens norra sida från öster FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
51  Bjg150  Ny   Norra holmens norra sida från öster EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
52  Bjg151  Ny   Norra holmens östra sida från norr FÖRE rensning.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
53  Bjg152  Ny   Norra holmens östra sida från norr EFTER rensning.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
54  Bjg153  Ny   Södra vallgraven vid frost sedd från väster.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
55  Bjg154  Ny   Västra vallgraven vid frost sedd från söder.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
56  Bjg155  Ny   Östra vallgraven vid frost sedd från söder.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
57  Bjg156  Ny   Västra vallgraven vid frost sedd från norr.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
58  Bjg157  Ny   Vallgraven mellan holmarna vid frost sedd från väster.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
59  Bjg158  Ny   Norra vallgraven vid frost sedd från väster.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
60  Bjg159  Ny   Norra vallgraven med jordvallen i öster.
Ref: Foto Leif Nyström feb. 2008
61  Bjg160  Ny   Jordvallen längs staketet och norra holmen i öster.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
62  Bjg161  Ny   Den s.k. "frukt och Humlehagen" vilken var en jordvall
Ref: Foton Leif Nyström feb. 2008, dec 2008 och jan. 2009
63  Bjg162  Ny   Jordvallen mot väster (östra sidan) med vallgraven och södra holmen.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
64  Bjg163  Ny   Västra sidan av jordvallen.
Ref: Foto Leif Nyström dec. 2008
65  Bjg164  Ny   Lösa tegelbitar
Ref: Foton Leif Nyström feb. 2008 och dec.2008
66  Bjg165      
67  Bjg166      
68  Bjg167      
69  Bjg168      
70  Bjg169      
71  Bjg170      
72  Bjg171      
91  Bjg190  Bjg057   Dokument om Beritzholm.
Ref: Artikel skriven av Lennart Nilsson, Råbockarp troligen från Skånska Lantbruk (Land), nr och år inte känt.
92  Bjg191  Bjg057A   Dokument om Beritzholm ( se även under historik).
Ref: Prästrelationerna 1624

Fotonummer: 100 tom 199